Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Centrul de excelenţă SAS din cadrul ASE, un paşaport pentru viitor

12 Ianuarie 2010Continuând tradiţia existentă de peste trei decenii la nivel internaţional în domeniul academic, SAS Institute România a inaugurat la începutul lunii decembrie, în colaborare cu Academia de Studii Economice, primul Centru de excelenţă din sistemul educaţional românesc. Un eveniment a cărui semnificaţie deosebită a fost relevată de către cadrele universitare ale academiei, care au subliniat importanţa şi beneficiile pe care studiul tehnologiilor SAS îl poate oferi studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor ASE, precum şi aportul calitativ adus în domeniul cercetării cantitative.

„Statistica este un domeniu viu, extrem de dinamic, dar care se dezvoltă în interdisciplinaritate. Tocmai de aceea, soluţiile IT joacă un rol strategic în modernizarea statisticii. Astăzi, în România, ca şi în celelalte ţări din Uniunea Europeană, calitatea în statistică nu exclude, ci dimpotrivă presupune utilizarea tehnologiilor IT pentru colectarea informatică a datelor statistice, interogarea eficientă a bazelor de date, construirea şi analiza seriilor istorice de date, eşantionare, promovarea sondajelor de volum redus, implementarea şi monitorizarea indicatorilor care caracterizează ciclurile economice etc. Succintele elemente amintite demonstrează clar faptul că structura şi conţinutul curiculei statisticii academice trebuie modernizate şi adaptate în concordanţă cu dinamica nevoii cunoaşterii cantitative, un obiectiv comun cu cel al statisticii universitare internaţionale. Iar înfiinţarea centrului de excelenţă SAS în cadrul Academiei de Studii Economice, respectiv al Catedrei de statistică şi econometrie, este o dovadă evidentă a preocupării serioase pentru formarea absolvenţilor noştri, pe criterii şi standarde internaţionale de performanţă. Am considerat necesară promovarea Centrului de excelenţă SAS în calitatea mea de cadru didactic al Academiei de Studii Economice, dar şi de preşedinte al Institutului Naţional de Statistică, în urma unei documentări aprofundate asupra standardelor şi practicilor internaţionale în statistică, dar şi a curiculelor universitare specializate din ţările UE şi nu numai. Concluzia mea este că activitatea statistică din ziua de astăzi, în mediul oficial, universitar, în mediul de afaceri, pentru comparativitate şi compatibilitate, se desfăşoară eficient utilizând tehnologiile SAS“, a explicat profesor doctor Vergil Voineagu, preşedintele Institutului Naţional de Statistică, profesor al Academiei de Studii Economice.


Necesităţi şi obiective specifice

Dincolo de beneficiile implicite oferite de studiul tehnologiilor SAS în cadrul ASE, promovarea Centrului de excelenţă SAS în cadrul academiei a urmărit acoperirea unor necesităţi stringente, enumerate succint de profesor doctor Vergil Voineagu:


- platforma tehnologică existentă nu permitea construirea de aplicaţii statistico-matematice avansate pentru întregul proces statistic;


- actuala arhitectură şi soluţiile existente nu asigurau posibilitatea integrării facile a surselor de date şi capacitatea de administrare şi exploatare utilitară a acestora, ceea ce conducea la creşterea timpului de răspuns la cererile de date;


- soluţiile tehnice disponibile presupun, încă, un important volum de activitate cvasi-manuală, în special în fazele de tabelare, obţinere de rapoarte şi în etapele de analiză şi interpretare a rezultatelor;


- statisticienii nu dispun şi nu sunt pregătiţi corespunzător să utilizeze un instrument atât de complex precum soluţiile oferite de SAS Institute, care să le permită accesul rapid la sursele de date şi aplicarea metodelor statistico-matematice de analiză, precum şi crearea de rapoarte cu informaţii statistice de sinteză fără a cunoaşte un anumit limbaj de programare sau de interogare a datelor.


Prin inaugurarea Centrului de excelenţă şi introducerea în curiculă a studiului tehnologiilor SAS, cadrele universitare ale Academiei de Studii Economice urmăresc totodată atingerea unor obiective specifice, clar conturate, care să răspundă necesităţilor realităţii economice, în conformitate cu principiile de funcţionare ale statisticii oficiale şi Codul european al bunelor practici în statistică, în special cu referire la obiectivitate, transparenţă şi soliditatea metodologiilor utilizate.


Beneficii concrete

Oportunitatea formativă pe care Centrul de excelenţă SAS o oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din ASE a fost subliniată atât de către Greg Rawicz Mankowski, Marketing & Alliance Director SAS Institute, expert cu o amplă experienţă în colaborarea cu mediul academic, cât şi de către Daniel Filişan, BRD, şi Boris Romaniuc şi Monica Mihăilă, Vodafone, specialişti în domeniul tehnologiilor SAS. Aceştia au evidenţiat faptul că, la momentul actual, în mediul economic românesc se prefigurează o cerere în creştere de specialişti SAS, similar cu trendul existent în competiţia europeană pe piaţa muncii. Cerinţa în creştere este vizibilă nu doar la nivelul Institutului Naţional de Statistică, ci şi în cadrul instituţiilor publice şi al agenţilor economici mari, care au o nevoie din ce în ce mai mare de profesionişti în domeniul analizelor cantitative. Iar aportul tehnologiilor SAS în procesul statistic, după cum a explicat pe larg Ştefan Giuros, Technology Practice Leader SAS România, este evident, pentru că soluţiile SAS Institute acoperă nevoia specialiştilor în analize calitative pentru integrarea colecţiilor de date obţinute în procesul statistic, stocate în diferite formate electronice, aplicarea metodelor statistico-matematice avansate şi performante pentru colectare, control, editare şi validare a datelor primare obţinute în procesul statistic, obţinerea operativă a rapoartelor predefinite şi producerea de rapoarte ad-hoc la cererea utilizatorilor din diverse domenii şi în diferite formate, construirea şi utilizarea modelelor statistico-matematice de analiză a datelor etc.


„Centrul de excelenţă SAS al Academiei de Studii Economice reprezintă o iniţiativă pozitivă, care completează optim paleta de oportunităţi pe care o oferim studenţilor noştri. Valorificarea optimă a acestui centru va depinde însă esenţial de introducerea în conţinutul disciplinelor noastre a problemelor pe care să le putem rezolva cu instrumentele oferite de SAS Institute. De aceea, mă aştept ca, în scurt timp de la inaugurarea acestui centru, cadrele didactice să aducă în faţa sutdenţilor acele probleme complexe care să poată fi rezolvate cu ajutorul unui asemenea instrument performant cum sunt soluţiile SAS. Cred că, foarte repede, va trebui să definim o grupă de cadre didactice care să deprindă rapid tehnologia SAS, pentru ca apoi să analizăm toate disciplinele din cadrul Academiei de Studii Economice, pentru a identifica în programa analitică acele discipline în care să introducem cursuri dedicate studiului SAS.“

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite