Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

20% din achiziţiile publice se vor realiza electronic

28 Noiembrie 2008Achiziţia publică electronică (e-procurement) reprezintă unul dintre primii paşi din e-Business. Achiziţia publică prin modelul B2B este aplicabilă în cazul în care organisme guvernamentale sau mari organizaţii lansează apeluri pentru licitarea achiziţionării de bunuri sau servicii. În următorii cinci ani, furnizorii se aşteaptă ca jumătate din comenzi să fie făcute prin intermediul unei soluţii de e-procurement.

Lansat pe 4 martie 2002, la iniţiativa Guvernului României, Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) a demonstrat că achiziţiile publice se pot realiza eficient şi transparent, simplificând procedurile de participare la licitaţie, atât pentru furnizori, cât şi pentru cei care achiziţionează produsele.


Conform informaţiilor furnizate de Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (ASSI), care va dezvolta şi operează Sistemul electronic de achiziţii publice, în anul 2007 numărul procedurilor de atribuire încheiate prin intermediul acestui sistem, disponibil la adresa de Internet www.e-licitatie.ro a fost de 52.332, din care 38.714 au fost achiziţii directe. De la începutul anului 2008 şi până la 31 octombrie, numărul procedurilor de atribuire încheiate prin intermediul SEAP a fost de 103.819, din care 92.742 au fost achiziţii directe.


Daniel Gruia, preşedintele ASSI, a declarat că deocamdată agenţia nu are date suficiente care să-i permită calcularea valorii economiilor realizate de statul român în 2007 şi primele zece luni ale acestui an.
În anul 2007, valoarea achiziţiilor publice atribuite prin utilizarea mijloacelor electronice (proceduri online) a fost de aproximativ 130 de milioane de lei. Valoarea procedurilor de achiziţie desfăşurate prin intermediul SEAP (proceduri online) atribuite, de la începutul anului 2008 până la 31 octombrie, a fost de aproximativ 419 de milioane de lei.


Preşedintele ASSI a mai spus că agenţia are în vedere extinderea www.e-licitatie.ro.

„În perioada imediat următoare, până la finele anului curent, se au în vedere dezvoltarea şi implementarea unor noi funcţionalităţi necesare desfăşurării prin utilizarea mijloacelor electronice a procedurilor de atribuire, în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune atribuirea de contracte de furnizare, servicii sau lucrări defalcate pe loturi.


Facilitatea va permite autorităţilor contractante să organizeze, să evalueze şi să finalizeze proceduri de atribuire defalcate pe loturi desfăşurate parţial sau integral prin utilizarea mijloacelor electronice, precum şi licitaţii electronice ca etape finale ale acestora, având criteriul de atribuire «preţul cel mai scăzut» şi «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic»”
, a precizat Daniel Gruia.
Începând cu acest an, orice autoritate contractantă va utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea efectivă a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul unui an.


România se situează pe primul loc în rândul statelor membre din punct de vedere al procentului de transmitere pe cale electronică a anunţurilor, spre publicare în OJEU (99,8%, locul al doilea revenind Finlandei cu 92,9%).


Prin Declaraţia de la Manchester din noiembrie 2005 a miniştrilor responsabili pentru politicile de e-guvernare din statele membre, statele candidate şi ţările EFTA fixează, ca obiectiv pentru anul 2010, ca un procent de cel puţin 50% din totalul achiziţiilor
publice să se efectueze prin utilizarea mijloacelor electronice.


Modalităţi de e-procurement


Sfera de cuprindere a licitaţiilor tipice include de la serviciile din construcţii şi bunurile pentru investiţii până la studii şi alte lucrări ample.


Achiziţiile publice prin Internet pot include negocierea electronică, contractarea şi licitarea în colaborare, spre exemplu. Pentru ca acest model să poată fi şi la îndemâna întreprinderilor mici s-au înfiinţat platforme sau consorţii în cadrul cărora vânzătorii acţionează împreună pentru a obţine oferte mai avantajoase de la producători. Spre exemplu, industria modei este un important utilizator al acestor consorţii.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite