Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Sectorul de utilităţi, motor al creşterii pieţei serviciilor IT

16 Noiembrie 2007Zona de utilităţi reprezintă un mediu de business fragmentat care necesită soluţii IT cu scalabilitate crescută şi capacităţi de configurare mari. Practic, o implementare finalizată la un client nu seamăna cu o alta realizată la un actor din aceeaşi zonă. Problemele specifice reduc, aparent, atractivitatea clienţilor provenind din această zonă. ªi totuşi sectorul de utilităţi este unul dintre motoarele creşterii pieţei româneşti de servicii IT.


Estimările IDC indică faptul că piaţa românească de servicii IT va creşte cu peste 25% în 2007, atingând valoarea de 244 milioane de dolari). În 2006, creşterea a fost estimată de către IDC la 22,3%. Motoarele creşterii nu diferă foarte mult de anul trecut: investiţiile straine directe, dezvoltarea economică şi maturizarea pieţei locale fiind principalele argumente invocate în sprijinul celor 25 de procente, la acestea adăugându-se anul acesta aportul adus de fondurile structurale (care însă nu vor putea fi accesate practic decât la începutul anului viitor).
Conform studiului citat, în 2007 cel mai important client pentru serviciile IT a fost sectorul de producţie, cu o cotă de 16,5% din totalul cheltuielilor, pe locul doi, la foarte mică distanţă situându-se sectorul de utilităţi, cu 16,3% din cheltuielile totale (locul trei revine sectorului guvernamental, cu 15,9%).
Locul doi ocupat de sectorul utilităţilor se datorează creşterii concurenţei şi a competitivităţii economice, coroborată cu procesul de descentralizare a verticalelor impuse de alinierea la standardele Comisiei Europene, ce se face simţit cu precădere în domeniul energetic, considerat unul dintre cele mai sensibile de către oficialii europeni, ca urmare a creşterii constante a dependenţei energetice a bătrânului continent. Pentru a răspunde tuturor acestor provocări, actorii din sectorul utilităţilor trebuie să deţină sisteme informatice consolidate, care să permită luarea deciziilor în timp real pentru a putea răspunde cererilor pe o piaţă cu o dinamică crescută. Totodată, creşterea cotei de piaţă şi menţinerea clienţilor, a devenit un deziderat din ce în ce mai dificil în ultimii ani. Conform unui recent studiu BMC, realizat pe un eşantion de 12.000 de subiecţi din 12 ţări de pe Bătrânul continent, consumatorul european a devenit foarte pretenţios, furnizorii de utilităţi din domeniul energiei fiind direct vizaţi atunci când vine vorba de schimbare.


Probleme specifice
Studiul IDC confirmă faptul că sectorul utilităţilor reprezintă o zonă de interes pentru actorii de pe piaţa IT locală, implementările la clienţii din această zonă reprezentând o referinţă cu greutate, pentru obţinerea căreia concurenţa este mare. Numeroase companii din piaţa locală au în portofoliul de clienţi nume mari din acest sector, însă există unele care chiar au definite ca direcţie de business adresarea firmelor din această zonă (cum ar fi, de exemplu Siveco, TotalSoft sau ProdInf, care deţine chiar o aplicaţie dedicată, EMSYS Utilităţi), din zona editorilor de soluţiisau din zona integratorilor.
„Piaţa soluţiilor IT pentru utilităţi şi energie va creşte cu circa 15-20% în următorii patru ani. Un procent care ar putea fi subevaluat, pentru că, deşi privatizările s-au încheiat în mare măsură, este necesară fie implementarea unor noi soluţii IT, fie restructurarea sistemelor vechi“, potrivit lui Tom Schwieters, vicepreşedinte IDC şi director regional pentru Europa Centrală. „Bătălia“ pentru companiile care furnizează utilităţi publice se datorează în bună parte faptului că marea majoritate a acestora îşi doresc servicii complexe şi de calitate, care să răspundă în timp util şi real la cerinţe, ceea ce implică sisteme informatice complexe, integrate cu infrastructura IT existentă în respectiva organizaţie. Sistemul IT în sectorul utilităţilor este esenţial pentru managementul distribuţiei de utilităţi, planificarea capacităţii de producţie, monitorizarea consumurilor, securitatea, confidenţialitatea şi recuperarea datelor în caz de dezastru, managementul relaţiilor cu clienţii, managementul cheltuielilor în facturare, dar şi al resurselor şi activelor.
Desfăşurarea activităţii acestor companii în mai multe locaţii, necesitatea centralizării datelor, gestionarea lucrului cu mai mulţi clienţi etc. ridică valoarea acestor proiecte dezvoltate în zona utilităţilor. Însă, desigur, există şi dezavantaje inerente oricărui proiect IT. Astfel, ofertantul se confruntă în acest sector cu condiţii de genul: n investiţie iniţială mică n costuri de exploatare cât mai reduse n implicare minimă a personalului în administrarea aplicaţiilor implementate n implicare redusă a managementului atât în implementare, cât şi în gestionarea proceselor etc. Evident, astfel de probleme nu sunt specifice doar sectorului de utilităţi, dar sunt mult mai frecvente în această zonă. La toate aceste dificultăţi se mai adaugă problema infrastructurii IT existente, în bună parte dintre cazuri fiind vorba de numeroase dezvoltări „in house“ sau de sisteme foarte eterogene, neintegrate complet, ceea ce îngreunează procesul de consolidare a datelor, mai ales dacă este vorba de locaţii multiple şi mai ales procesul decizional în timp real. O altă problemă specifică actorilor din zona de utilităţi este aceea că organizaţiile din acest sector depind mult mai mult de activele lor strategice în desfăşurarea activităţii, dar şi în previzionarea evoluţiei viitoare.


Sectorul energetic, un client cu greutate
O zonă ce se bucură de o deosebită atenţie din partea industriei IT, dar şi din partea jucătorilor din zona telecom o reprezintă cea a furnizorilor de energie (energie electrică, termică, gaze), clienţi mari cu aplicaţii critice, care necesită dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice complexe. Situaţia existentă în această zonă de nişă nu diferă radical de cea generală: infrastructură învechită, rată mare de disfuncţionalităţi, sisteme informatice eterogene, penurie de soluţii de monitorizare şi dispecerizare a echipelor din teren, numeroase sisteme manuale etc. Soluţia înlocuirii infrastructurii sau a implementărilor de mari dimensiuni nu este agreată în mare majoritate a cazurilor, ceea ce impune adoptarea unei politici în paşi mici.
Cea mai mare pondere în proiectele dezvoltate în această zonă sunt cele de consolidare a bazelor de date, implementare a sistemelor de comunicaţii implementare, a sistemelor de billing (facturare) şi a Call Center-elor (cu soluţii de IVR). Pe locul doi ca interes şi număr de implementări sunt soluţiile informatice de genul ERP, CRM şi Document Management, o creştere de interes manifestându-se pentru aplicaţiile de tipul Machine-To-Machine (M2M), în care cei doi jucători importanţi de pe piaţa de telecomunicaţii, Vodafone şi Orange, au o reţea de parteneri de dezvoltare. Nu la fel de frecvente sunt solicitările de instrumente IT complexe, cum ar fi aplicaţiile de Business Intelligence, ce necesită resurse alocate exclusiv şi focusat, o infrastructură hardware şi software care să permită colectarea tuturor datelor din procesele de business etc.
Deoarece sectorul energetic necesită menţinerea unei disponibilităţi crescute soluţiile de management al riscului reprezintă o solicitare constantă. Proiectele de infrastructură de tip „mission critical“, soluţiile de back-up şi Disaster recovery sunt o prioritate impusă nu numai necesităţile de business, ci şi de reglementările legislative.
O altă categorie de aplicaţii cu mare impact în acest domeniu este cea de management al proiectelor (cum este cazul soluţiei Primavera, furnizată şi implementată de TotalSoft).
Externalizarea anumitor servicii IT poate reprezenta şi ea o soluţie cu eficacitate ridicată pentru companiile din sectorul utilităţilor în cazul în care acestea nu dispun de infrastructura, personalul sau competenţele tehnice necesare. Apelarea la servicii de Call Center, domeniu în care există o ofertă abundentă, pentru tipărirea de facturi, de management al facturării etc. a devenit o practică frecventă în ultimi ani.


Radu Ghiţulescu


Priorităţile CIO din zona utilităţilor
Potrivit lui Tom Schwieters, vicepreşedinte IDC şi director regional pentru Europa Centrală, priorităţile managerilor IT din sectorul utilităţilor din Europa Centrală sunt sistemele informatice complexe şi o focusare accentuată pe serviciile penru clienţi. Astfel, în topul iniţiativelor IT, pe primul loc se situează investiţiile în soluţii ERP (votate pe primul loc de 50% dintre managerii intervievaţi), tendinţă ce îşi va menţine un trend ascendent şi în următorii trei ani. Pe locul doi s-au situat soluţiile dedicate clienţilor, în special aplicaţiilor de tipul CRM, cotate cu o creştere moderată până în 2010, urmate de cele de suport pentru noile procese de business, care au atins nivelul maxim, soluţiile de facturare, cele de securitate a sistemelor informatice, precum şi iniţiativele de consolidare, care vor înregistra şi ele o creştere semnificativă în următorii trei ani. Zonele funcţionale „favorizate“ de investiţiile managerilor IT sunt reprezentate de sistemele de servicii pentru clienţi (votate pe primul loc de 67,5% dintre companiile intervievate), sistemele de monitorizare (60%), cele de management al valorilor fixe şi serviciilor şi sisteme avansate de facturare (ambele cu o cotă de 47,5). Toate aceste patru arii funcţionale reprezintă o prioritate în următorii trei ani pentru 60% dintre managerii IT ai companiilor de utilităţi incluse în sondajul IDC citat.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite