Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Strategia de recrutare – pe cine, cât angajez şi cum angajez?

25 Februarie 2009Lipsa unei gândiri strategice la nivelul proceselor de recrutare ale companiilor este invocată atât de către candidaţi, cât şi de către unii specialişti HR. De regulă, multinaţionalele îşi importă liniile directoare de la filialele puternice, neadaptându-le specificului naţional, iar companiile autohtone angajează pe principiul “hic et nunc” (aici şi acum), uitând să planifice din timp cel puţin necesarul de angajaţi pe care-l previzionează.


A planifica şi a acţiona în mod organizat trebuie să reprezinte acţiunile de bază ale oricărui departament sau organizaţii, indiferent de condiţiile pieţei în care activează. Aşadar, oricare ar fi numărul de candidaţi disponibili, nivelul şomajului sau specificul industriei, un departament de recrutare eficient trebuie să-şi traseze şi urmărească periodic liniile strategice.

Ce anume conţine o strategie de recrutare?
Punctele esenţiale ale strategiei de recrutare şi selecţie sunt:
• Mediul organizaţional
• Bugetul alocat
• “Publicul” ţintă, adică “pe cine angajez”, potenţialii angajaţi pe care se focusează mesajele de recrutare şi căutările,
• Necesarul de resurse umane (“cât angajez”)
• Metodologia de recrutare şi selecţie (“cum angajez”, adică mediul de recrutare, metodele de recrutare, metodele de selecţie şi tipul abordării).


Mediul organizaţional:
Debutul oricărui proiect de recrutare trebuie să coincidă cu o percepţie profundă a companiei şi a culturii organizaţionale, a punctelor sale forte (exemple: mediu plăcut, locaţie bună, proiecte/ clienţi de anvergură etc) sau slabe (exemplu: pachet salarial mai mic comparativ cu piaţa). De asemenea fiecare departament de recrutare trebuie să ştie cu exactitate care este concurenţa directă şi cea indirectă la nivelul proceselor de atragere a noilor angajaţi.


Bugetul alocat:
Recrutarea este un proces costisitor. Publicitatea anunţurilor de job, participarea la diverse evenimente, agenţiile de recrutare, toate acestea cer eforturi financiare. De asemenea, fiecare angajare în sine presupune o serie de costuri directe şi indirecte. Este foarte important ca recrutarea şi selecţia să aibă un buget alocat, preferabil într-un mod realist.


Publicul ţintă:
Publicul ţintă reprezintă acea masă de potenţiali candidaţi care au un sistem de valori apropiat sau compatibil cu cel al companiei angajatoare. Stabilirea corectă a publicului ţintă vă ajută să vă formulaţi în mod eficient mesajele de recrutare şi să selectaţi corespunzător potenţialii candidaţi.


Necesarul de resurse umane:
Dacă publicul ţintă reiese din valorile companiei, necesarul de resurse umane va fi reflectat de business-plan-ul aferent fiecărui an calendaristic. În funcţie de previziunile de dezvoltare sau de închidere a unor linii de business, baza de date de candidaţi a companiei va trebui să fie actualizată, adaptată.


Metodologia de recrutare şi selecţie:
Aş include la acest capitol:
Mesajul ce contează a fi transmis potenţialilor candidaţi şi căile de comunicare. Dacă vorbim de o companie cu nivel mare de formalitate, mesajul va fi riguros, formal. Dacă vorbim despre o companie cu un mediu relaxat, mesajul va reflecta acest lucru.


Metodele de recrutare. Puteţi stabili ponderea recrutării interne vs cea externă, cea a recrutării online (site-uri specializate, site-uri de nişă, etc) vs cea clasică (ziare de specialitate) sau chiar căi neconvenţionale de atragere a potenţialilor candidaţi.
Metodele de selecţie. Trebuie specificate metodele şi ponderea fiecăreia în rezultatul final- interviul de selecţie, testări ale cunoştinţelor profesionale, centre de evaluare - precum şi numărul evaluatorilor, statutul lor profesional, ponderea fiecărei evaluări în decizia de angajare.


Pornind de la specificul organizaţional şi de la cel al industriei, strategia în cauză poate cuprinde şi alte elemente sau detalii considerate semnificative. Se pot seta obiective cantitative şi calitative, perioade de timp estimate sau chiar metode de optimizare ale unor acţiuni a căror eficienţă a fost scăzută în trecut.


Nu uitaţi: nici chiar criza economică atât de invocată, nu vă scuteşte de a gândi strategic! Poate că masa de candidaţi se va echilibra, dar se vor arăta curând noile provocări.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite