Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Infrastructuri europene de plăţi

30 Mai 2007În cursul lunii martie s-a desfăşurat la Institutul Bancar Român evenimentul EBA Roadshow, care a prilejuit o primă întâlnire a comunităţii bancare româneşti cu reprezentanţii Euro Banking Association (EBA), un forum al specialiştilor în plăţi la nivel european şi EBA Clearing, un furnizor de servicii de procesare şi compensare pan-europene. Seminarul a trecut în revistă progresul industriei bancare europene pe drumul său către SEPA - Single Euro Payments Area, precum şi serviciile şi soluţiile oferite de grupul EBA pentru băncile ce operează în zona unică de plăţi în Euro.


Ce este Euro Banking Association - EBA
Înfiinţată în 1985 de către 18 bănci co­merciale şi Banca Europeană de Investiţii, ca un club de bănci vizionare făcând pionie­rat în compensarea ECU, EBA ac­ţio­­nează în prezent ca un forum pentru in­dustria europeană de plăţi şi susţine dez­voltarea iniţiativelor de plăţi pan-europene.
În prezent, EBA cuprinde peste 190 de bănci membre din ţările Uniunii Euro­pe­ne, Statele Unite, Elveţia, Norvegia, Aus­tralia, Japonia, China, India, Filipine şi Emiratele Arabe Unite.
Misiunea EBA este:
•de a servi ca forum pentru practicienii industriei de plăţi în Euro,
•de a iniţia înţelegeri viitoare de co­operare interbancară faţă de necesităţile infrastructurilor de plăţi,
•de a realiza studii şi cercetări pentru industria plăţilor în Euro.
Câteva repere importante pentru grupul EBA:
•1985: crearea EBA pentru a promova ECU şi a opera compensarea ECU,
•1997 - 1998: dezvoltarea sistemului de plăţi de mare valoare EURO1 (operator tehnic SWIFT),
•1998: crearea companiei EBA Clearing de către 52 de bănci importante, cu sco­pul administrării sistemului EURO1,
•2000: dezvoltarea serviciului STEP1, ce asigură accesul la platforma EURO1 al comunităţii largi de bănci medii şi mici,
•2003: dezvoltarea platformei STEP2 - casa de compensare pan-europeană (operator tehnic SIA),
•2005: lansarea proiectului Debit Direct pan-european.
EBA pregăteşte în prezent lansarea Priority Payment Scheme pentru jumătatea anului 2007. Permiţând băncilor să ofere clienţilor lor transferuri de credite urgente în aceeaşi zi, această schemă va fi un reper important pentru îmbunătăţirea practicilor de piaţă şi a serviciilor de plăţi pentru SEPA. Schema va fi deschisă oricărei bănci care operează în SEPA: plăţile cu prioritate ce respectă noua schemă EBA vor putea fi trimise prin orice sistem de plăţi capabil să proceseze plăţi urgente.
EBA este implicată activ în activitatea Consiliului European de Plăţi, menit să faciliteze implementarea SEPA. Cum primele termene cheie pentru operarea SEPA se apropie, EBA s-a angajat într-un proces de informare majoră continuă a membrilor săi şi a industriei asupra progresului implementării SEPA, prin sesi­uni dedicate, participări la conferinţe, portal de informaţii.


EBA Clearing
Compania EBA Clearing a fost înfiinţată în iunie 1998 de către 52 de bănci de compensare EBA ca o entitate separată, cu obiectivul de a opera sistemul de plăţi de mare valoare EURO1, lansat în noiembrie 1998 şi sistemul de plăţi de mică valoare STEP1, lansat în noiembrie 2000. Începând cu 2003, EBA Clearing administrează şi operează STEP2, un serviciu de compensare pan-european pentru plăţile de mică valoare în Euro.

Serviciile oferite de EBA Clearing (sursa: EBA Group)


Obiectivele EBA Clearing sunt:
•să dezvolte şi să implementeze mijloacele de procesare pentru noile scheme de plăţi pan-europene,
•să asigure că livrarea serviciilor se conformează celor mai înalte nivele de efectivitate a costurilor, robusteţe şi rezilienţă,
•să faciliteze migrarea traficului de plăţi al băncilor de la platformele naţionale la cele pan-europene.


EURO1 şi STEP1
Sistemele EURO1 şi STEP1 asigură o in­fra­­structură sigură şi eficientă pentru băn­­cile din Europa, pentru transferul plă­ţilor lor externe de mare valoare şi co­merciale. EURO1 şi STEP1 au la bază două scheme pen­tru procesarea plăţilor, operate pe o platformă tehnică furnizată de SWIFT. Participanţii la EURO1 decontează cu Banca Centrală Europeană, extinzând li­niile de credit pentru a crea lichiditate şi a partaja riscurile. Participanţii la STEP1 decontează cu o bancă de decontare EURO1, lichiditatea fiind asigurată de banca de decontare.
EURO1 este un sistem de plăţi de mare valoare, deţinut de sectorul privat, pentru tranzacţii interne şi externe în Euro între bănci care operează în Uniunea Europeană. Băncile participante la EURO1 schimbă mesaje reprezentând plăţi prin mai mult de 10.000 coduri BIC, înregistrate direct în sistem.
EURO1 se bazează pe o platformă teh­nică robustă oferită de SWIFT, cu rutare a mesajelor şi procesare a plăţilor în timp real. Mesajele SWIFT utilizate sunt MT 103, 103+, 202, 400 şi opţional MT

102, 102+, 103Remit, 104 şi 204.
Sistemul EURO1 asigură irevocabilitatea şi finalitatea plăţilor o dată ce au fost transmise, precum şi conformitatea deplină cu criteriile Lamfalussy şi cu principiile conţinute de documentul Core Principles for Systemically Important Payment Sys­tems emis de Comitetul pentru plăţi şi de­con­tări al Bank for International Settlements.
Participarea în sistemul EURO1 poate fi directă sau indirectă. Participarea directă presupune, printre altele, existenţa accesului la sistemul TARGET pentru decontare. Statutul de sub-participant permite băncilor EURO1 să-şi conecteze subsidiarele direct în sistem, permiţând astfel operarea lor în mod autonom, dar sub aceeaşi po­ziţie unică de lichiditate pentru întregul grup. EURO1 cuprinde în prezent 70 bănci cu participare directă şi 51 cu participare indirectă, procesând în medie 185.000 de plăţi zilnic, în valoare de peste 195 mi­liarde Euro.
Pentru a complementa sistemul EURO1, EBA a dezvoltat soluţia STEP1 pentru plăţile de mică valoare în Euro. STEP1 este un sistem de plăţi destinat tranzacţiilor comerciale şi a fost proiectat pentru a procesa plăţi externe în Euro. Sistemul permite băncilor care operează în Uniunea Europeană să transfere plăţi comerciale cu alţi participanţi STEP1, precum şi cu întreaga comunitate a băncilor EURO1.
STEP1 include 117 participanţi. STEP1 procesează zilnic în medie 22.000 de tranzac­ţii, valoarea totală fiind de peste 400 mi­lioane de Euro. STEP1 este deschis tuturor băncilor ce operează în Uniunea Euro­pea­nă. Fiecare participant beneficiază de conectare directă cu peste 280 de bănci pen­tru procesarea şi compensarea plăţilor externe, poziţie de lichiditate unică, reconciliere simplificată, acces direct la sistemul STEP2 CREDEURO.
Printre avantajele conectării la STEP1 se numără:
•confidenţialitatea plăţilor primite şi transmise,
•eforturi minime de adaptare tehnică,
•controlul fluxului de plăţi cu In­te­rac­tive Workstation (IWS) prin SWIFTNet Browse,
•creşterea gradului de procesare integrată (STP - Straight Through Pro­ces­sing) prin utilizarea standardelor industriei.
De fapt, procesarea integrată este chiar punctul de plecare pentru dezvoltarea programului STEPS - Straight Through Euro Payment System, proiectat să ofere o gamă largă de plăţi în Euro într-un mediu pan-european, să scurteze timpii de execuţie, să crească gradul de procesare integrată şi să dezvolte practicile de afaceri în zona Euro.
Participarea în sistemul STEP1 este un mod simplu şi cu costuri reduse de a avea acces la STEP2.


STEP2
Din aprilie 2003, EBA Clearing admi­nistrează şi operează STEP2, un serviciu ACH pan-european pentru plăţi de masă în Euro, ce funcţionează în conformitate cu CREDEURO Convention - convenţie ce stabileşte un standard pentru executarea transferurilor de credit între bănci, care per­mite băncilor participante să dea ga­ranţii clienţilor privind cerinţele de informaţii, timpul de execuţie şi informaţiile de re­mitere transmise, precum şi cu reglementările Uniunii Europene - EC Reg­ul­a­tion 2560/2001 - asupra plăţilor externe în Euro. Astfel, STEP2 procesează în pre­zent plăţi de mică valoare ce nu depăşesc 50.000 EUR per tranzacţie, purtătoare de cod IBAN (International Bank Account Number) ale beneficiarului şi cod BIC (Bank Identifier Code) al băncii beneficiare.
Decontarea prin EURO1 şi STEP1 permite o poziţie de lichiditate integrată pentru EURO1/STEP1/STEP2. Sistemul este uşor de accesat şi de utilizat, minimizând costurile interne ale băncilor şi este deschis unei integrări progresive a traficului domestic.
STEP2 este un sistem automat, bazat pe standarde de mesagerie şi tehnologie de ultimă oră, având următoarele caracteristici cheie:
•sistemul central este proiectat fo­lo­sind standardul XML de mesaj SWIFT Standard Bulk Payment, dar poate, de asemenea, accepta FIN MT103+,
•se bazează pe tehnologie IP, folosind SWIFTNet FileAct, InterAct şi Browse,
•asigură STP, instrucţiunile de plată sunt rutate după câmpul 57a din MT103+ şi trebuie să conţină un cod IBAN valid,
•practicile de afaceri implementate în sistem sunt conforme cu CREDEURO,
•dispune de un serviciu web pentru monitorizarea on-line a informaţiilor în sistemul central sau pentru interogări privind date istorice.
Participanţii la sistem pot fi direcţi sau indirecţi şi pot avea acces la orice bancă din Uniunea Europeană. Serviciul STEP2 numără 108 participanţi direcţi şi peste 1.600 de participanţi indirecţi, procesând mai mult de 320.000 de plăţi pe zi.
EBA Clearing implementează în prezent pe platforma STEP2 un serviciu de transfer de credit SEPA şi unul pentru debitare directă SEPA. Prin aceste servicii, STEP2 asigură băncilor din Europa un canal prin care pot transmite şi primi instrumente SEPA. Ambele servicii sunt suficient de flexibile pentru a integra trăsăturile cheie ale schemelor domestice existente, ceea ce va facilita migrarea plăţilor naţionale către noile scheme SEPA.
Sistemul STEP 2 este considerat în prezent ca fiind singura casă de compensare conformă cu standardele SEPA. Prin conectarea la EBA CLEARING PE-ACH, băncile vor fi capabile să ofere clienţilor servicii de plăţi care respectă SEPA Rulebooks emise de Consiliul European de Plăţi, chiar începând cu debutul oficial al SEPA - 1 ianuarie 2008.
Rodica Tuchilă, Consilier, Asociaţia Română a BăncilorParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite