Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Centru de Excelentă European în cadrul unui institut de micro si nanotehnologii (IMT-Bucureşti)

23 Iulie 2008Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT - Bucureşti), (www.imt.ro), înfiinţat în 1993, a fost prima organizaţie de cercetare-dezvoltare în domeniul microtehnologiilor înfiinţată în Europa de Est. IMT - Bucureşti a fost şi este implicat în aproximativ 20 de proiecte europene în cadrul programelor europene FP6 şi FP7. Pe plan naţional, IMT – Bucureşti este coordonator al unor reţele tehnologice (proiecte CEEX) şi a creat (în colaborare cu UPB) un Parc Ştiinţific şi Tehnologic în domeniul micro şi nanotehnologiilor, MINATECH-RO (www.minatech.ro)
La prima competiţie din anul 2007, la programul “Regional Potenţial” din cadrul programului cadru european FP 7, IMT- Bucureşti a câştigat un proiect care urmează să dezvolte un Centru de Excelenţă European în domeniul microundelor, undelor milimetrice şi dispozitivelor optoelectronice bazate pe tehnologiile de tip MEMS. Proiectul “European Centre of Excellence in Microwave, Millimetre Wave and Optical Devices, based on Micro-Electro-Mechanical Systems for Advanced Communication Systems and Sensors” (acronim MIMOMEMS) (2008-2011) a fost câştigat în cadrul unei competiţii internaţionale evaluate de Comisia Europeana, fiind singurul proiect romanesc câştigător la competiţia respectivă. Rata de acceptare a fost de cca 15 %.
Obiectivele principale ale proiectului MIMOMES sunt descrise mai jos:
“Schimbul de experienţă şi cunoştinţe”. Aceasta se va realiza prin parteneriatul (twinning) cu două centre de cercetare: LAAS-CNRS din Toulouse, Franţa, şi FORTH-IESL-MRG din Heraklion, Grecia. Legăturile deja existente cu aceste instituţii se vor amplifica pană la nivelul unui laborator de cercetare comun.
“Recrutarea unor cercetători experimentaţi”. Acest obiectiv va permite IMT - Bucureşti recrutarea de cercetători cu experienţă (eventual din diasporă). Cercetătorii vor fi angajaţi iniţial pentru un stagiu de 24 de luni şi la sfârşitul perioadei vor avea posibilitatea să devină angajaţi permanent în institut.
“Achiziţionarea echipamentelor de cercetare”. IMT va achiziţiona o serie de echipamente performante care vor contribui la crearea excelenţei în domeniu: Se va extinde domeniul de operare până la 110 GHz la echipamentul de caracterizare “pe plachetă” în unde milimetrice (acum se pot face măsurători până la 65 GHz). Se va achiziţiona un microscop de tip “Scanning Near field Optical Microscope (SNOM)”, un sintetizator de frecventă până la 110GHz şi un echipament de îngroşare electrochimică.
“Organizarea de conferinţe şi workshop-uri”. IMT va susţine transferul de cunoştinţe la nivel naţional şi internaţional prin intermediul organizării unor sesiuni ştiinţifice internaţionale.
“Activităţile de diseminare şi promoţionale” vor consta în publicarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate şi la conferinţe internaţionale.
Echipa implicată în acest proiect este formată din cercetători cu experienţă în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale. Coordonatorul acestei echipe este Dr. Alexandru Muller

alexandru.muller@imt.ro (foto).
Laboratoarele RF-MEMS şi Microfotonică din IMT - Bucureşti au fost şi sunt implicate în mai multe proiecte europene şi depun un efort comun pentru realizarea acestui centru de excelenţă. Activităţile de cercetare ale celor două laboratoare din IMT-Bucureşti au fost dezvoltate în ultimii ani prin intermediul unei cooperări strânse cu anumiţi parteneri internaţionali. Cele mai importante parteneriate sunt cu FORTH-IESL-MRG (Grecia), LAAS-CNRS Toulouse (Franţa), VTT Helsinki (Finlanda), Universitatea Tor Vergata Roma (Italia), ITC Trento (Italia), Universitatea Tehnică Darmstadt (Germania), Universitatea din Atena (Grecia), Universitatea Cambridge (Marea Britanie), Institutul Fraunhofer pentru Telecommunicaţii-Heinrich-Hertz, Berlin (Germania), IMT-FZK Karlsruhe (Germania), Institutul Carl&Emily Fuchs (CEFIM) aparţinând Universităţii Pretoria, Africa de Sud. Aceste cooperări au fost finanţate prin proiecte ale CE, precum şi prin acorduri bilaterale. Scopul a fost acela de a realiza circuite microprelucrate (pentru aplicaţii în domeniul comunicaţiilor) şi în vederea caracterizării prin măsurători ale circuitelor de unde milimetrice şi fotonice.
Laboratorul RF-MEMS a fost coordonatorul proiectului european din FP4 intitulat “Micromachined Circuits for Microwave and Millimetre Wave Applications” (MEMSWAVE, 1998-2001, FP4-INCO-COPERNICUS). Proiectul MEMSWAVE a fost nominalizat în 2002 în topul celor 10 proiecte europene pentru Premiul Descartes (care se acordă anual pentru cel mai bun proiect de cercetare realizat prin cooperare europeană). Acest laborator a fost un partener cheie în Reţeaua de Excelenţă “Advanced MEMS for RF and Millimetre Wave Communications” - AMICOM (2004-2007) proiect finanţat de programul cadru FP 6, de asemenea este implicat în programului cadru FP 7 în proiectul de cercetare (STREP) “MEMS 4 MMIC” (2008-2011) competiţie ICT-2007-2.
O realizare remarcabilă a laboratorului RF – MEMS (2007) este prezentată mai jos:
Structură de receptor de 60 GHz bazată pe o antenă Yagi-Uda integrată monolitic la o diodă Schottky realizată pe membrană (structură şi detalii în zona diodei Schottky) – un efort comun al IMT - Bucureşti (proiectare, modelare, procesare tehnologică) FORTH Heraklion (procesare tehnologica) LAAS/CNRS Toulouse (măsurători)
şi VTT Helsinki (caracterizare) în cadrul proiectului AMICOM (programul european FP 6) – Circuitele au fost realizate pentru sisteme de comunicaţii avansate în domeniul undelor milimetrice (sisteme de identificare în unde milimetrice, radare anticoliziune, etc)

Laboratorul de Microfotonică (Dr. Dana Cristea, dana.cristea@imt.ro, foto) a participat de asemenea la câteva proiecte din cadrul programului cadru FP6: reţeaua de excelenţă 4M (Multi-Material Micro Manufacture: Technologies and Applications); NoE, FP6-NMP; WAPITI, STREP, 2004-2007, FP6-IST; ASSEMIC, Marie Curie Research Trainning Network, (FP6- IST), şi acum este implicat în programul cadru FP 7 prin proiectul integrat FlexPAET (2008-2010), competiţie NMP-2007-1.
Laboratorul de Microfotonică a obţinut numeroase rezultate în domeniul componentelor fotonice. Câteva din rezultatele acestui laborator sunt prezentate în figurile de mai jos.
Elemente optice de difracţie bazate
pe polimeri obţinute prin replicarea
PMMA DOE (stânga)
PDMS microlentile (dreapta).
Elementele optice difractive cu diferite forme (prismă, puncte, linii) cu dimensiuni în domeniul 100 nm - 150 µm au fost obţinute pentru celule solare, microlentile, fotodetectoare şi reţele de difracţie, pentru a cupla lumina în ghidurile de undă polimerice. Cercetările au fost finanţate prin intermediul programului naţional de excelentă CEEX.
Laboratorul de Microfotonică dispune de facilităţi pentru: Modelarea, simularea şi proiectarea componentelor fotonice pasive şi neliniare; programul software CAD necesar pentru proiectarea ghidurilor de undă optice complexe; programe software de proiectare pentru modelarea şi circuitelor integrate şi dispozitivelor cu fibră optică incorporate în reţele optice. Caracterizare: spectrofotometru pentru domeniul UV-VIS-NIR şi IR; elipsometru spectroscopic pentru caracterizarea materialelor depuse în straturi subţiri; montaj experimental pentru caracterizarea optoelectronică în domeniul spectral UV-VIS-IR a componentelor optoelectronice şi fotonice. Membrii echipei au acces la facilităţile institutului cum ar fi camera albă, facilităţile de micro şi nanofabricaţie, de asemenea facilităţi de caracterizare avansate.
Proiectul MIMOMEMS va consolida statutul IMT- Bucureşti în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale în domeniu prin realizarea unui Centru de Excelenţă European în domeniul componentelor avansate, destinate comunicaţiilor (telefonie mobilă de generaţia a 3-a şi a
4-a, comunicaţii prin satelit, etc.) care va contribui la creşterea competitivităţii cercetării romaneşti pe plan internaţional. Cercetarea respectivă arată că în domeniul tehnologiilor informaţiei şi ale comunicaţiilor competenţele cercetătorilor nu sunt limitate doar la software!Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite