Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Salarizarea personalului în administraţia publică

26 Februarie 2009În administraţia publică sunt acordate, conform legislaţiei, o gamă de drepturi salariale, care în alte domenii, cum ar fi sectorul privat, nu se acordă. De aceea, implementarea unei soluţii informatice pentru managementul salarizării personalului reprezintă o reală provocare atât pentru compania care a oferit soluţia, cât şi pentru instituţia care a achiziţionat-o.

Câteva dintre aceste diferenţe constatate de specialiştii companiilor care au implementat soluţii de management al salarizării personalului din administraţia publică se referă la faptul că în instituţiile publice salariaţii sunt împărţiţi pe clase de salarizare, iar salariul de bază este format din salariul de încadrare, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit. Alte diferenţe sunt legate de: reţineri salariale (avansuri, popriri, rate); contribuţii la stat (CAS, şomaj, sănătate, FNUASS); obţinerea raportărilor oficiale – state de plată, centralizatoare fluturaşi, dosarul funcţionarului public, registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, declaraţii (către Casa de Asigurări Sociale, Oficiul de Ocupare a Locurilor de Muncă, Casa de sănătate, Trezorerie, Bănci, Institutul Naţional de Statistică). De asemenea, există o separare a funcţiilor în funcţii publice şi personal contractual şi o alta în funcţii de conducere şi funcţii de execuţie. În plus, un salariat poate îndeplini două funcţii concomitent: o funcţie de conducere şi o funcţie de execuţie. Este necesară gestiunea orelor suplimentare efectuate care se face separat pe funcţionarii publici şi personalul contractual, iar rapoartele se generează separat spre a fi aprobată plata lor. În plus, în cazul indexării salariilor, aplicaţia trebuie să permită realizarea acesteia pe clase de salarizare, separat pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, trebuie să permită realizarea acesteia cu procente diferite pentru salariaţii care au venituri cuprinse între anumite tranşe.


Probleme în implementare
Cristina Iţcuş, Cluster Manager Government, SIVECO Romania, spune că principalele probleme întâmpinate în implementarea soluţiei au fost legate de migrarea datelor către noile aplicaţii, corectitudinea lor, colectarea acestora acolo unde lipseau, instruirea unor noi utilizatori după plecarea personalului deja instruit.


„Utilizarea componentei Managementul Salarizării Personalului din cadrul pachetului integrat SIVECO Applications contribuie semnificativ la gestionarea integrată a tuturor informaţiilor de interes referitoare la angajaţi, la reducerea timpului de calcul al drepturilor salariale şi de obţinere a diverselor situaţii cerute de legislaţia în vigoare, la menţinerea istoricului privind activitatea salariatului şi a beneficiilor materiale primite, la păstrarea datelor istorice online, la integrarea transparentă a noilor sisteme cu cele actuale, la efectuarea tuturor calculelor în conformitate cu legislaţia şi înregistrarea oricărei modificări a legislaţiei fără a afecta lunile precedente”, adaugă Cristina Iţcuş.


Mary Nicolae, director department soft, CG&GC, precizează că, în general, utilizatorii finali manifestă o reticenţă pentru utilizarea unor astfel de soluţii software avansate, din cauza obişnuinţei dobândite prin utilizarea altor aplicaţii – Excel, soluţii dezvoltate în tehnologie FoxPro sau pur şi simplu din cauză că nu există deschidere către nou.


„În alte cazuri, utilizatorii nu sunt la curent cu ultimele modificări legislative, care intervin frecvent în acest domeniu şi trebuie educaţi în consecinţă, aspect care generează costuri suplimentare pentru training şi consultanţă”, mai spune Mary Nicolae.
Soluţia GoSAL de la CG&GC este disponibilă şi în varianta SaaS („Software as a service”), prin care beneficiarul plăteşte pentru utilizarea serviciului/software-ului şi nu pentru deţinerea lui (modelul clasic prin licenţe).


„Aplicaţiile software sunt găzduite, administrate şi întreţinute de noi şi pot fi accesate prin Internet, pe bază de abonament – lunar sau anual. Ne-am gândit să venim astfel în sprijinul acelor instituţii care optează pentru externalizarea serviciilor IT&C, din diverse motive, dar care îşi permit să plătească periodic o sumă pentru a avea acces la funcţionalităţile pe care le poate furniza această soluţie. Produsul nostru satisface procesul de salarizare prin managementul a şase categorii de personal: funcţionari publici, personal contractual, aleşi locali, personal didactic, personal nedidactic şi personal auxiliar (specifice personalului din unităţile şcolare preuniversitare)”, adaugă Mary Nicolae.


Absenţa unui sistem de salarizare unitar pentru domeniul bugetar, lipsa de coerenţă legislativă, interpretarea diferită, de către unităţi bugetare similare, a unor acte normative, acordarea de drepturi salariale prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, dar care contravin legilor aplicabile (de exemplu, acordarea retroactivă de sporuri unor primari), persoanele detaşate într-o unitate bugetară, cu reguli ad-hoc de calcul salarial, drepturi salariale similare calculate diferit, frecvenţa mare a rectificărilor salariale practicată de către unele unităţi bugetare – sunt doar câteva din problemele cu care s-a confruntat şi echipa de la ProSoft++. „Soluţia RUSAL permite permite tratarea tuturor tipurilor de venituri salariale (salarii, indemnizaţii colaboratori, indemnizaţii consilieri, indemnizaţii consilii de administraţie etc.) şi calcularea automată a tuturor drepturilor salariale – salariu realizat, sporuri, adaosuri, prime, stimulente, concedii, concedii medicale etc. De asemenea, gestionează situaţii precum: asiguraţi la diverse case de asigurări de sănătate; reţineri de acelaşi tip, multiple pe persoană (cotizaţii, pensii alimentare, credite etc.); plata salariilor în numerar şi în oricâte conturi/carduri pe persoană etc.”, menţionează Gheorghe Răuţ, director general ProSoft++.


Studii de caz
SIVECO România a implementat Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications la Primăria Municipiului Bucureşti, incluzând componenta de Management al Salarizării şi Resurselor Umane. După şcolarizarea utilizatorilor finali şi a personalului IT, s-a început lucrul, pentru o perioadă de timp, în paralel cu vechiul sistem, în cursul anului 2004 trecându-se pe baza de lucru de producţie. Implementarea componentei de management al salarizării personalului implică gestiunea şi calculul salariilor, gestiunea salariaţilor în cadrul structurii organizatorice a companiei; gestiunea avansurilor, primelor, sporurilor, deducerilor şi reţinerilor; urmărirea activităţii salariaţilor; generarea notelor contabile asociate; rapoarte ante şi post calcul; generarea de rapoarte şi fişiere pentru preluarea în aplicaţiile de declaraţii (CAS, şomaj, sănătate, fişe fiscale).


Prin implementarea acestei soluţii, Primăria Municipiului Bucureşti şi-a optimizat timpul de obţinere a informaţiilor, în condiţiile creşterii capacităţii de adaptare şi reactivitate la schimbări.


„În urmă cu câţiva ani, s-a realizat un studiu de caz privind deschiderea nodului electronic judeţean EuDiS, care viza informatizarea organizaţiilor publice ale judeţului Mehedinţi, iar una dintre secţiunile acestuia menţiona avantajele implementării unei soluţii software dedicată managementului salarizării. La momentul actual, nu există un studiu de caz dedicat în întregime acestei soluţii, însă acest lucru se va întâmpla, având ca subiect al studiului de caz unul dintre cei mai mari clienţi ai noştri la acest moment, şi anume Primăria Municipiului Buzău, al cărei aparat propriu numără peste 800 de angajaţi”, declară Mary Nicolae.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite