Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Relansarea cercetării din IMT cu ajutorul fondurilor europene

16 Decembrie 2010

Înfiinţat în 1993 şi transformat în institut naţional în 1996, IMT (www.imt.ro) a evoluat treptat de la microtehnologii spre micro-nanotehnologii şi apoi micro-nano-biotehnologii, urmărind evoluţiile pe plan mondial. Corelarea competenţelor şi a tematicii de cercetare cu programele europene este ilustrată şi de participarea institutului în circa 20 de proiecte din PC 6 şi PC 7. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie a devenit de facto un institut de micro- şi nanotehnologie.

Un moment important l-a constituit inaugurarea, în septembrie 2008, a unei camere albe (camere curate) performante, caracteristica activităţii în micro- şi nanotehnologii. Aceasta a permis lansarea în aprilie 2009 a unei noi infrastructuri a IMT şi anume Centrul de micro- şi nanofabricaţie IMT-MINAFAB (IMT centre for MIcro- and NAnoFABrication). Această infrastructură, descrisă pe larg la adresa de web www.imt.ro/MINAFAB, reprezintă de fapt un mod de organizare a resurselor umane şi materiale, care să permită folosirea pe deplin a acestora atât în interiorul, cât şi în afara institutului. Se asigură o gamă largă de servicii: simulare şi proiectare asistată de calculator, realizare de măşti pentru fotolitografie, alte tipuri de litografie la scara micro- şi nanometrică, procese tehnologice, caracterizare fizică, testare electronică, fiabilitate). În momentul de faţă serviciile trec printr-un proces de atestare ISO.

Anul 2010 anunţă însă noi schimbări, într-un efort permanent de menţinere a competitivităţii pe plan naţional şi internaţional, în concordanţă cu strategia de dezvoltare a institutului (actualizată în 2009).

Începând din luna decembrie 2010, Institutul Naţional de Microtehnologie funcţionează potrivit unei noi organigrame. Mai precis, Departamentul de cercetare ştiinţifică şi tehnologică a fost reorganizat în patru „centre“, care grupează cele zece laboratoare de cercetare-dezvoltare din institut. Noua structură reflectă impactul hotărâtor al unor proiecte finanţate din programe europene sau din cele de fonduri structurale.

Cele patru centre sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează. Primul este Centrul de cercetare de excelenţă “Micro şi nanosisteme pentru radiofrecvenţă şi fotonică” care urmează să permanentizeze structura finanţată (2008-2011) prin proiectul MIMOMEMS (RF and Opto MEMS) din programul REGPOT, care a asigurat şi investiţii. Acest centru şi-a dovedit clasa europeană prin participarea la câteva proiecte din PC7, dar şi la proiecte finanţate de parteneriatul public privat ENIAC-JU (nanoelectronică).

Noua organigramă a permanentizat şi structură „Centrului de nanotehnologii“ (laboratoare de nanobiotehnologie, nanotehnologie moleculară, caracterizare şi structurare la scară nano), entitate din IMT care funcţionează sub egida Academiei Române, zonă care a beneficiat de dotări substanţiale prin programul naţional de „Capacităţi“ (2007-2009).

„Centrul de cercetare pentru integrarea nanotehnologiilor“ şi-a completat structura cu un laborator de „micro- şi nanofluidică“, a cărei înfiinţare şi funcţionare este finanţată printr-un proiect de cercetare (2010-2013) care face parte din programul de fonduri structurale (POS CEE). Sunt în curs noi achiziţii de echipamente şi angajări de personal.

Cel mai important proiect însă ca valoare şi impact (tot POS CEE, 2010-2013) are acronimul CENASIC şi este legat realizarea şi utilizarea unor nanomateriale bazate pe carbon. Este vorba de un proiect care finanţează „Centrul de cercetare-dezvoltare pentru nanotehnologii şi nanomateriale bazate pe carbon“, cel de al patrulea „pilon“ al departamentului CD, înfiinţat prin noua organigramă, dar care a preluat două laboratoare existente. Investiţia realizată cu ajutorul proiectului CENASIC corespunde unei noi construcţii, cu o suprafaţă de ordinul a 1000 m2, dintre care circa 200 m2 de cameră albă, ceea ce va face ca totalul suprafeţei afectate proceselor tehnologice în zone curate de clasă 1000-10000 să ajungă la 500 m2 în 2013. Se vor achiziţiona de asemenea noi echipamente performante, crescând substanţial capabilitatea tehnologică a institutului. Acest ultim centru va prelua însa şi noua cameră albă (de cca. 100 m2) aproape complet dotată cu noi echipamente, care va fi prezentată pentru prima oară la data de 16 decembrie 2010, cu ocazia tradiţionalei manifestări „Ziua Porţilor
Deschise“.

Acad. Dan Dascălu
Director general al INCD-Microtehnologie (IMT-Bucureşti)Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite