Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Patrimoniul oraşului Focşani, gestionat cu o soluţie geospaţială

25 Septembrie 2008În cadrul conferinţei ANIAP de la începutul lunii septembrie, Premiul anual pentru eAdministration a fost acordat Primăriei Municipiului Focşani pentru implementarea sistemului informatic de gestiune geospaţială a patrimoniului. Proiectul, o premieră în România, a condus la realizarea unui tablou de bord digital al evidenţelor de patrimoniu la nivelul oraşului.


Gestiunea patrimoniului este o problemă spinoasă pentru toate administraţiile publice din România. Nicăieri nu există o evidenţă clară asupra bunurilor gestionate (terenuri, construcţii, căi de comunicaţii) din punct de vedere tehnic şi valoric. Într-un domeniu foarte important precum gestiunea reţelelor edilitare, deciziile primăriei depind de informaţii care vin de la administratorii sau concesionarii acestor reţele. În sens invers, partenerii instituţionali au nevoie de informaţii sau de decizii rapide din partea primăriei. Primăria Municipiului Focşani a înţeles că acest lucru nu este posibil decât cu sprijin informatic şi şi-a propus dezvoltarea unui sistem integrat cu o importantă componentă geospaţială, denumită ”Sistem informatic de gestiune a patrimoniului”.


Necesitatea proiectului
,,Primăria Focşani a decis implementarea unui sistem informatic de gestiune geospaţială a patrimoniului al cărui obiectiv principal este unificarea şi gestiunea integrată a informaţiei referitoare la obiectele de patrimoniu din municipiu. Deoarece activitatea se desfăşura anterior prin proceduri manuale la care participau mai mulţi actori, atât din cadrul, cât şi din afara primăriei, s-a ajuns în situaţia că fiecare dintre aceste entităţi ţinea o evidenţă paralelă şi diferită a bunurilor de patrimoniu, evidenţe care nu reflectau în toate cazurile realitatea din teren,“ ne-a declarat Adrian Imireanu, Şef Serviciu IT, Primăria Focşani.


Una dintre provocările proiectului a fost interconectarea evidenţelor economice cu reprezentarea spaţială în hartă a principalelor obiecte de patrimoniu. Sistemul trebuia să permită stocarea şi regăsirea informaţiilor tehnico-funcţionale asociate componentelor spaţiale ale obiectelor de patrimoniu, precum şi conectarea administratorilor, concesionarilor de reţele în vederea clarificării, actualizării şi corelării evidenţei faptice proprii cu evidenţele contabile ale primăriei. Unul din obstacolele în calea realizării unei comunicări eficiente pe acest subiect era de natură tehnologică (incompatibilităţi la nivelul sistemelor informatice utilizate de fiecare instituţie pentru evidenţa geospaţială a obiectelor de patrimoniu), motiv pentru care comunicarea, atât cât funcţiona, se realiza pe suport hârtie sau, în cel mai bun caz, prin fişiere Excel.


Evident, într-un astfel de flux, transmiterea informaţiei grafice pentru localizarea obiectelor sau a lucrărilor efectuate era exclusă.


,,În derularea proiectului s-au urmărit identificarea, automatizarea şi standardizarea fluxurilor de lucru din cadrul proceselor şi transpunerea lor în mediu informatic. Au fost definite şi implementate interfeţe de acces la sistem pentru toţi administratorii obiectelor de patrimoniu, diferenţiat pe nivele de competenţă şi pe categorii de obiecte. Soluţia asigură integrarea informaţiei privind atributele tehnice şi economice ale obiectelor de patrimoniu, datele fiind generate, gestionate şi validate de entităţi diferite. Sistemul se dovedeşte extrem de util, nu doar pentru o mai bună gestiune a patrimoniului, dar şi ca o sursă de informaţii complexe, ce constituie o bază solidă pentru managementul de vârf în procesul decizional“, a mai adăugat Adrian Imireanu.


Obiective
• Automatizarea fluxului de informaţii în cadrul compartimentelor funcţionale ale PMF, companiile de utilităţi, serviciile publice implicate în procesul de ţinere a evidenţei economice şi tehnice ale obiectelor de patrimoniu
• Corelarea evidenţelor scriptice şi faptice ale PMF cu evidenţele administratorilor, concesionarilor în vederea localizării şi identificării univoce a obiectelor de patrimoniu
• Transferarea pe suport electronic a procedurii de înregistrare, inventariere şi scoatere din evidenţe a obiectelor de patrimoniu şi localizarea lor precisă pe harta administrativă a municipiului


Soluţia
Alături de Intergraph Computer Services, prima decizie a PM Focşani a fost de a corela înregistrările din evidenţele economice (registrul mijloacelor fixe) cu evidenţele tehnice şi reprezentarea componentelor obiectelor de patrimoniu în hartă. Totodată, se dorea crearea unei interfeţe către BDG (Banca de Date Geospaţiale) prin care toate instituţiile partenere să poată participa la fluxuri de lucru inter-instituţionale informatizate şi automatizate în procesul de ţinere a evidenţei patrimoniale pe suportul tehnologic al PMFocşani. Integrată cu soluţia de evidenţă economică a mijloacelor fixe aflată în exploatare în momentul de faţă la Primăria Municipiului Focşani, soluţia a fost dezvoltată utilizând o arhitectură de tip three-tier: bază de date, server de aplicaţii şi interfaţă client. Funcţionalitatea dezvoltată va fi accesibilă tuturor actorilor implicaţi în evidenţele patrimoniale. La resursele soluţiei propuse vor avea acces atât companiile administrator sau concesionari de reţele, cât şi cele care vor deveni ulterior administratori ai unor reţele. Din punct de vedere tehnologic, specificul soluţiei este dat de o arhitectură de tip middle-tier bazată pe Microsoft IIS, GeoMedia WebMap Professional şi servicii web, precum şi de o interfaţă utilizator de tip browser, în care a fost implementată toată funcţionalitatea privind generarea şi vizualizarea informaţiei geospaţiale. Graţie sistemului, angajaţii PM Focşani nu mai sunt nevoiţi să stocheze informaţiile tehnico-descriptive pe suport de hârtie, ci beneficiază de avantajele digitale ale BDG. Legătura între cele două evidenţe (economică şi tehnică) se realizează printr-o conexiune la nivelul bazei de date cu registrul mijloacelor fixe. Acest registru este filtrat în aşa fel încât să oglindească în BDG doar acele obiecte care pot fi localizate pe o hartă.


Avantaje pentru utilizatori
Utilizatorii sistemului geospaţial, indiferent de instituţia din care fac parte, identifică în hartă elementele componente ale obiectelor de patrimoniu din această listă şi generează legătura între obiect şi componente. Dacă acestea nu se regăsesc în hartă, utilizatorii responsabili de actualizarea datelor vor introduce în BDG reprezentarea grafică (geometria) şi caracteristicile tehnice ale componentelor care vor fi conectate cu obiectul din evidenţa economică.
Informaţiile tehnice şi poziţionarea în hartă a componentelor unui obiect pot fi consultate şi din sistemul de evidenţă economică prin apelarea serviciilor web de consultare. Aceste servicii returnează ”fişa tehnică” a obiectului selectat sau zona de hartă cu amplasarea componentelor. Fişa conţine lista componentelor ataşate şi caracteristicile tehnice ale fiecăruia în forma definită la configurare. În mod similar utilizatorii care lucrează mai mult cu sistemul geospaţial pot apela prin serviciile sistemului ”Fişa mijlocului fix” fără a fi necesară utilizarea sistemului de evidenţă economică.


În acest demers Primăria Focşani şi-a asumat un nivel de risc inerent unui proiect pilot. Căutările şi analizele efectuate au condus însă la o soluţie care produce rezultate foarte benefice pentru oraşul nostru. Premiul pentru e-Administration, oferit de ANIAP, însemnă pentru noi o apreciere din partea colegilor, din alte localităţi, care au considerat că proiectul poate fi replicat şi pentru alte administraţii locale.
Este practic o confirmare a direcţiei în care au fost îndreptate eforturile unei echipe mixte, din partea furnizorului, dar şi a beneficiarului, a rezultatelor obţinute în final, este o recunoaştere din partea colegilor noştri, ceea ce contează cel mai mult!


Adrian Imireanu, Şef Serviciu IT,
Primăria FocşaniParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite