Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Schema SEPA B2B

15 Martie 2010Schema de bază de debitare directă a fost concepută pe modelul tranzacţiilor clasice de plăţi de această natură în care debitorul era o persoană fizică (un consumator) iar creditorul era un furnizor de servicii de masă (telefonie, gaze, electricitate, etc) aplicându-se prin extensie si celorlalte tipuri de afaceri cu finalitate în efectuarea plăţilor prin debitare directă. Schema de Direct Debit Business to Business1 (B2B) a fost solicitată de reprezentanţii unor comunitati bancare nationale ca o cerinţă sumplimentară importantă faţă de proiectul iniţial al schemei SEPA de debitare directă2. Corporaţiile de asemenea au considerat importantă particularizarea schemei la specificul tranzacţiilor de plată asociate afacerilor. De asemenea, în cursul procesului de elaborare a schemei, privită ca o personalizare a schemei de bază, s-a constatat faptul că Schema de direct debit B2B poate fi considerată o soluţie pentru diferitele soluţii particulare de debitare directă cerute se specificitatea tipurilor de afaceri, care să permită utilizatorilor cu funcţie de debitori (plătitori) să includă plăţile prin debitare directă ca o componentă a tranzacţiilor proprii.


Pe lângă adresabilitatea particulară a schemei aceasta se diferenţiază de schema de bază şi prin unele componente specifice ce ţin de relaţiile dintre părţi, desfăşurarea procesului de plată sau fluxul informaţional. Cele mai importante diferenţe faţă de schema de bază.menţinute în toate variantele elaborate şi aprobate până în prezent, se referă la:


• În cadrul schemei B2B, debitorul nu are dreptul să solicite rambursarea în cazul unei tranzacţii autorizate. Aceasta a fost o cerinţă specifică a zonei de business determinată de nevoia corporaţiilor de estimare cât mai corectă a intrărilor şi ieşirior de numerar. Rambursarea într-un asemenea context rămâne în afara schemei şi reprezintă o consecinţă a reconcilierii ulterioare dintre debitor şi creditor ce se poate finaliza printr-un transfer credit.


• Schema B2B impune băncilor debitoare să verifice că plăţile sunt autorizate prin verificarea concordanţei dintre instrucţiune şi mandat. Atât banca debitoare cât şi debitorul trebuie să agreeze asupra faptului că aceste verificări se fac în cazul fiecarei instructiuni. O astfel de cerinta a fost impusa de regulile in materie de prevenire a riscurilor, avându-se în vedere faptul că în cazul debitărilor directe dintre corporaţii, sumele de plată sunt de regulă mult mai mari decât cele transferate în cadrul unor plăţi datorate de consumatori.


• O bancă debitoare nu poate oferi servicii de debitare directă în cadrul schemei B2B unor consumatori, în contextul legislaţiilor naţionale privind protecţia consumatorilor3


• Schema prevede durate mai reduse de prezentare a instrucţiunilor de debitare directă (o zi lucrătoare) atât pentru tranzacţiile singulare cât şi pentru cele succesive şi de asemenea, reduce perioada de returnare (două zile lucrătoare).


Versiunea 1.0 a Schemei de debitare directă B2B a fost aprobată de către EPC în cadrul Plenarei din data de 18 decembrie 2007. Schema urma să intre în vigoare la 1 noiembrie 2009, după adoptarea în legislaţiile naţionale ale ţărilor membre a Directivei serviciilor de plată4 deoarece procesul de debitare directă presupune relaţii comerciale şi juridice specifice, tratate diferit în diferitele legislaţii naţionale, în special în ceea ce priveşte definirea mandatului prin care un debitor dă dreptul unei terţe persone să utilizeze sume din contul său curent.


Odată cu Schema intră în vigoare şi o serie de livrabile adiacente fără de care procesul de decontare nu ar putea funcţiona standardizat:


1. Standardele XML emise pentru debitare directă (obligatorii pe relaţia bancă-bancă şi recomandate – pentru scopuri de automatizare – pe relaţia bancă – client) Standardele au fost publicate de ISO5 în luna iulie 2006,şi revizuite în luna septembrie 2006.


2. Ghiduri de implementare bazate de structura mesajului XML de debit direct UNIFI (ISO 20022). Aceste ghiduri de implementare conţin în prezent structura mesajelor bancă-bancă şi doar în versiunea curentă conţin şi regulile de structurare a mesajelor pe relaţia bancă-client.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite