Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

A 60-a întâlnire a NuPECC, la Bucureşti

16 Noiembrie 2007Ocazie pentru promovarea participării romaneşti la marile proiecte internaţionale din fizica nucleară

Fizica nucleară actuală se manifestă ca un câmp de cercetare cu largă şi necesară deschidere internaţională, discutarea proiectelor care conduc la construcţia marilor facilităţi experimentale (cel mai adesea facilităţi internaţionale), cât şi raportarea descoperirilor fiind făcute prin intermediul numeroaselor workshop-uri, conferinţe şi şcoli cu participare internaţională.

În zilele de 26-27 Octombrie 2007 a avut loc la Bucureşti a 60-a întâlnire a Comitetului European de Coordonare în Fizica Nucleară (Nuclear Physics European Coordinating Committee - NuPECC). Acest comitet a fost înfiinţat în anul 1989 pentru a întări colaborarea europeană în fizica nucleară. În prezent, din NuPECC fac parte 20 de ţări europene, România devenind membru în 2005. Reprezentantul României în acest comitet este Directorul General al IFIN-HH, Dr. Nicolae V. Zamfir. Această manifestare a fost organizată de Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH) şi a urmărit în principal susţinerea implicării unor instituţii româneşti de prestigiu (IFIN-HH, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti) în acţiuni de anvergură europeană, vizând direcţii de cercetare de mare actualitate (cum sunt fizica nucleară cu ioni radioactivi şi fizica energiilor mari), a participării româneşti la marile proiecte europene în domeniu (FAIR, SPIRAL 2, EURISOL şi altele).
Sesiunea inaugurală a întâlnirii a fost dedicată prezentării activităţilor de fizică nucleară desfăşurate în România. După o trecere în revistă a principalelor activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă ale fizicii nucleare şi a principalelor colaborări internaţionale ale fizicienilor nuclearişti din România (N.V. Zamfir) au fost prezentate cercetările de Structura nucleului atomic
(D. Bucurescu), Fizica Hadronică (M. Petrovici), Fizica Nucleară Teoretică (D. Delion), Aplicaţii ale Fizicii Nucleare cu ioni acceleraţi (S. Olariu), Educaţia Universitară în Fizica Nucleară la Universitatea Bucureşti (A. Jipa) şi la Universitatea Politehnică Bucureşti (G. Cata-Danil).

Au fost vizitate laboratoare din IFIN-HH: Acceleratorul de particule încărcate Tandem Van de Graaff, Laboratorul de Detectori pentru experimentul ALICE de la CERN şi Iradiatorul cu scopuri multiple IRASM.

În continuare, în cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte primordiale legate de coordonarea la nivel european a cercetărilor de fizică nucleară:
• Participarea comunităţilor de fizică nucleară şi de fizică hadronică la Programul Cadru 7 al U.E.
• Stadiul demarării marilor proiecte de infrastructură europeană în fizica nucleară: FAIR (Darmstadt) şi SPIRAL 2 (Caen)
• Elaborarea unui nou plan de perspectivă (Long Range Plan) în domeniul fizicii nucleare în Europa

La sfârşitul întâlnirii, Dr. Robert Tribble, Chairman of Nuclear Science Advisory Committee (NSAC) of Department of Energy (DoE) and National Science Foundation (NSF) SUA, a prezentat pe larg stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare ale domeniului fizicii nucleare în Statele Unite ale Americii.
Succesul manifestării a fost rezumat în scrisoarea deschisă transmisă organizatorilor de Prof. Brian Fulton, Chairman NuPECC: “ …. multitudinea domeniilor de activitate dezvoltate în România este impresionată, precum şi entuziasmul celor care le realizează. Într-adevăr, e remarcabil marele potenţial al laboratoarelor vizitate, cât şi al comunităţii mai largi a fizicienilor nuclearişti din ţara dvs.”
Această expertiză se înscrie pe linia unei tradiţii a cercetărilor de fizică nucleară dezvoltată în ţara noastră, a cărei valoare este atestată de publicaţiile ştiinţifice în domeniu şi de participările la proiecte dezvoltate în cadrul unor colaborări ştiinţifice internaţionale. Vizbilitatea deosebită pe care şcoala românească o are la scară internaţională poate fi susţinută în perioada care urmează doar prin strânsa ei integrare în proiectele europene din fizică nucleară. În acelaşi timp, tinerii studenţi şi cercetători din ţară trebuie să parcurgă etape de educaţie la nivel superior, atât prin urmarea lecţiilor unor şcoli internaţionale ţinute de cei mai prestigioşi specialişti în domeniile moderne ale fizicii nucleare şi subnucleare, cât şi prin implicarea în marile proiecte la nivel internaţional.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite