Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Procesul decizional īn Administraţia Publică Locală

02 Mai 2010



• Modalităţi de optimizare utilizând SISD

CONSIDERAŢII GENERALE

De calitatea deciziilor depinde şi calitatea actului administrativ, astfel încât trebuie să avem întotdeauna în atenţie scopul şi resursele disponibile în luarea deciziei. În general, deciziile implică şi un anumit grad de incertitudine transpus în risc, minimizarea acestuia fiind responsabilitatea decidentului.


ETAPELE PROCESULUI DECIZIONAL

• identificarea şi analiza problemei
• stabilirea obiectivelor
• informarea, culegerea, selectarea şi analiza informaţiilor necesare
• elaborarea şi analiza variantelor
• alegerea variantei optime
• comunicarea (transmiterea) deciziei către cei care urmează s-o aplice
• aplicarea deciziei
• evaluarea rezultatelor
• plan de masuri corective şi managementul schimbarii.


TIPURI DE DECIZII

Majoritatea deciziilor cu care se confruntă APL sunt de tip operaţional. Lipsa instrumentelor reduce capacitatea gândirii strategice şi generează incapacitate de coordonare.

DECIZII DE GRUP VS DECIZII UNIPERSONALE

Avantajele deciziilor de grup se referă la valoarea adăugată adusă de fiecare dintre participanţii la decizie, de responsabilizarea şi implicarea întregii echipe decizionale.


DECIZIILE ŞI MODUL CUM SUNT ELE LUATE

În general, deciziile se iau aplicând un model bazat pe intuiţia şi experienţa decidentului (model descriptiv), care deseori nu are expertiza necesară. Performanţa se poate atinge mai degrabă pornind de la rezultatele aşteptate (model descriptiv, des utilizat în domeniul privat).


Practic, pentru a ne asigura premisele unei acţiuni corecte, orice decizie administrativă trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:


• să fie fundamentată ştiinţific
• să aibă un caracter realist şi să respecte legislaţia
• să intervină în timp util
• să fie integrată în ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior
• să fie oportună
• să fie eficientă.


ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI DECIZIONAL

Necesitatea îmbunătăţirii procesului decizional este determinată de o serie de probleme, cum ar fi:


• slaba coordonare a deciziilor
• viteza de reacţie scăzută, datorată lipsei informaţiilor structurate şi a sistemelor de alarmă predefinite
• evaluarea implicaţiilor sub aspect de cost sau venit/efect, în loc să fie pe criterii de pierdere sau câştig
• lipsa instrumentelor moderne de lucru
• incapacitatea elementelor suport (soluţiilor software) de a se integra şi de a pune la dispoziţie informaţii valoroase în locul datelor neprelucrate
• singurul decident real este şi şeful instituţiei – Primar sau Director –, determinat de cele mai multe ori să ia decizii nefundamentate, din lipsa de informaţii coerente
• lipsa delegării.


POSIBILE SOLUŢII CARE POT FI APLICATE CU SUCCES:

• Implementarea planurilor strategice şi instruire în planificarea strategică
• Dezvoltarea delegării în baza unor fişe de post şi a unor regulamente ferme rezultând astfel luarea mai rapidă a deciziilor şi evitarea redundanţei
• Implementarea de Sisteme Informatice de Suport pentru Decizie (SISD), care aduc: automatizare, trasabilitate, know-how încorporat/istoric, sisteme expert
• Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative
• Implicarea cetăţenilor în decizii
• Capacitatea sistemului decizional şi a SISD de a răspunde şi a se adapta schimbărilor.


FACTORI CARE POT AFECTA MAJOR DECIZIA FINALĂ:

• Datele de intrare în SISD
• Corectitudinea rezultatelor
• Structura şi forma standardizată a rezultatelor
• Flexibilitate în vizualizarea rezultatelor
• Relevanţa informaţiei
• Valoarea informaţiei rezultate
• Volumul şi periodicitatea informaţiilor



Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariu



trimite