Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Daţi putere pacienţilor

30 Mai 2007
"Patient empowerment" este un concept bazat pe soluţii informatice, care permite implicarea activă a pacienţilor .Radu Bengulescu, Doctor în Informatică Medicală.


Preambul:
Secolul al XXI-lea a însemnat o eră nouă în implicarea revoluţiei informatice în domeniul medical. Pacientul, considerat secole de-a rândul doar un "obiect" al actului medical, a ajuns să aibă posibilitatea atât logistică, dar şi tehnologică, de a participa activ la luarea de decizii şi îmbunătăţirea proceselor care privesc propria sănătate. Singurele bariere (în afară de cele le­gislative, cere şi ele se prăbuşesc într-un ritm rapid) ce au împiedicat acest proces au fost pur tehnologice şi au afectat cele trei axe fundamentale ale sistemului informaţional medical:
1. Interconectarea informaţională a tu­turor celor implicaţi în actul medical
2. Disponibilitatea 24 de ore şi din orice locaţie a datelor pacientului
3. Accesul la date securizat, confidenţial şi auditabil, al participanţilor în această reţea informaţională
Dacă printre cititorii acestui articol mai există încă sceptici cu privire la su­portul tehnologic pe care îl poate oferi Inter­netul când este vorba de trans­miterea unor date sensibile cum sunt cele medicale, i-aş ruga să se întrebe singuri când au efectuat ultima achiziţie online (transmiţând datele cărţilor de credit printr-un portal securizat) sau ultima verificare online a contului personal prin e-banking. Dacă informaţiile sensibile financiare pot fi în prezent transmise sigur prin internet (cu toate precauţiile tehnologice adecvate), nu cred că cele medicale pot prezenta riscuri mai mari.


O zi obişnuită din viaţa unui "e-pacient"
Domnul Ion Ionescu este un pacient în vârstă de 45 de ani suferind de mai multe afecţiuni digestive şi de o cardio­patie ischemică cronică. Este angajat la firma ABC, care are un contract de asi­gu­rare medicală cu centrul policlinic privat XYZ şi, în acelaşi timp, a avut in­ternări la spitalul DDD pentru afecţiunile digestive şi CCC pentru cele cardiace. Ultima internare a fost la spitalul CCC, la externare primind un tratament cardiac având în compoziţie şi un medicament anticoagulant, fapt care îl obligă la analize de laborator periodice, la policlinica XYZ. Domnul Ionescu are o legătură Internet acasă prin care efectuează plata ratelor de leasing la automobil şi, de asemenea, este înregistrat în portalul medical integrat al celor 3 unităţi medicale menţionate.
Duminică seara, Domnul Ionescu începe să simtă o jenă în zona colecistului, care în timp se accentuează uşor. ªtie că în trecut a mai avut crize biliare tranzitorii şi are în farmacia proprie un medicament antiinflamator dar, pentru orice eventualitate, se hotăreşte să consulte întâi medicul. Se loghează în portalul medical utilizând cardul electronic primit de la policlinica XYZ şi pe pagina de bun venit observă un mesaj amintindu-i data programării pentru următoarea analiză a timpilor de coagulare. De asemenea, în căsuţa de mesagerie electronică îl aşteaptă un mesaj de la doctorul Popescu de la spitalul CCC prin care îi comunică faptul că analizele efectuate înainte de externare sunt bune şi înlătură necesitatea unei angioplastii coronariene. Domnul Ionescu răsuflă uşurat şi continuă procesul de programare pentru un consult gastroenterologic la policlinica XYZ. Activează modulul specific, selectează ziua, intervalul orar, alege pe doctorul MM din lista de medici gastroenterologi disponibili şi adaugă o descriere sumară a simptomelor în căsuţa rezervată notelor pacientului. Suplimentar, decide să îl informeze pe doctorul MM că a mai fost internat în trecut la spitalul DDD, pentru o criză de colecistită acută. Ca urmare, selectează în portal spitalul DDD, accesează modulele referitoare la pro­blemele pacientului şi ale datelor internării, copiază câteva informaţii semnificative şi le înglobează într-un email pe care îl trimite intern în portal doctorului MM. Acesta le va citi la prima oră a doua zi dimineaţa şi va accesa la rândul său datele medicale complete ale domnului Ionescu înregistrate în spitalul DDD.
Revenind la momentul duminică seară, domnul Ionescu, înainte de a lua medicamentul antiinflamator pe care l-a mai folosit şi în trecut, pentru siguranţă, se informează asupra contraindicaţiilor sau riscurilor asociate. El accesează lista medicaţiilor sale curente, care conţine şi medicamentul anticoagulant prescris de CCC, adaugă medicamentul antiinflamator şi trimite spre verificare întreaga listă unui motor de decizie. Stupoare! Un mesaj îl anunţă să nu combine medicamentul antiinflamator ales cu cel anticoagulant cardiac pentru că
s-ar expune riscului unei hemoragii. Domnul Ionescu răsuflă uşurat şi se felicită pentru că în urmă cu un an a decis să se înscrie în acest portal oferit de către consorţiul celor 3 unităţi me­dicale la care este înregistrat.
Pentru cine se întreabă în ce ţară şi în ce an se desfăşoară acest scenariu vă pot spune că domnul Ionescu ar putea fi regăsit chiar începând cu anul viitor printre vecinii dumneavoastră de apar­tament, nivelul tehnologic necesar fiind deja atins în România, iar momentul când unităţile medicale XYZ, CCC şi DDD, unele din sectorul privat, şi altele din sectorul public, se pot informatiza până la punctul de colaborare într-un astfel de portal este doar o problemă de câteva luni, maxim de 1-2 ani.


O scurtă descriere a arhitecturii informaţionale a unui portal medical modern şi a avantajelor pe care le aduce în planul "life-long" de îngrijire medicală a unui pacient
Un portal este compus în general din câteva module distincte.
1. Lista tuturor accesărilor privind datele pacientului (cine, când şi ce a accesat). Esenţial pentru controlul asupra confidenţialităţii datelor.
2. Posibilitatea de a accesa toate unităţile medicale unde pacientul are înregistrări (un concept de “healthcare cockpit”).
3. Comunicare cu şi între medicii implicaţi (într-o arhitectură de mesagerie email)
4. Listarea medicaţiilor curente şi consult online activ pentru prevenirea incompatibilităţilor medicamentoase.
5. Managementul şi planificarea contactelor cu personalul medical (vizite, consulturi de specialitate)
6. Managementul consultaţiilor externe (efectuate prin bilete de trimitere)
7. Balanţa de plăţi către unităţile prestatoare de servicii medicale
8. Link-uri utile către surse online de informaţii medicale generale sau specific adaptate cazuisticii pacientului. În cazul domnului Ionescu, acesta are deja salvate câteva linkuri spre site-uri publice cu informaţii despre colecistita cronică şi afecţiunile cardiace ischemice
9. Fişierul medical electronic, împărţit în două sectoare mari:
a. Având ca sursă datele introduse de către unităţile medicale unde este afiliat pacientul şi la care acesta are acces “read only”
b. Având ca sursă propriile informaţii introduse de pacient (şi validate apoi de medic cu ocazia vizitei sau internării). Serveşte ca o punere în temă a medicului înainte de consultul propriu-zis şi având următoarele componente
1. Problemele medicale curente şi mai vechi


2. Rezultatele investigaţiilor pa­raclinice
3. Medicaţiile curente (inclusiv cu posibilitatea de a afişa do­cumentaţia farmacologică in­te­­grală a fiecărui medicament şi implicit posologia sau mo­dul de administrare sau de a interoga un motor de căutare asupra posibilelor interacţiuni sau efecte secundare medicamentoase). Posibilitatea de a solicita online o reînnoire a reţetelor.
4. Lista alergiilor pacientului
5. Lista vizitelor efectuate de pacient la medic
6. Lista rezultatelor investigaţiilor radiologice şi ecografice
7. Lista rezultatelor analizelor de laborator
8. Lista rezultatelor examenelor anatomo-patologice


Folosirea acestor module poate aduce contribuţii majore în logistica şi planificarea interacţiunilor pacientului cu medicul, precum şi informarea acestuia asupra riscurilor potenţiale care pot apărea în decursul unor tratamente. Ca de exemplu:
1. Atenţionarea pacientului asupra celor mai recente informaţii, note, mesaje, legate de starea sa de sănătate. Spre exemplu, deşi pacienta X nu are nici-un simptom aferent unei patologii ginecologice, clinica ABC unde este afiliată îi trimite pacientei mesaje de informare privind controalele mamografice. Clinica ABC are un sistem informatic care evaluează, permanent parametrii pacienţilor (în cazul nostru sex=F, vârstă>45 ani, ultimul control mamografic > 1 an, etc…) şi emite automat mesaje când patrametrii sunt îndepliniţi.
2. Stabilirea de contacte (vizite, exa­minări) direct de acasă. Pacientul poate solicita o programare la medic fără a se deplasa sau fără a avea nevoie de un apel telefonic către secretariatul unităţii medicale.
3. Comunicarea în timp aproape real cu personalul medical (informarea reci­pro­că asupra rezultatelor actului me­di­cal sau asupra pa­şilor următori în procesul de îngrijire medicală).
4. Informarea pacientului asupra ris­cu­rilor medicaţiilor auto-administrate cât şi asupra programului medi­ca­men­tos curent (cronic sau prescris la ultima externare). Exemplu: cazul medicamentului antiinflamator al domnului Ionescu.
5. Posibilitatea de reînnoire a reţetelor. Reţeta, odată validată de medic, este trimisă electronic către farmacia indicată de pacient, de unde acesta o poate ridica direct.
6. Grad crescut de conştientizare a pa­cien­tului asupra eficienţei sau ine­fi­cien­ţei tratamentului. De exemplu, afi­şarea grafică a evoluţiei analizelor de laborator şi sesizarea unor îm­bu­nă­­tăţiri sau degradări ale valorilor analizate.
7. Pre-informarea medicului asupra unor date medicale acumulate de către pacient, anterior înregistrării sale în portal sau din surse medicale care nu sunt interconectate la portal. Avantaj: câştig enorm de timp la momentul vizitei pacientului.
Concluzie: Aşa cum am menţionat, nivelul tehnologiilor de co­lectare şi distribuţie a datelor medicale utilizând aplicaţii de tip Fişier Medical Electronic combinat cu arhitecturi de interconectare bazate pe acces Internet este deja atins în România. Sistemul este deja în practică curentă în domeniul bancar, dacă ne referim la un domeniu similar ca importanţă a transferului de date. La nivel european există iniţiative din ce în ce mai concrete de aplicare practică a conceptului de “patient empowerment” în contextul mai larg al e-Health-ului. Doritorii de informaţii pot accesa linkurile 1) şi 2) din subsolul articolului. De asemenea, chiar în România au existat manifestări ştiinţifice unde au fost discutate metodele practice de implicare a pacientului în actele me­dicale care îl privesc (linkurile 3) şi 4) ).
Unele centre medicale private şi-au dotat deja pacienţii cu carduri care permit acces securizat de pe calculatoarele personale ale acestora. Există deja proiecte de interconectare a unităţilor medicale cu casele de asigurări de sănătate sau farmacii (e-prescribing). Firmele româneşti de software medical au suficient know-how tehnologic pentru a implementa astfel de portale, iar expertiza de specialitate poate fi adusă de informaticienii medicali din România sau din Europa. Este doar o problemă de timp şi de decizie a instituţiilor guvernante, implicate în România în dome­niul informatizării medicale.
1)http://www.euractiv.com/en/health/informed-patient/article-152133
2)http://www.ehealth-era.org
3)http://medinfo.umft.ro/stc2006/stcprog.htm
4)http://www.lsz-consulting.at/pdf/bucaresti06/bucaresti06.pdf
Radu BengulescuParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite
Julia Simon
Numele meu este Julia Simon, vreau sÄ folosesc acest mediu pentru a sfÄtui pe toatÄ lumea sÄ vÄ fie atent în obÈinerea unui împrumut de pe Internet pentru cÄ atât de mulÈi creditori de internet aici sunt toÈi escrocii Èi ei sunt doar împÄrtÄÈirea povestilor pentru a vÄ Ã®nÈelÄci din banii dvs., un împrumut de 150.000 de euro de la o femeie din Germania Èi am pierdut suma de 10.000 de euro fÄrÄ a obÈine împrumutul, La aceastÄ datÄ, pe 2 septembrie 2017, prietena mea Wulan Sari din locul meu de muncÄ mi-a spus cum a solicitat un împrumut de la Global Finance Limited Èi în cele din urmÄ a primit împrumutul. Niciodata nu am crezut-o pana nu am mers cu ea in banca pentru ao confirma si am fost uimit pentru ca am pierdut foarte multi bani doar pentru a obtine un imprumut pentru familia mea. Mai Allah a binecuvântat pe Mama BunÄ pentru ceea ce mi-a fÄcut pentru mine Èi pentru casa mea, i-am spus prietenei mele sÄ mÄ prezinte mamei bune. Augsuta Ibramhim, Global Finance Limited, a fÄcut-o Èi am solicitat un împrumut de 45.000 de euro. Am respectat termenii Èi condiÈiile de împrumut ale companiei Èi cererea mea de credit a fost aprobatÄ pentru mine fÄrÄ stres Èi dificultÄÈi.  Ãn cele din urmÄ, am primit împrumutul în contul meu bancar Èi i-am sunat pe prietena mea Wulan Sari cÄ am primit împrumutul Èi am introdus, de asemenea, atât de mulÈi oameni pentru mama BunÄ, doamna Augusta Ibramhim. Vreau ca tu sÄ citeÈti mÄrturia mea sÄ contactezi mama bunÄ dacÄ ai nevoie de un împrumut, ca sÄ depui mÄrturie Èi despre bunÄvoinÈa mamei bune. aÈa cÄ eu folosesc aceastÄ cale pentru a informa fiecare român Èi alte persoane care este oportun sÄ citeascÄ mÄrturia mea Èi el sau ea are nevoie de împrumuturi pentru a contacta Doamna Augusta Ibramhim prin EMAIL: [augustaibramhim11@gmail.com] PuteÈi sÄ mÄ contactaÈi dacÄ aveÈi nevoie de informaÈii suplimentare prin adresa EMAIL: juliasimon460@gmail.com De asemenea, puteÈi sÄ-l contactaÈi pe prietena mea Wulan Sari prin adresa EMAIL: sariwulan3600@gmail.com încÄ o datÄ vÄ mulÈumesc tuturor cÄ aÈi citit mÄrturia mea Èi cÄ ALLAH poate continua sÄ ne binecuvânteze pe toÈi Èi sÄ ne dea viaÈÄ lungÄ Èi prosperitate
27 Noiembrie 2017, 04:59:55
VICTOR
Un medic concediat de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sanpetru, dr. Horia Ionut Leoveanu, a facut dezvaluiri socante despre modul in care sunt tratati bolnavii, teroarea sub care lucreaza personalul si abuzurile care se fac. -Cadavrele erau tinute intr-o camera dezafectata a sectiei de la parter, timp mai multe zile, pacientii erau tratati numai de TBC, chiar daca aveau si alte afectiuni, iar externarile se faceau preferential-, spune Leoveanu. Acestea sunt insa doar o parte din neregulile descrise de Ionut Leoveanu. Medicul Horia Ionut Leoveanu a fost angajat la Spitalul TBC din Sanpetru in iunie 2000. Nu este pneumolog, dar are specializare in medicina generala. Sustine ca medicul Gheorghe Lupu l-a impiedicat sa-si faca meseria. -Am fost efectiv sechestrat in cabinet. Nu puteam examina nici un bolnav si nici sa fac vreo mentiune in fisa. Am observat apoi neregulile la medicamente. Pacientii primeau doar tratament pentru TBC. Daca aveau si alte afectiuni, nu erau tratati. Medicul Lupu ridica din sertare medicatia primita de bolnavi pentru alte afectiuni-, sustine dr. Leoveanu. Acuzat de omor -Am avut un pacient pe nume Andreuca. Suferea de hipertensiune. I-am prescris medicamente pentru aceasta boala. Medicul Lupu a sistat tratamentul dupa trei zile. Starea pacientului s-a inrautatit. Medicul Lupu i-a prescris Furosemid, dar a fost prea tarziu. Bolnavul a facut un accident cerebral. A fost transferat la Neurologie, unde a decedat-, continua medicul Leoveanu. Cazurile sociale nu prezentau interes pentru Spitalul TBC. -Medicul Lupu a refuzat sa efectueze controale pacientilor considerati cazuri sociale. Spunea ca oricum mor si ce conteaza un tigan in minus. Aceste cazuri mi se repartizau mie. Am fost nevoit sa apelez la colegii de alte specialiatti pentru a transfera acesti bolnavi la alte unitati spitalicesti pentru a primi tratament-, spune medicul concediat. Morga in salon O alta problema strigatoare la cer, afirma medicul Leoveanu, se refera la cazurile terminale sau la pacientii decedati care nu aveau acte de identitate. -Cadavrele era tinute intr-o camera dezafectata a sectiei de la parter, timp de mai multe zile. Am vazut cu groaza cum un om slab ca batul se umfla ca un balon. Ca sa nu mai vorbim de miros si de focarul de infectie-. Personalul, redus la tacere Medicul spune ca intreg personalul este terorizat. -Toata lumea tace, desi multi stiu ce se intampla. Angajatii au fost obligati sa plateasca din banii lor costul examenului periodic. Proviziile de iarna ale medicului Lupu erau facute de bucataresele spitalului. De multe ori a luat muncitorii de la spital ca sa-i construiasca lui casa. Isi crestea porcii cu resturile de alimente de la spital. Prin tot spitalul se plimbau caini. Am fost la un pas sa iau paduchi. Spitalul a primit o amenda substantiala de la Sanepid, bani care au fost imputati personalului. Fiecarui angajat i s-au retinut din salariu 150.000 â 200.000 de lei-, a mai spus medicul. Externari preferentiale Spitalul din Sanpetru nu mai are de doi ani o ambulanta proprie. -Bolnavii isi duceau analizele cu masina personala. Si externarile se faceau preferenaial. Daca un bolnav era descoperit in stare de ebrietate, trebuia sa-l externezi. Mergeau apoi la medicul Lupu in dispensar, dadeau ceva si erau din nou internati. Medicul Lupu a efectuat mai multe garzi decat este legal. I-a obligat pe unii dintre colegi sa i le cedeze. Astfel putea lua doua salarii, desi incalca legea-, a mai spus medicul. Frig in saloane Desi exista o dispozitie de la Casa de Asigurari de Sanatate, bolnavii au fost lasati sa tremure de frig. -CNAS a dispus furnizarea de caldura de la inceputul lunii noiembrie, dar centrala termica a spitalului a fost pornita abia in 15 noiembrie, cu regim redus peste noapte. Bolnavii au inceput sa se planga, deoarece tuberculosii au mare nevoie de caldura. Cand am fost de garda, am cerut fochistului sa porneasca centrala pentru ca in saloane erau doar 17 grade-, povesteste medicul. Conducerea nu a facut nimic. Conducerea spitalului nu a luat nici o masura de remediere a problemelor. -L-am informat pe directorul Ciobanu, dar stia care este situatia. Mi-a spus ca asa este omul, nu are ce face. Apoi mi-a prezentat actul de concediere si mi-a spus ca de la 1 martie nu mai lucrez acolo-, afirma dr. Leoveanu. Scuze prin acuze Dr. Gheorghe Lupu spune ca intreaga poveste este o razbunare a dr. Leoveanu. -Din cauza lui am primit amenda de la DSP. A facut o sesizare si au venit in control chiar cand s-a terminat micul dejun si mesele nu erau inca sterse. Este adevarat ca amenda a fost platita din banii celor vinovati pentru asta-, a declarat ieri dr. Lupu. In privinta camerei mortuare, Dr. Lupu spune ca aceasta este dezinfectata dupa ce cadavrele sunt ridicate. Cat despre porcii despre care vorbea dr. Leoveanu, seful sectiei spune ca acestia sunt ai unor angajati care locuiesc in fostele cladiri ale spitalului. -Oamenii si-au facut gospodarie si isi mai cresc animale-, a explicat dr. Lupu.
02 Decembrie 2017, 08:40:33
VICTOR
Un medic concediat de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sanpetru, dr. Horia Ionut Leoveanu, a facut dezvaluiri socante despre modul in care sunt tratati bolnavii, teroarea sub care lucreaza personalul si abuzurile care se fac. -Cadavrele erau tinute intr-o camera dezafectata a sectiei de la parter, timp mai multe zile, pacientii erau tratati numai de TBC, chiar daca aveau si alte afectiuni, iar externarile se faceau preferential-, spune Leoveanu. Acestea sunt insa doar o parte din neregulile descrise de Ionut Leoveanu.Medicul Horia Ionut Leoveanu a fost angajat la Spitalul TBC din Sanpetru in iunie 2000. Nu este pneumolog, dar are specializare in medicina generala. Sustine ca medicul Gheorghe Lupu l-a impiedicat sa-si faca meseria. -Am fost efectiv sechestrat in cabinet. Nu puteam examina nici un bolnav si nici sa fac vreo mentiune in fisa. Am observat apoi neregulile la medicamente. Pacientii primeau doar tratament pentru TBC. Daca aveau si alte afectiuni, nu erau tratati. Medicul Lupu ridica din sertare medicatia primita de bolnavi pentru alte afectiuni-, sustine dr. Leoveanu.Acuzat de omor-Am avut un pacient pe nume Andreuca. Suferea de hipertensiune. I-am prescris medicamente pentru aceasta boala. Medicul Lupu a sistat tratamentul dupa trei zile. Starea pacientului s-a inrautatit. Medicul Lupu i-a prescris Furosemid, dar a fost prea tarziu. Bolnavul a facut un accident cerebral. A fost transferat la Neurologie, unde a decedat-, continua medicul Leoveanu. Cazurile sociale nu prezentau interes pentru Spitalul TBC. -Medicul Lupu a refuzat sa efectueze controale pacientilor considerati cazuri sociale. Spunea ca oricum mor si ce conteaza un tigan in minus. Aceste cazuri mi se repartizau mie. Am fost nevoit sa apelez la colegii de alte specialiatti pentru a transfera acesti bolnavi la alte unitati spitalicesti pentru a primi tratament-, spune medicul concediat.Morga in salonO alta problema strigatoare la cer, afirma medicul Leoveanu, se refera la cazurile terminale sau la pacientii decedati care nu aveau acte de identitate. -Cadavrele era tinute intr-o camera dezafectata a sectiei de la parter, timp de mai multe zile. Am vazut cu groaza cum un om slab ca batul se umfla ca un balon. Ca sa nu mai vorbim de miros si de focarul de infectie-.Personalul, redus la tacereMedicul spune ca intreg personalul este terorizat. -Toata lumea tace, desi multi stiu ce se intampla. Angajatii au fost obligati sa plateasca din banii lor costul examenului periodic. Proviziile de iarna ale medicului Lupu erau facute de bucataresele spitalului. De multe ori a luat muncitorii de la spital ca sa-i construiasca lui casa. Isi crestea porcii cu resturile de alimente de la spital. Prin tot spitalul se plimbau caini. Am fost la un pas sa iau paduchi. Spitalul a primit o amenda substantiala de la Sanepid, bani care au fost imputati personalului. Fiecarui angajat i s-au retinut din salariu 150.000 â 200.000 de lei-, a mai spus medicul.Externari preferentialeSpitalul din Sanpetru nu mai are de doi ani o ambulanta proprie. -Bolnavii isi duceau analizele cu masina personala. Si externarile se faceau preferenaial. Daca un bolnav era descoperit in stare de ebrietate, trebuia sa-l externezi. Mergeau apoi la medicul Lupu in dispensar, dadeau ceva si erau din nou internati. Medicul Lupu a efectuat mai multe garzi decat este legal. I-a obligat pe unii dintre colegi sa i le cedeze. Astfel putea lua doua salarii, desi incalca legea-, a mai spus medicul.Frig in saloaneDesi exista o dispozitie de la Casa de Asigurari de Sanatate, bolnavii au fost lasati sa tremure de frig. -CNAS a dispus furnizarea de caldura de la inceputul lunii noiembrie, dar centrala termica a spitalului a fost pornita abia in 15 noiembrie, cu regim redus peste noapte. Bolnavii au inceput sa se planga, deoarece tuberculosii au mare nevoie de caldura. Cand am fost de garda, am cerut fochistului sa porneasca centrala pentru ca in saloane erau doar 17 grade-, povesteste medicul. Conducerea nu a facut nimic. Conducerea spitalului nu a luat nici o masura de remediere a problemelor. -L-am informat pe directorul Ciobanu, dar stia care este situatia. Mi-a spus ca asa este omul, nu are ce face. Apoi mi-a prezentat actul de concediere si mi-a spus ca de la 1 martie nu mai lucrez acolo-, afirma dr. Leoveanu.Scuze prin acuzeDr. Gheorghe Lupu spune ca intreaga poveste este o razbunare a dr. Leoveanu. -Din cauza lui am primit amenda de la DSP. A facut o sesizare si au venit in control chiar cand s-a terminat micul dejun si mesele nu erau inca sterse. Este adevarat ca amenda a fost platita din banii celor vinovati pentru asta-, a declarat ieri dr. Lupu.In privinta camerei mortuare, Dr. Lupu spune ca aceasta este dezinfectata dupa ce cadavrele sunt ridicate. Cat despre porcii despre care vorbea dr. Leoveanu, seful sectiei spune ca acestia sunt ai unor angajati care locuiesc in fostele cladiri ale spitalului. -Oamenii si-au facut gospodarie si isi mai cresc animale-, a explicat dr. Lupu.
14 Martie 2018, 12:23:14
VICTOR
Un medic concediat de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sanpetru, dr. Horia Ionut Leoveanu, a facut dezvaluiri socante despre modul in care sunt tratati bolnavii, teroarea sub care lucreaza personalul si abuzurile care se fac. -Cadavrele erau tinute intr-o camera dezafectata a sectiei de la parter, timp mai multe zile, pacientii erau tratati numai de TBC, chiar daca aveau si alte afectiuni, iar externarile se faceau preferential-, spune Leoveanu. Acestea sunt insa doar o parte din neregulile descrise de Ionut Leoveanu. Medicul Horia Ionut Leoveanu a fost angajat la Spitalul TBC din Sanpetru in iunie 2000. Nu este pneumolog, dar are specializare in medicina generala. Sustine ca medicul Gheorghe Lupu l-a impiedicat sa-si faca meseria. -Am fost efectiv sechestrat in cabinet. Nu puteam examina nici un bolnav si nici sa fac vreo mentiune in fisa. Am observat apoi neregulile la medicamente. Pacientii primeau doar tratament pentru TBC. Daca aveau si alte afectiuni, nu erau tratati. Medicul Lupu ridica din sertare medicatia primita de bolnavi pentru alte afectiuni-, sustine dr. Leoveanu. Acuzat de omor -Am avut un pacient pe nume Andreuca. Suferea de hipertensiune. I-am prescris medicamente pentru aceasta boala. Medicul Lupu a sistat tratamentul dupa trei zile. Starea pacientului s-a inrautatit. Medicul Lupu i-a prescris Furosemid, dar a fost prea tarziu. Bolnavul a facut un accident cerebral. A fost transferat la Neurologie, unde a decedat-, continua medicul Leoveanu. Cazurile sociale nu prezentau interes pentru Spitalul TBC. -Medicul Lupu a refuzat sa efectueze controale pacientilor considerati cazuri sociale. Spunea ca oricum mor si ce conteaza un tigan in minus. Aceste cazuri mi se repartizau mie. Am fost nevoit sa apelez la colegii de alte specialiatti pentru a transfera acesti bolnavi la alte unitati spitalicesti pentru a primi tratament-, spune medicul concediat. Morga in salon O alta problema strigatoare la cer, afirma medicul Leoveanu, se refera la cazurile terminale sau la pacientii decedati care nu aveau acte de identitate. -Cadavrele era tinute intr-o camera dezafectata a sectiei de la parter, timp de mai multe zile. Am vazut cu groaza cum un om slab ca batul se umfla ca un balon. Ca sa nu mai vorbim de miros si de focarul de infectie-. Personalul, redus la tacere Medicul spune ca intreg personalul este terorizat. -Toata lumea tace, desi multi stiu ce se intampla. Angajatii au fost obligati sa plateasca din banii lor costul examenului periodic. Proviziile de iarna ale medicului Lupu erau facute de bucataresele spitalului. De multe ori a luat muncitorii de la spital ca sa-i construiasca lui casa. Isi crestea porcii cu resturile de alimente de la spital. Prin tot spitalul se plimbau caini. Am fost la un pas sa iau paduchi. Spitalul a primit o amenda substantiala de la Sanepid, bani care au fost imputati personalului. Fiecarui angajat i s-au retinut din salariu 150.000 â 200.000 de lei-, a mai spus medicul. Externari preferentiale Spitalul din Sanpetru nu mai are de doi ani o ambulanta proprie. -Bolnavii isi duceau analizele cu masina personala. Si externarile se faceau preferenaial. Daca un bolnav era descoperit in stare de ebrietate, trebuia sa-l externezi. Mergeau apoi la medicul Lupu in dispensar, dadeau ceva si erau din nou internati. Medicul Lupu a efectuat mai multe garzi decat este legal. I-a obligat pe unii dintre colegi sa i le cedeze. Astfel putea lua doua salarii, desi incalca legea-, a mai spus medicul. Frig in saloane Desi exista o dispozitie de la Casa de Asigurari de Sanatate, bolnavii au fost lasati sa tremure de frig. -CNAS a dispus furnizarea de caldura de la inceputul lunii noiembrie, dar centrala termica a spitalului a fost pornita abia in 15 noiembrie, cu regim redus peste noapte. Bolnavii au inceput sa se planga, deoarece tuberculosii au mare nevoie de caldura. Cand am fost de garda, am cerut fochistului sa porneasca centrala pentru ca in saloane erau doar 17 grade-, povesteste medicul. Conducerea nu a facut nimic. Conducerea spitalului nu a luat nici o masura de remediere a problemelor. -L-am informat pe directorul Ciobanu, dar stia care este situatia. Mi-a spus ca asa este omul, nu are ce face. Apoi mi-a prezentat actul de concediere si mi-a spus ca de la 1 martie nu mai lucrez acolo-, afirma dr. Leoveanu. Scuze prin acuze Dr. Gheorghe Lupu spune ca intreaga poveste este o razbunare a dr. Leoveanu. -Din cauza lui am primit amenda de la DSP. A facut o sesizare si au venit in control chiar cand s-a terminat micul dejun si mesele nu erau inca sterse. Este adevarat ca amenda a fost platita din banii celor vinovati pentru asta-, a declarat ieri dr. Lupu. In privinta camerei mortuare, Dr. Lupu spune ca aceasta este dezinfectata dupa ce cadavrele sunt ridicate. Cat despre porcii despre care vorbea dr. Leoveanu, seful sectiei spune ca acestia sunt ai unor angajati care locuiesc in fostele cladiri ale spitalului. -Oamenii si-au facut gospodarie si isi mai cresc animale-, a explicat dr. Lupu. 7 COMENTARII 1. adela 21:14, 29 octombrie 2017 at nu am cuvinte sa descriu ce am simtit vizavi de acest nemernic ,in 2015 la stejaris a murit un om datorita incapacitatii acestui nemernic, eu m-am dus disperata la el i-am dat bani ,dar nu a facut absolut nimic,am vorbit cu bolnavii din salon si asa am aflat ca are tarif ,sunt revoltata ,dar acest criminal in halat alb inca profeseaza .colegiul medicilor ce rol are ???? mi-aÈ dori din suflet ca toti cei care sau intersectat cu acest zis doctor sÄ scrie,sÄ Ã®ncercÄm sÄ luÄm atitudine. o CORNEL 10:35, 30 octombrie 2017 at Este adevarat,perfect adevarat.Din Sanpetru LUPUL OILOR A AJUNS LA STEJERIS iar LEOVEANU IN SOMAJ.Era tupeist si spunea de la obrazâtotul costaâ 2. Adela 12:55, 30 octombrie 2017 at BunÄ ziua doamna, îl cunosc foarte bine pe doctorul Leoveanu, nu pot sÄ vÄ spun prea multe, dar ceea ce vreau sÄ ÈtiÈi este cÄ e bine, chiar foarte bine. 3. NICU STOIAN 13:12, 31 octombrie 2017 at Da stiu episodul cand doctorul Leoveanu a fost dat afara si a doua zi LUPU SI ANGELA au venit foarte devreme pe sectie si ne-au avertizat ca vine in inspectie MINISTRA BARTOS datorita lui LEOVEANU si sa ii multumim lui.A spus daca suflati ceva zburati cu totii din spital si va las sa muriti ca pe niste caini.Avea un ton rusofon si metalic.Era turbat si nervos.Toata lumea tremura si el il calomnia pe Dr.Leoveanu.Amenda sanepidului era pentru cheful lui de aniversare si nu pentru curatenie.Tinuse o masa inâsala coloanelorâ,iar noi am fost invoiti in sat sa nu fim prezenti.El l-a omorat si pe Cornel Florescu un gropar care nu avea de unde cotiza si nu i-a scos apa din plamani.Intr-o zi i-a spus se gaseste cine sa te ingroape si pe tine.Leo era turbat cand ne vedea beti.Nu tolera chestia asta.A luat in vara lui 2000 un bidon de cola,era foarte cald si am mers la dansul la cabinet.S-a incruntat si mi-a spus acum iesi afara.A venit cu bidonul in salon.A pus la toti din salon cola si a tinut de un pahar si pentru dansul,a baut aceasta cantitate din sticla de fata cu noi fara teama ca âsunt microbiâ.Cand a iesit din salon a spusâe ultima data cand faceti asta.Eu nu sunt Dr.LupuâLupu facea conservele de iarna cu fetele de la bucatarie,iar fructele din livada erau numai pentru el la fel ca si ajutoarele care veneau pentru spital.Erau garzi in care nici nu urca pe sectie.Am muncit cu bolnavii mai zdraveni toata vara la casa lui din Sanpetru.Avea mare pica pe Leoveanu.Singura asistenta care era ok cu domnul Dr.Leoveanu era GABI BOTA si fetele de la bucatarie. 4. FLORIN 18:36, 13 decembrie 2017 at Perspectiva etichetÄrii reprezintÄ o schemÄ legitimÄ de analizÄ a proceselor sociale,colegiale si deontologice medicale care influenÅ£eazÄ experienÅ£a educaÅ£ionalÄ Åi contribuÅ£iile unor asemenea procese la succes sau eÅec în formarea colegilor mai tineri,mai ales a viitorilor medici,,plasând cauzalitatea ultimÄ a succesului sau insuccesului nu în afara Åcolii,facultatii si bunei cresteri ci examinând ceea ce se petrece în interiorul unei colectivitati din lumea medicala. Teoria etichetÄrii atrage atenÅ£ia, de exemplu, asupra variatelor mecanisme evaluative (atât formale, cât Åi informale) ce opereazÄ Ã®n ÅcoalÄ, asupra modurilor în care Åcolile alimenteazÄ Åi sprijinÄ asemenea mecanisme, asupra felului în care reacÅ£ioneazÄ studentii medicinisti, care sunt rezultatele în ceea ce priveÅte interacÅ£iunea interpersonalÄ bazatÄ pe modul în care aceste mecanisme 1-au evaluat pe fiecare dintre studenti Åi cum. Ãn timp, consecinÅ£ele faptului de a avea o anumitÄ etichetÄ evaluativÄ influenÅ£eazÄ opÅ£iunile oferite unui doctor DICTATOR,INUMAN,PUS PE CAPATUIALA SI JAF.DE UNDE AI AVUT BANII GREI PENTRU CONACUL DIN SANPETRU.VA VENI O ZI CAND VEI PLATII NEMERNICIILE FACUTE DOCTORE LUPU GHEORGE TUDOR. 5. FLORIN 19:12, 13 decembrie 2017 at Omul este un izvor de gânduri, de trÄiri Åi de sentimenteDE DURERE SI BOALA UNEORI NECRUTATOARE SI TERMINALA.. Nimeni nu a încercat sÄ numere câte sentimente existÄ Ã®n sufletul unui om in pragul mortii pentru cÄ acestea nu se pot numÄra, cÄuta sau accesa, deoarece nimeni Åi nimic nu au dreptul sÄ le distrugÄ, umileascÄ, mutileze Åi ÅÄ-Åi batÄ joc de ele.Doctorul LUPU GHEORGHE TUDOR,un venetic fara inima,si-a umilit colegul mai tanar si si-a calcat sfantul juramant a lui HIPOCRATE CARE POATE NU SE DEPUNE IN BASARABIA. Nimeni nu are dreptul sÄ se joace cu ele, cu vorbele Åi cu tot ce ar distruge acest izvor curat⦠âsentimentul sufletescâ, mai ales când este al aproapelui tÄu, deoarece acestea sunt lucruri care dor Åi dor foarte tare, iar cicatricile rÄmase sunt ireparabile; pentru totdeauna, lasÄ sechele Åi traume. Distrugerea sentimentalÄ a unui om, a celui drag Åi apropiat este aidoma unei âcondamnÄri la moarteâ, o condamnare înceatÄ, dar foarte sigurÄ, iar esenÅ£a vieÅ£ii ar fi liniÅtea Åi împlinirea sufleteascÄ. OARE ACEST DOCTOR LUPU CU UNTERIBIL CONAC AVEA SUFLET? 6. UN GRUP DE FOSTI BOLNAVI CARE MAI TRAIM 14:15, 19 decembrie 2017 at Se cade sa spunem LA MULTI ANI DOMNULUI DOCTOR LEOVEANU T.IONUT HORIA!Lui Lupisor ce sa ii putem ura:un alt si nou conac,garzi sau zgarzi suficient de multe,o armata de slugi care sa aiba grija de VILA-CONAC,baietii in posturi cheie cu bani multi,spalati sa nu se infesteze de TBC,ajutoare daca mai vine prin tara Domnul Valentin,gratare pe Lempes!Ne cerem scuze dragul si iubitul nostru Domn Doctor IONUT HORIA T.LEOVEANU ca am fost atat de rezervati si saraci in urari dar domnia dumneavoastra oricum erati doctorul saracilor si erati multumit si asaâ¦â¦Principalul LUCRU ESTE SA NE FITI SANATOS SI MAI URCATI PRIN STEJERIS SI/SAU SANPETRU caci vorba ceea romaneascaânu mor caii cand vor cainiiâ,inca suntem suficienti care sa va aparam!Cu drag sa va bucurati de viata,de ziua de maine si sa ramaneti acelasi om milos,ajutator,saritor si sufletist.Va meritati meseria aleasa si nu mai plecati urechea la ce spun tot felul de fraieri si cozi de topor(slugi,slujitori,vistiernici si alte specimene obisnuiti sa pupe dosul dar nu al mainiiâ¦..)
