Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Creşterea Competititvităţii Economice cu ajutorul ingineriei electrice

12 Iunie 2009Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA, Bucureşti a început derularea proiectului “ Modernizarea infrastructurii destinată promovării potenţialului de cercetare în inginerie electrică pentru aplicaţii în ariile tematice economice prioritare ale României ca ţară membră UE - PROMIT-“, parte a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competititvităţii Economice”. Valoarea totală a proiectului este de 39.224.528 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 25.476.285 lei.
Obiectivul general de creştere a productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE se pot atinge dacă cercetarea românească îşi asumă rolul central în asigurarea competitivităţii şi creşterii economice. În acest sens, INCDIE ICPE – CA şi-a creat viziunea de a deveni în domeniul ingineriei electrice promotorul progresului bazat pe cunoaştere, prin dezvoltarea cercetărilor aplicative în context naţional şi internaţional pentru folosul societăţilor comerciale, private şi publice din Romania. Realizarea acestei misiuni implică creşterea permanentă a performanţelor ştiinţifice şi de inovare cu finalitate în asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor. Calitatea activităţii de cercetare este condiţionată de caracterul performant al echipamentelor de investigare şi procesare, precum şi de nivelul de pregătire al cercetătorilor. Pentru satisfacerea acestor cerinţe, obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Crearea unei infrastructuri performante în aria tematică prioritară: Materiale, procese şi produse inovative care să permită promovarea potenţialului de cercetare pe două direcţii ale ingineriei electrice:
A: ingineria microsistemelor;
B: alinierea produselor şi proceselor specifice ingineriei electrice la standardele UE.
Completarea dotării existente prin achiziţionarea unor echipamente de înaltă performanţă, specifice activităţilor de procesare, caracterizare şi investigare pentru dezvoltarea cercetărilor pe cele două direcţii;
Întărirea potenţialului de resurse umane;
Întărirea capacităţii administrative pentru dezvoltarea cercetărilor pe cele două direcţii şi promovarea rezultatelor.

Director proiect: Prof.dr. Wilhelm Kappel- Director General INCDIE ICPE – CA (foto)
Persoană de contact: Ana Maria Bondar- Şef Serviciu marketing INCDIE ICPE-CA, Bucureşti, tel. 021 346 72 31, fax: 021 346 82 99, e-mail: abondar@icpe-ca.roParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite