Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Tornado Sistems pune tehnologia Ón slujba clienţilor

30 Mai 2007Creşterea consumului IT&C şi concurenţa determină astăzi din ce în ce mai multe companii implicate în lanţul de distribuţie să investească în soluţii integrate. Interesul pentru asemenea soluţii este unul firesc, în conditiile în care această piaţă va continua să crească atât prin prezenţă (prin intrarea de noi jucători şi extinderea celor existenţi), cât şi prin volum. Pe fondul acestor evoluţii, asistăm la diversificarea ofertei de produse, dar mai ales de servicii. Pentru distribuitori, acest lucru înseamnă mai multe canale de distribuţie, creşterea volumului operaţional şi financiar, dezvoltarea structurilor logistice, gestionarea unui volum mai mare de informaţie şi nu numai. În aceste condiţii,
IT-ul a ajuns să reprezinte o componentă importantă în strategia generală de business a multor companii din sectorul distribuţiei. Când ajungi la asemenea dimensiuni, pentru a deţine controlul afacerii este nevoie de soluţie informatică integrată.

Tornado Sistems alege o nouă soluţie informatică pentru optimizarea proceselor sale de afaceri
Înfiinţată în 1991, Tornado Sistems este în prezent lider pe piaţa de distribuţie IT&C – principalul distribuitor de echipamente de tehnică de calcul şi networking, precum şi furnizor de soluţii pentru reţele de comunicaţii. Cu o experienţă de 16 ani pe piaţa ro­mâ­nescă IT&C, un portofoliu complex de pro­duse şi soluţii din partea a peste 40 de fur­nizori internaţionali de renume şi o reţea na­ţională de peste 2.000 de parteneri, compania a decis că este momentul implementării unei noi soluţii informatice care să-i susţină ne­voile de dezvoltare.
Premizele proiectului
Necesitatea implementării unui sistem informatic integrat s-a născut din nevoia de a creş­te calitatea serviciilor oferite, de a ridica standardele în relaţia cu partenerii săi de afa­ceri, oferind un mediu de colaborare unitar, o platformă comună care să unifice oa­meni, procese şi aplicaţii, care să asi­gure acces rapid la informaţii actuale, reale şi imediate şi, nu în ultimul rând, un control eficient al activităţilor desfăşurate.
Implementarea sistemului informatic integrat a început în 2005, când Tornado Sis­tems a decis să opteze pentru soluţia SAP, res­pectiv funcţionalitatea de contabilitate fi­nan­ciară, ma­nagerială, mijloace fixe, vân­zări şi distribuţie, operaţiuni, managementul materialelor şi gestiunea proceselor de producţie.
“Decizia achiziţionării unei noi soluţii informatice a fost un pas important în direcţia optimizării proceselor de afa­ceri Tornado Sistems. Aveam nevoie de o soluţie informatică care să asigure un management performant în relaţia cu terţii (clienţi şi furnizori), o soluţie care să ne asigure coerenţa informaţională, tehnologică şi de infrastructură necesară susţinerii atât nevoilor noastre prezente şi viitoare, cât şi ale partene­rilor noştri de afaceri. De asemenea, există o nevoie acută de control asupra activităţii şi rezultatelor, prin urmare se impunea un instrument informatic, prin care activitatea companiei să poată fi analizată în detaliu şi care să reflecte realitatea” spune John Cuşa, Director Executiv Tornado Sistems.
Un proiect în timp record
Compania a reuşit să-şi eficientizeze şi să-şi automatizeze procesele de afaceri într-un timp record, întregul proiect fiind dezvoltat şi pus în practică de o echipă mixtă formată din consultanţi ai Architected Business Solutions, şi IDS-Scheer parteneri SAP în asi­gurarea serviciilor de implementare şi consultanţă. Implementarea soluţiei s-a des­fă­şurat pe parcursul a zece luni, din oc­tombrie 2005 până în iulie 2006, proiectul acoperind un număr mare de funcţionalităţi şi utilizatori. Procesul de implementare a început cu etapa de ana­liză, care a durat trei luni şi s-a încheiat odată cu etapa de şcolarizare, care s-a des­fă­şurat în mai multe sesiuni şi a durat apro­xi­mativ cinci zile pentru fiecare grupă de utilizatori.
Ce s-a schimbat
Între beneficiile imediate, identificate după implementarea noii soluţii informati­ce, s-au numărat optimizarea proceselor logistice de aprovizionare, producţie, depo­zitare, transport, vânzări şi distribuţie, asigurarea unui control mai bun asupra activităţilor companiei, costurilor şi sto­curilor, coordonarea eficientă a resurselor şi facilitarea accesului managementului la informaţii coe­rente şi consistente, raportarea consolidată la nivel de grup, simplificarea operaţiunilor financiare şi a vitezei de răspuns către clienţi.
Una dintre cele mai importante rea­lizări o reprezintă partea de contabilitate managerială - controlling financiar şi al operaţiunilor. Cu ajutorul SAP, pot fi generate rapoarte de vânzări în timp real, informaţii în zona de credite şi, de asemenea, există posibilitatea de a urmări în mod eficient situaţia oricărei comenzi.
Având o imagine consistentă asupra tuturor informaţiilor critice, mana­ge­men­tul companiei are acum acces la ra­poarte corecte, în timp real, despre clienţi, grupe de produse, variaţii se­zo­nie­re şi tendinţe ale pieţei. Fle­xi­bi­li­ta­tea în stabilirea unor scheme de preţ a dus la automatizarea şi urmărirea uşoară a diferitelor contracte comerciale. De asemenea, prin introducerea funcţiona­lităţii de contabilitate ma­nagerială (controlling) este posibilă o analiză reală a costurilor şi beneficiile nu se opresc aici.
Definirea corectă a nevoilor, o condiţie esenţială
Fără îndoială, implementarea unui sistem informatic integrat aduce avantaje majore oricărei companii indiferent de domeniul de activitate, dacă soluţia aleasă răspunde specificului organizaţiei, din punct de vedere al profilului de activitate, al numărului de angajaţi şi a dotării tehnologice. În acelaşi timp, implementarea unei asemenea soluţii este un proces complex al cărui succes depinde foarte mult de forţa, resursele şi knowhow-ul pe care compania le deţine. Implementarea soluţiei SAP în ca­drul Tornado Sistems este un succes şi con­tinuă să fie un succes pentru că această organizaţie a ştiut să-şi de­fi­nească corect nevoile actuale şi viitoare alegând o soluţie care se adaptează perfect cerinţelor sale şi dispune în acelaşi timp de personal calificat care să valorifice la maximum potenţialul acestei soluţii în favoarea clienţilor companiei.
“Pentru un jucător de talia Tornado Sistems se impunea o regândire a mo­delului de business în direcţia creşterii permanente a vitezei de reacţie la ce­rinţele clienţilor. Automatizarea şi eficientizarea proceselor din cadrul companiei era o condiţie esenţială pentru a ne desfăşura activitatea la un nivel performant. Prin implemetarea acestei soluţii informatice ne-am dorit să câştigăm şi să păstrăm încrederea clienţilor noştri îmbunătăţind conti­nuu procesele şi serviciile pe care le oferim”, spune John Cuşa.
Poate mai mult decât în alte domenii de activitate, companiile din sectorul distribuţie - care se caracterizează printr-o dinamică accentuată – au nevoie de un sistem informatic complex care să integreze în mod coerent procesele strategice din cadrul companiei. Într-un domeniu unde ima­ginea de ansamblu asupra întregii activităţi, accesul în timp real la informaţii şi capacitatea de adaptare rapidă la cerinţele pieţei, sunt esenţiale pentru a obţine avantaj competitiv, suportul informatic potrivit joacă un rol esenţial.
Studiu de caz realizat cu ajutorulTornado SistemsParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite