Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Computer Sharing Bucureşti, partenerul potrivit pentru implementarea SAP Business All-in-One

20 Octombrie 2007Una dintre principalele priorităţi ale companiilor româneşti după aderarea la Uniunea Europeană este creşterea competitivităţii. La numai 10-11 luni de la aderare, se simte deja presiunea creată de pătrunderea pe piaţa locală a unor produse şi firme europene, iar acest trend se va accentua în următorii ani. Singura opţiune pentru firmele româneşti constă în livrarea unor produse de o calitate superioară la preţuri cât mai mici. Însă, dincolo de preţuri şi calitate, competitivitatea înseamnă şi adaptarea rapidă la schimbările economice, conformitatea cu noua legislaţie, consolidarea relaţiilor cu clienţii, dar mai ales metode noi, inovative, de a aborda piaţa.


Soluţia SAP Business All-in-One susţine deja cu succes activitatea companiilor medii din cele mai avansate ţări din lume, iar localizarea pentru România reprezintă o oportunitate acordată companiilor româneşti de a beneficia de acelea şi instrumente pentru a putea face faţă cu succes în condiţiile unei pieţe din ce în ce mai deschise. Localizarea soluţiei presupune în primul rând armonizarea funcţionalităţilor pachetului cu legislaţia româneasca, atât în ceea ce priveşte procedurile, cât şi raportările. Întreaga muncă este orientată pentru ca această variantă să fie pe deplin compatibilă cu toate exigenţele legislative din România. CSB a acumulat experienţă considerabilă privind această soluţie prin participarea la proiectul de localizare şi testare a acesteia, fiind acum pe deplin pregatită pentru punerea în valoare a beneficiilor pe care SAP Business All-in-One le va aduce companiilor din România.


Pentru a fi mai eficiente şi a putea suporta reducerile de preţuri pe fondul păstrării calităţii, companiile trebuie să asigure transparenţa tuturor informaţiilor necesare pentru definirea preţurilor, de multe ori neadaptate cerinţelor de moment ale pieţei, să identifice şi eventual să externalizeze procesele ineficiente şi să elimine diferenţele între costurile de producţie reale şi cele previzionate. Experienţa pieţelor care au aderat în primul val arată însă că atingerea acestor obiective nu este un lucru simplu. Mai mult, situaţia poate deveni critică pentru companiile care nu deţin aplicaţii integrate pentru gestiunea resurselor sau care sunt lipsite de funcţionalităţi esenţiale pentru a ţine pasul cu evoluţiile rapide din mediul de afaceri. Rezolvarea problemei nu stă într-un sistem IT, ci într-o soluţie de management care să permită luarea unor decizii rapide în abordarea pieţei, să susţină eficientizarea proceselor de afaceri şi, mai ales, să asigure o relaţie solidă cu clienţii.


O soluţie proiectată pentru a răspunde necesităţilor clienţilor
SAP Business All-in-One asigură funcţionalităţile cheie pentru derularea proceselor de afaceri, cu implementare, punere în exploatare şi evidenţiere rapidă a beneficiilor, susţinute de o platformă IT complet integrată, scalabilă, bazată pe standarde deschise. În plus faţă de funcţionalităţile şi procesele pre-configurate, există posibilităţii nelimitate de a adăuga funcţionalităţi suplimentare SAP ERP, ce permit definirea unui scop mai larg al soluţiei adoptate, răspunzând astfel cu exactitate cerinţelor specifice ale companiei. SAP Business All-in-One asigură procesele cheie ale unei companii.


Avantajele unice ale soluţiei SAP Business All-in-One
Disponibilitatea unor scenarii de afaceri complete şi preconfigurate face ca implementarea soluţiei SAP Business All-in-One să fie rapidă şi la costuri reduse.
Echipa de implementare are la dispoziţie o documentaţie consistentă, ceea ce reduce în mod semnificativ necesitatea alocării resurselor. Mai mult, există numeroase procese predefinite, la un cost fix, care oferă un retur rapid pe investiţie (ROI) şi un cost total al proprietăţii (TCO) scăzut, situaţie ce permite o valorificare rapidă a beneficiilor tangibile.
SAP Business All-in-One este o soluţie sigură pentru că se bazează pe procese de afaceri optimizate în urma experienţei companiei SAP şi a partenerilor. Astfel, în urma a zeci de mii de implementări de succes realizate la clienţi din întreaga lume, s-a acumulat o expertiză relevantă şi cuprinzătoare, iar unui nou client îi sunt livrate cele mai bune practici de afaceri. Aceste practici au dus la dezvoltarea unei abordări standard de evaluare şi implementare, eliminând riscurile asociate acestui gen de proiecte. Astfel, obiectivele şi durata proiectului sunt clar definite şi predeterminate.
SAP Business All-in-One a acumulat 30 de ani de experienţă pe o bază de peste 41000 de clienţi şi peste 12 milioane de utilizatori în întreaga lume, ceea ce o recomandă drept cea mai bună soluţie pentru companiile medii. Chiar dacă are o vechime de 30 de ani, SAP Business All-in-One se bazează pe SAP ERP 6.0 şi pe platforma tehnologică de avangardă, SAP NetWeaver, aceste tehnologii noi oferind scalabilitatea şi f lexibilitatea necesare unei dezvoltări pe termen lung din orice companie.
Serviciile de consultanţă locale, disponibile prin parteneri precum Computer Sharing Bucureşti, sunt bazate pe metodologia, acceleratorii şi standardele de calitate definite şi controlate de SAP. Partenerii şi clienţii au la dispoziţie documentaţie care acoperă ghidurile de configurare, migrarea datelor, proceduri pentru procesele de afaceri şi cataloage de scenarii şi teste. Aceasta poate fi folosită atât pentru evaluarea sistemului, cât şi pentru pregătirea echipei de proiect şi a utilizatorilor finali. Metodologia clară, bazată pe o abordare în etape, uşor de înţeles, precum şi funcţionalităţile preconfigurate, cer unei implementări de SAP Business All-in-One un efort minim ca timp şi resurse umane implicate.
Adoptarea soluţiei SAP Business All-in-One asigură procese de afaceri uniformizate şi automate, cu o mare capacitate de adaptare, o productivitate crescută ca rezultat al soluţiei bazate pe roluri şi a informaţiilor centralizate, precum şi un proces de luare de decizii mai bun, cu o viziune strategică asupra afacerii.


Iulia Tufiş,
Project Manager


„Competenţa diversificată a echipei de consultanţi SAP, precum şi experienţa acestora în implementarea soluţiilor SAP pentru companii medii în România, constituie motivele pentru care firma Computer Sharing Bucureşti este partenerul potrivit pentru implementarea soluţiei SAP Business All-in-One la companiile din România. Expertiza colectivului nostru de consultanţi este determinantă în finalizarea cu succes, la timp şi în buget, a proiectelor de implementare a soluţiei SAP Business All-in-One. CSB aduce prin echipa sa de consultanţi experienţa a 13 ani de implementări ERP în România, acoperind toate ariile funcţionale oferite de noua soluţie SAP Business All-in-One“

Doina Popovici,
Team Leader


„Din experienţa sa de peste 30 de ani în care construieşte soluţii pentru business, SAP aduce încorporat în pachetul SAP Business All-in-One conceptul de "cele mai bune practici la nivel mondial", oferind companiilor româneşti şansa de a se inspira din modul de desfăşurare a fluxurilor interne în cele mai de succes companii din lume. Echipa de consultanţi CSB utilizează conceptele, metodologia şi instrumentele specifice SAP Best Practices, care permit crearea unor elemente reutilizabile, pentru un set de procese economice, cu un set de configurări specifice, documentaţie pentru fluxuri complete de procese, precum şi instrumente care oferă suport în implementare (ghiduri de instalare şi configurare, instrumente pentru migrarea datelor, etc). Toate acestea asigură flexibilitate în implementare, extensibilitate în măsura în care evoluează aplicaţia beneficiarului, şi permit totodată reducerea efortului şi a costurilor implementării.“


Radu Magda,
General Manager


„Participarea Computer Sharing Bucureşti la activităţile de localizare pentru România a soluţiei SAP Business All-in-One a oferit consultanţilor noştri oportunitatea acumulării de competenţe suplimentare pentru implementarea cu succes a acestei noi soluţii. Am salutat deschiderea realizată de SAP spre firmele medii prin lansarea pe piaţa din România a acestui pachet performant. Soluţia SAP Business All-in-One este o ofertă strategică adaptată firmelor medii cu potenţial de dezvoltare în viitor. Trebuie spus, de la bun început, că adoptarea unei soluţii SAP este o opţiune pe termen lung şi, implicit, o investiţie în viitorul companiei. Soluţiile sunt concepute pentru a susţine şi impulsiona ritmul de creştere al companiei şi pentru a oferi siguranţa şi încrederea asigurate de SAP, liderul mondial incontestabil în acest domeniu. Soluţia SAP Business All-in-One este, în plus, şi o carte de vizită onorantă pentru firmele care o adoptă, demonstrând profesionalism şi seriozitate.“


SAP Business All-in-One, procesele cheie ale unei companii
CONTABILITATE FINANCIARĂ
În domeniul contabilităţii financiare, SAP Business All-in-One asigură accesul la informaţiile necesare, în timp real, crescând eficienţa departamentului financiar al companiei. Iată funcţionalităţile principale oferite pentru procesele de contabilitate financiară: Balanţa contabilă, Bilanţ şi declaraţie profit şi pierderi, Gestiune Cartea Mare, Credite şi Debite, Contabilitate clienţi, Contabilitate furnizori, Contabilitatea mijloacelor fixe, Monedă străină.
CONTABILITATE DE GESTIUNE

SAP Business All-in-One permite monitorizarea şi controlul informaţiilor referitoare la performanţele companiei, într-un mediu complet integrat cu tranzacţiile şi operaţiunile din cadrul întregii organizaţii. Contabilitatea menţine un set complet, corect şi auditat de registre pentru raportarea legală, informarea managementului şi ca sursă de informaţii pentru aplicaţiile analitice, permiţând companiei să aibă un control strict asupra profitabilităţii. Soluţia asigură următoarele procese: Contabilitate centre de cost, Contabilitate centre de profit, Contabilitate comenzi interne, Planificare şi raportare.
VÂNZĂRI ŞI DISTRIBUŢIE
SAP Business All-in-One asigură echipei de vânzări cele mai bune instrumente pentru a reduce ciclul de vânzare, pentru a creşte veniturile şi a maximiza productivitatea. Managementul comenzilor şi vânzărilor cuprinde procesarea comenzilor, livrările, facturarea şi plăţile, asigurând executarea rapidă şi eficientă a comenzilor clienţilor. Distribuţia asigură procesele de livrare şi transport, pentru a susţine şi controla eficient onorarea comenzilor. Integrarea perfectă, în timp real, permite furnizarea de informaţii exacte şi la timp către clienţi, fiind un factor esenţial în creşterea satisfacţiei acestora faţă de produsele şi serviciile primite. Următoarele procese de vânzări şi distribuţie sunt acoperite: Gestiune comenzi de vânzări, Livrări şi expediere, Gestiune ciclu de facturare, Gestiune credite, Încasări clienţi.
GESTIUNEA COMPLETĂ A MATERIALELOR ŞI A PROCESELOR DE APROVIZIONARE
SAP Business All-in-One oferă procese de afaceri end-to-end de aprovizionare şi logistică pentru cicluri complete de afaceri, de la referat de necesitate, la facturare şi plata furnizorului. Soluţia ajută la optimizarea fluxului fizic al materialelor, inclusiv a stocurilor în custodie. Managementul inventarului permite companiei să administreze stocurile şi inventarele întrun mediu operativ integrat. Pachetul suportă următoarele procese: Referat de necesitate, Prelucrare comandă de achiziţie, Contracte şi programarea livrărilor (valoare / cantitate), Procesarea comenzilor de aprovizionare, Confirmare recepţie materiale, Verificare facturi, Managementul inventarului, Gestiune stocuri, inclusiv preluări de stoc şi mişcări de bunuri fizice.
PLANIFICAREA ŞI PROGRAMAREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE
O noutate specifică acestei noi versiuni de SAP Business All-in-One bazată pe SAP ERP 6.0 este extinderea scopului soluţiei cu funcţionalităţi şi procese preconfigurate specifice planificării activităţilor de producţie. Beneficiind de aceeaşi integrare nativă, cu adevărat în timp real cu celelalte procese (din financiar, contabilitate, aprovizionare, logistică), gestiunea proceselor de producţie oferă posibilitatea de a planifica, controla şi menţine parametrii de profitabilitate, previzibilitate a livrărilor şi calitate care diferenţiază în cadrul competiţiei. Se realizează: Planificarea operaţiunilor de producţie în concordanţă cu planul de vânzări, Managementul cererii, Planificarea necesarului de materiale, Planificarea capacităţii de producţie.
GESTIUNEA PROCESELOR DE PRODUCŢIE
Se monitorizează: Procese de producţie pe stoc, Procese de producţie pe bază de comandă, Producţie ciclică, Gestionare pe bază de loturi, Confirmări, Retragere retroactivă din stoc, Producţie aflată în curs (neterminată), Analiză variaţii, Control tehnic de calitate.
CONTABILITATEA PROCESELOR DE PRODUCŢIE
Se asigură: Determinarea costurilor pe produs, Analiza de profitabilitate a producţiei, Determinarea costului de transfer.
VÂNZĂRI ŞI SERVICII POST-VÂNZARE
Sunt oferite: Contracte de service, Vânzări contracte de service, Planificarea facturării, Remedieri.
GESTIUNEA DE PERSONAL
Asigură: Administrarea angajaţilor, Management organizaţional
RAPORTAREA ŞI ANALIZA PERFORMANŢI AFACERII
SAP Business All-in-One oferă funcţii analitice complete pentru fiecare scenariu de afaceri, ceea ce permite companiei să exceleze pe piaţă şi în sectorul său de afaceri. Funcţiile analitice ale pachetului suportă gestiunea financiară şi a operaţiunilor, inclusiv următoarele procese: Raportare de gestiune şi financiară, Gestiune costuri, Gestiune costuri suplimentare, Analiză gestiune costuri, Analiză aprovizionare, Analiză gestiune stocuri, Analiză vânzări, Analiză producţie.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite
Ana
Oameni profesionisti si de valoare!
22 Ianuarie 2012, 11:18:44