31 Martie 2018, 12:58:54
DR.LEOVEANU T.IONUT HORIA
Uneori intreaga noatra viata este o âradiografieâa sufletului,mintii,inimii si cugetului,dincolo de toate stachetele perfectiunii,de dezamagirile si durerile insuccesului de bucuriile sufletului si ale inimii.,pe care de cele mai multe ori le consideram mult prea inalte,uneori greu de depasit,greu de abordat,in inaltarea nostra spre idealuri,mai bune,mai luminoase,mai prospere cu dorinta de a ne autodepasi si de a atinge perfectiunea.Mereu suntem dornici de a cunoaste oameni noi,de exceptie,deosebiti,dorinta de a cunoaste civilizatii noi,alete popoare,diferite alte religii,gandiri trecute si prezente ale tarilor si popoarelor pe care le vizitam.Fiecare dintre noi la un moment dat in aceasta viata realizam o âarhivisticaâ,pe care o materializam mai mult sau mai putin constient,prin cele mai bune si frumoase fotografii pe care le regasim âutopicâ in mintile si sufletele noastre,prin oamenii de exceptie cu care venim in contact,prin amabilitatea si generozitatea lor in tot si toate prin rabdarea de care dau dovada in meseria aleasa.Anul acesta am avut parte de un prim concediu minunat,de exceptie,intre 18-23 martie 2019,pentru prima data in Turcia,pentru prima data in Capadocia.Aceasta excursie de exceptie am facut-o alaturi de sotia mea Adela-Mariana.Desi am mai vizitat si alte tari,sincer va spun nu mai credeam ca mai exista oameni si omenie in adevaratul sens al cuvantului,ca nu mai pot intalni profesionisti cu multa rabdare,cu atat de vaste cunostinte in toate domeniile,care sa faca o simbioza intre poporul roman si poporul turc tinand cont de trecutul istoric al celor doua popoare.Nu credeam ca pot exista oameni cu atata rabdare,devotement,vocatie pentru meseria de ghid.Dar de data aceasta norocul a fost maxim in sens pozitiv pentru ca am intalnit nu unul ci trei oameni,un adevarat âechipaj de exceptieâ in persoanele minunatilor domni: ADALI DINCER,FUAT KOCABAS si MEHMET.Cu ajutorul lor am vazut si cunoscut Capadocia trecuta si prezenta.Cuvintele sunt mult prea putine si sarace pentru a-mi exprima atat eu cat si sotia mea multumirile si recunostinta pentru cei care ne-au delectate in aceasta excursie.Am prins in acest fel curajul de a avea curajul si increderea ca exista si oameni minunati si nu in ultimul rand dorinta de a merge din nou in Turcia si de ce nu de a revedea Capadocia condusi de acelasi echipaj destoinic.Multumiri pentru explicatiile foarte competente,de ultima ora si la obiect date de destoinicul Domn Ghid ADALI DINCER,in varsta doar de 28 de ani, un adevataâsoldat sanatosâ,si la propriu si la figurat asa cum distinsul nostru ghid turc,vorbitor impecabil al limbii romane ne-a spus ca fiecare nume,cuvant scris sau pronuntat in limba limba turca are o anumita semnificatie si traductibilitate.Nu putem uita si nici subestima pe ceilalti domni FUAT KOCABAS-ghidul licentiate,si nici pe Domnul MEHMET-soferul autocarului un adevarat capitan care a parcurs zilnic sute de kilometric,un om cu experienta profesionala deosebita in ale carui maini noi cei 28 de turisti romani ne-am incredintat vietile pe intreg parcursul acestei excursii.Am aflat multiple lucruri care nu pot fi gasite pe net.Am fost binecuvantati de prezenta dumneavoastra,de onoarea de a fi alaturi de noi,de a va fi musafiri in aceasta saptamana de martie a anului 2019 in itinerariul prin Capadocia.Stimate Domnule ADALI DINCER va multumim din suflet pentru sarmul dumneavoastra,pentru pentru povestile minunate cu care ne-ati delectate si incantat in toate aceste zile in care am fost oaspeti in Capadocia.Ati stiut din noianul imens de opere de arta,vestigii trecute si prezente din religia trecuta si prezenta a Turciei,din istoria tarii dumneavoastra sa alegeti ce a fost mai reprezentativ si sa le âaliniatiâ cu mare dibacie,fara nici o oboseala(cel putin aparent desi era vizibil acest lucru pe fata dumneavostra),intr-o compozitie remarcabila care ne-a mers la suflet.A fost un adevarat recital de informatii cu insertii de âluminaâ,cultura,literatura,istorie,si consideratii religioase care ne-au incantat si delectat sufletul,mintea si inima.Recomand cu caldura si din toata inima CAPADOCIA prin CHRISTIAN TOUR, recomand din tot sufletul si cu toata increderea sarmantul ghid turculet ADALI DINCER care sper sa ne fie oaspete mie si sotiei mele,sa ne revedem din nou si cat mai curand ori in ROMANIA ori in TURCIA. Multa sanatate distinsilor Domni:DINCER ADALI,FUAT KOCABAS, si MEHMET si cat mai multi turisti in grija dumneavostra la âbordul autocaruluiâ-si acesta impecabil. Cu inalta stima si consideratie, Fam--Dr.ADELA-MARIANA si IONUT HORIA LEOVEANU 26 MARTIE 2019 BRASOV ROMANIA
11 Aprilie 2019, 02:12:23