Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Familia de produse software CROS

15 Noiembrie 2007O soluţie matură, cu o experienţă de 15 ani de implementări în multiple domenii de activitate


Flexibilitatea şi maturitatea soluţiilor CROS (CRIsoft Organization Server), modul de abordare şi experienţa echipei CRIsoft se reflectă în implementările de succes realizate la Grupul Romstal, Grupul Mobexpert, Grupul Farmexim, Grupul Rădăcini, Total Lubrifin Braşov, Rombat Bistriţa, Blazer Brăila, Electroalfa Botoşani, Enel Electrica Banat şi Enel Electrica Dobrogea (grupul Enel Italia), Apa Nova Ploieşti (grupul Veolia Franţa) şi alte companii reprezentative pentru domeniile lor.


CRIsoft vine în întâmpinarea solicitărilor pieţei, nu doar cu aplicaţii ce acoperă cerinţele specifice diferitelor industrii, ci şi cu o abordare de proiect capabilă să răspundă nevoilor şi exigenţelor fiecărei companii în parte.


Construcţii şi amenajări interioare
Informaţiile actuale, reale şi imediate reprezintă o necesitate a companiilor din domeniul construcţiilor.
• Cum pot să verific dacă profitul estimat a fost realizat şi care sunt activităţile mele (categoriile de lucrări) cele mai profitabile?
• Cum pot asigura un control cât mai bun asupra costurilor indirecte logistice?
• Cum pot avea un control mai bun asupra stocurilor şi costurilor directe de materiale?
• Cum văd şi controlez rapid relaţia cu subcontractorii ?
• Cum pot urmări mai bine contractele?
• Cum pot realiza o strategie la nivelul companiei pentru evitarea pierderilor?
Pentru companiile de construcţii, CRIsoft propune:
• soluţia principală CROS ERP destinată managementului integrat al activităţilor de vânzare en-gros şi en-detail, gestionare preţuri, gestionare şi balansare stocuri, contabilitate şi financiar, urmărirea costurilor, rapoarte operative şi de sinteză,
• opţiunea specifică domeniului, CROS ERP Urmărirea Lucrărilor şi Devize (Managementul proiectelor de construcţii) – extensia sistemului CROS ERP pentru managementul şi decontarea lucrărilor realizate pe bază de devize şi situaţii de lucrări.


Avantajele folosirii soluţiilor software din familia CROS pentru domeniul construcţiilor:
• gestionarea integrată a fluxului ofertă-contract până la execuţie, permiţând:
• analize comparative planificat vs realizat vs facturat
• estimări pentru ce a rămas de executat
• urmărirea derogărilor atât calitative, cât şi cantitative
• urmărirea separată a situaţiilor de lucrări fizice (executate), de situaţiile de lucrări facturate (comerciale)
• utilizarea de nomenclatoare de lucrări (metodologii) pentru o analiză unitară
• posibilitatea de a aproviziona şi planifica centralizat stocurile (fără a exclude modalităţile clasice de aprovizionare) pentru companiile şi grupurile de firme care dispun de multiple unităţi ierarhice cu gestiuni pentru aceleaşi tipuri de articole
• colectarea sistematizată şi în timp real a datelor, oferind informaţii de încredere pentru rapoarte de analiză privind derularea principalelor componente ale proiectului: tehnice, achiziţii, logistică, resurse umane, comerciale;
• susţinerea sistemului de asigurare a calităţii - prin sprijinul oferit pentru implementarea unor sisteme conforme cu standardele din seria ISO 9000.


CROS ERP Urmărirea Lucrărilor şi Devize
Obiectiv
Monitorizarea evoluţiei financiare a proiectelor şi lucrărilor, pe faze şi stadii, prin realizarea unui control al consumurilor şi costurilor asociate acestora.
CROS ERP prin extensia Urmărirea Lucrărilor şi Devize asigură funcţionalităţi esenţiale pentru desfăşurarea activităţilor de management al lucrărilor-proiectelor şi îmbină flexibilitatea necesară activităţilor de planificare şi coordonare de proiect cu rigoarea impusă de înregistrările în contabilitate. Din această perspectivă, aplicaţia prezintă următoarele funcţionalităţi specifice :
• definirea proiectului în structură arborescentă (de exemplu categorii şi subcategorii de lucrări), fie la începutul proiectului, fie pe parcursul derulării, pe măsură ce apare necesitatea unor detalieri;
• previzionarea necesarului cantitativ estimat de resurse pentru realizarea proiectului, defalcat pe categorii (stocabile, manoperă, utilaj), precum şi a necesarului de finanţare estimat pe etape şi faze de proiect, precum şi pe intervale de timp;
• posibilitatea gestionării costurilor directe şi a veniturilor pe fiecare etapă şi fază de proiect, pe baza înregistrărilor contabile curente;
• posibilitatea urmăririi evoluţiei stocurilor şi consumurilor de resurse pe etape şi faze de proiect, cu defalcare pe categorii de consumuri: stocabile, manoperă, utilaj, transport;
• posibilitatea gestionării relaţiilor contractuale cu clienţii şi în special cu subantreprenorii, atât sub aspectul cantitativ (lucrări contractate şi realizate), cât şi sub aspectul încasări-plăţi, luând în consideraţie particularităţile acestui tip de relaţie contractuală: plăţi în avans, decontări parţiale pe situaţii de lucrări, garanţii de bună execuţie reţinute şi plătite la termen.
Avantaje
Prin optimizarea planificării, controlului, şi pentru gestionarea eficientă a costurilor pe proiecte-lucrări, această soluţie permite:
• reducerea costurilor
• controlul termenelor şi duratei de execuţie
• fundamentarea deciziilor şi ofertelor
• controlul fluxului de numerar
• urmărirea indicatorilor de performanţă.


www.crisoft.roParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite