Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

SEPA şi infrastructurile de plăţi

15 Noiembrie 2007Zona unică de plăţi în euro - SEPA - va deveni realitate din ianuarie 2008.
Instituţiile de credit şi infrastructurile de plăţi din zona euro se află în plin proces de pregătire şi testare a procesării noilor instrumente de plată. SEPA Credit Transfer (SCT) va fi oferit începând cu 28 ianuarie 2008, urmat de SEPA Direct Debit (SDD) din iulie 2008 (cel mai târziu, noiembrie 2009).
În acest context, care este viitorul infrastructurilor de plăţi?


Criterii de conformitate SEPA pentru infrastructurile de plăţi
Asigurarea capacităţii de primire şi transmitere a plăţilor în Euro cu toate băncile din zona euro este considerată de Eurosystem o condiţie esenţială pentru lansarea SCT în ianuarie 2008.
Pentru evaluarea conformităţii cu standardele SEPA a infrastructurilor de plăţi, Eurosystem a definit patru criterii, astfel:
•asigurarea capabilităţii de procesare a plăţilor SEPA, prin respectarea cerinţelor SEPA pentru infrastructuri PE-ACH/CSM, schemele SEPA şi ghidurile de implementare, precum şi standardele UNIFI (ISO 20022) XML asociate,
•adoptarea regulilor de interoperabilitate pentru stabilirea conexiunilor între bănci şi infrastructuri şi pentru stabilirea legăturilor cu alte infrastructuri din zona euro la cerere,
•asigurarea capacităţii de primire şi transmitere a plăţilor în euro cu toate băncile din zona euro, direct sau indirect prin bănci intermediare, sau prin legături cu alte infrastructuri,
•asigurarea transparenţei privind serviciile şi preţurile, astfel încât instituţiile financiare să poată opta pentru a utiliza o infrastructură sau alta în baza informaţiilor furnizate.
Evaluarea îndeplinirii acestor cerinţe este realizată chiar de operatorii infrastructurilor, într-un proces de auto-evaluare ale cărui rezultate sunt făcute publice, astfel încât instituţiile de credit să aibă oportunitatea de a verifica gradul de pregătire şi conformitatea cu SEPA a infrastructurii utilizate.
În luna octombrie, cu prilejul desfăşurării SIBOS, cea mai importantă conferinţă anuală a industriei financiare organizată de SWIFT, 12 instituţii furnizoare de infrastructuri de plăţi au declarat că sunt pregătite să proceseze SEPA Credit Transfer din 28 ianuarie 2008. Acestea sunt Bankart din Slovenia, Deutsche Bundesbank din Germania, EBA (infrastructură de plăţi la nivel european), Equens (Germania/ Olanda), Eurogiro (Danemarca), Iberpay (Spania), KIR (Polonia), Seceti şi SIA (Italia), STET (Franţa), Swiss Interbank Clearing (Elveţia) şi Vocalink (Marea Britanie).
Cu aceeaşi ocazie, Equens, Iberpay, Seceti, Stet şi Vocalink au anunţat că au încheiat o înţelegere privind asigurarea interoperabilităţii sistemelor pentru schimbul de plăţi SEPA.
Tendinţe în evoluţia sistemelor ACH
Cea de a XII-a Conferinţă Internaţională a Instituţiilor de Compensare din Europa Centrală şi de Est, recent organizată de TranFonD la Sibiu, a prilejuit trecerea în revistă a principalelor tendinţe manifestate în evoluţia caselor de compensare din Europa.
Sistemele de plăţi din majoritatea ţărilor europene se află în procese de transformare, determinate de actualele dezvoltări care au loc pe piaţa europeană a plăţilor. Factorii de schimbare pentru modelul ACH sunt crearea SEPA, dezvoltarea tehnologică, precum şi modificarea cerinţelor şi a comportamentului clienţilor.
Conform unui studiu Roland Berger, există trei tendinţe în evoluţia sistemelor ACH. Una dintre acestea este expansiunea internaţională şi încheierea de parteneriate cu instituţii care întreţin sisteme similare. Folosindu-se de tendinţa generată de SEPA de centralizare a operaţiunilor de compensare în centralele băncilor multinaţionale şi sistemele ACH ale acestora, marile sisteme ACH europene încearcă să se extindă internaţional prin fuziuni, achiziţii şi parteneriate.
Cererea pentru activităţi de compensare a plăţilor va scădea din cauza centralizării procesării plăţilor SEPA de către băncile multinaţionale şi a creşterii schimburilor bilaterale. Astfel, o altă tendinţă sesizată de studiul Roland Berger este diversificarea activităţii operatorilor ACH prin extinderea produselor şi lărgirea gamei de servicii, prin furnizarea de servicii cu valoare adăugată şi extinderea către alte pieţe: soluţii e-invoicing şi e-reconciliation, servicii de integrare şi outsourcing, soluţii de centru de date pentru bănci şi mari întreprinderi, servicii de infrastructură PKI, şi altele.
Cea de a treia tendinţă este aceea de protejare a poziţiei tradiţionale pe piaţă şi de menţinere a cotei pe piaţa internă, prin creşterea nivelului serviciilor, dezvoltarea de noi platforme, scăderea preţului tranzacţiilor şi creşterea eficienţei.
Pentru zona unică de plăţi în euro există două modele pentru ACH: o infrastructură centralizată sau infrastructuri multiple care asigură interoperabilitatea. Sistemele ACH care operează în ţările non-euro sunt şi ele afectate de SEPA, mai ales din momentul adoptării monedei unice.


Care sunt strategiile instituţiilor de compensare din regiune?
Conferinţa organizată de TransFonD la Sibiu a constituit un bun prilej pentru schimbul de experienţă între casele de compensare din regiune şi pentru informarea comunităţii bancare din România asupra strategiilor adoptate de alte ţări din zonă pentru infrastructurile naţionale în contextul SEPA.


Ungaria
În Ungaria, serviciile de compensare la nivel naţional sunt oferite de GIRO, alături de alte servicii, precum conexiune la EBA STEP2, servicii de acces la baze de date disponibile public, servicii de infrastructură PKI pentru instituţii financiare, activităţi complete de birou de credit.
În contextul schimbărilor de pe piaţa europeană a plăţilor, GIRO a evaluat impactul acestor schimbări asupra tuturor părţilor implicate - acţionari, parteneri, clienţi, conducere şi angajaţi - şi a definit o strategie de dezvoltare până în anul 2016, care prevede:
•furnizarea în continuare de servicii de plăţi şi de birou de credit, în principal pentru instituţii financiare din Ungaria,
•diversificarea printr-o structură nouă de produse, bazată pe activităţi de compensare şi servicii cu valoare adăugată (Electronic Bill Presentment & Payment - EBPP,
e-purse, e-commerce, compensare pentru marile companii),
•după introducerea euro (când se estimează că veniturile din activitatea de compensare vor scădea), concentrarea în principal pe activităţile specifice biroului de credit.
Activitatea de compensare - principala sursă de venituri în prezent - va continua la acelaşi nivel până la introducerea euro, după care va scădea semnificativ şi va fi înlocuită treptat de alte activităţi care vor deveni activităţi principale în asigurarea veniturilor.


Polonia
Un exemplu interesant este şi cel al instituţiei de compensare din Polonia, KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa), care deţine şi operează din anul 1994 sistemul electronic de compensare şi decontare ELIXIR.
În 2005, a fost înfiinţat sistemul EuroELIXIR, un sistem în euro care funcţionează în paralel cu sistemul de compensare în monedă locală. EuroELIXIR procesează două categorii de plăţi în euro: plăţi naţionale (MT103) şi plăţi transfrontaliere prin Banca Naţională a Poloniei, ca utilizator direct în STEP2. Sistemul procesează 200.000 de plăţi lunar, având ca participanţi 32 de bănci.
Din 28 ianuarie 2007, EuroELIXIR va oferi SEPA Credit Transfer şi servicii adiţionale de conversie, devenind un ACH conform cu standardele SEPA. În paralel, există preocupări pentru diversificarea serviciilor şi introducerea de noi produse. De exemplu, de curând a fost lansat un produs nou pentru schimbul de documente electronice între bănci şi autorităţile publice.


Slovenia
În Slovenia, există o implicare puternică a Băncii Sloveniei în activitatea de compensare şi decontare. Pentru plăţile domestice există sistemul GIRO CLEARING, operat de Banca Sloveniei din 1998 şi Bankart, o casă de compensare deţinută de bănci, cu rol primar în procesarea tranzacţiilor cu carduri. Pentru plăţile externe în euro, Banca Sloveniei a stabilit o conexiune la EBA STEP2, utilizată în prezent de 11 bănci.
În vederea integrării în SEPA, a fost luată decizia de a dezvolta infrastructura de plăţi şi de a asigura conformitatea acesteia şi interoperabilitatea, pentru a permite conectarea cu alte sisteme de plăţi europene. Banca Sloveniei a decis să se implice în continuare în dezvoltarea infrastructurii de plăţi datorită presiunii timpului, generată de intrarea în zona euro în anul 2007.
Astfel, spre sfârşitul anului 2006, Banca Sloveniei a proiectat un nou sistem (SIMP), conform cu schemele SEPA, pentru procesarea SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit, atât pentru plăţi naţionale, cât şi transfrontaliere. Proiectul SIMP, prezentat băncilor în februarie 2007, a întrunit acordul acestora şi a fost iniţiat în mai 2007. Este planificat ca din iulie 2008, sistemul să devină operaţional pentru SEPA Credit Transfer, iar din noiembrie 2009 pentru SEPA Direct Debit.
Până atunci, Banca Sloveniei, ca participant direct la STEP2, se va conecta la serviciul SCT al STEP2 pentru a asigura băncilor capacitatea de primire şi transmitere a plăţilor în euro cu toate băncile din zona euro. După iulie 2008, poate deservi sistemul SIMP pentru acces la EBA STEP2-SCT pentru plăţi transfrontaliere.
Iniţiativa dezvoltării sistemului SIMP este susţinută de 75% din băncile slovene, în termeni de volum al plăţilor. Deşi tendinţa generală este aceea de consolidare a sistemelor ACH, totuşi comunitatea bancară din Slovenia a decis dezvoltarea unui nou sistem naţional ACH, având la bază mai multe argumente:
•băncile şi clienţii au fost obişnuiţi cu un nivel înalt al serviciilor (costuri mici, securitate, viteză şi servicii de help-desk),
•băncile văd în sistemul de compensare naţional o bază pentru dezvoltarea altor servicii, ca de exemplu facturarea electronică,
•băncile doresc să deţină controlul şi să aibă o influenţă directă asupra deciziilor luate.


Rodica Tuchilă, Consilier principal,
Asociaţia Română a BăncilorParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite