Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Industry Watch >> IT&C >> Stiri si comunicate

Consultare publică privind semnaturile electronice si identificarea electronica

28 Februarie 2011Pentru a găsi solutii pentru nivelurile scăzute de încredere în rândul consumatorilor si al întreprinderilor în tranzactiile online, Comisia Europeană solicită opinia cetătenilor si a altor părti interesate asupra modului în care semnăturile electronice, precum si identificarea electronică (eID) si autentificarea electronică pot contribui la dezvoltarea pietei unice europene în domeniul digital.


În prezent, dezvoltarea economiei online a Uniunii Europene este mult frânată de dificultătile în ceea ce priveste verificarea identitătilor si a semnăturilor persoanelor. Semnăturile electronice, precum si identificarea electronică (eID) si autentificarea electronică pot constitui un instrument important care să le permită atât utilizatorilor, cât si furnizorilor să se bazeze pe servicii online securizate, de încredere si usor de folosit, dar trebuie să functioneze în toate statele membre pentru a fi eficace. Rezultatele acestei consultări vor fi integrate în revizuirea de către Comisie a directivei existente privind semnătura electronică si vor contribui la elaborarea unei initiative planificate în ceea ce priveste recunoasterea reciprocă a identificării si a autentificării electronice. Încurajarea comertului electronic, a activitătilor economice electronice si facilitarea angajării unor proceduri administrative online în cadrul pietei unice constituie aspecte importante ale Agendei digitale pentru Europa.
Consultarea online se încheie la 15 aprilie 2011.


Toti cetătenii sunt invitati să participe la consultare, făcându-si cunoscute opiniile asupra modului în care pot contribui identificarea, autentificarea si semnăturile electronice la crearea pietei unice europene în domeniul digital si asupra măsurilor prin care să se poată crea conditii optime de stimulare a evolutiei acesteia.


Prin consultarea publică se urmăreste obtinerea de reactii în legătură cu:
-ceea ce asteaptă cetătenii si întreprinderile de la normele UE privind identificarea, autentificarea si semnăturile electronice, si anume, utilitatea în general a semnăturilor electronice si a identificării electronice ale utilizatorului si nevoile specifice în sectorul întreprinderilor, avantajele socioeconomice, domeniile de aplicare, eventuale servicii suplimentare de consolidare a încrederii (de exemplu, datarea), utilizarea tehnologiilor mobile si recunoasterea juridică a consimtământului prin mijloace electronice prin validarea mesajului „Accept”;
-opinia sectorului TIC asupra modului în care semnăturile electronice pot fi cel mai bine adaptate pentru a face fată provocărilor viitoare generate de evolutia tehnologiilor; părtile interesate sunt invitate să îsi exprime părerile cu privire la obstacolele existente, la cerintele în materie de securizare, la posibila gradare a nivelurilor de securitate si la asteptările privind standardizarea;
-setul comun de principii care ar trebui să orienteze recunoasterea reciprocă a identificării electronice si a autentificării electronice în Europa, precum si consideratii privind economiile de scară prin autorizarea sistemelor nationale de identificare electronică, în beneficiul utilizatorilor dincolo de frontierele UE, si a utilizărilor transsectoriale în sectorul public si cel privat;
-contributia eventuală a cercetării si inovării la dezvoltarea unor noi sisteme de autentificare a identificării electronice si a semnăturilor electronice, de pildă o alternativă la infrastructurile cu chei publice (Public Key Infrastructure - PKI) utilizate în prezent pentru gestionarea simplă a semnăturilor electronice, precum si cardurile eID.
Comisia va examina răspunsurile primite în urma consultării în cadrul revizuirii Directivei privind semnăturile electronice si al pregătirii unei initiative privind recunoasterea reciprocă a identificării electronice si a autentificării electronice.


De asemenea, Comisia sprijină deja un amplu proiect-pilot denumit „STORK” (Secure idenTity acrOss boRders linKed) în vederea facilitării recunoasterii transfrontaliere a sistemelor eID si a accesului la serviciile publice în 18 tări europene (pentru detalii, a se vedea https://www.eid-stork.eu/).
Obiectivul proiectului este de a permite cetătenilor UE să se autentifice si să utilizeze sistemele electronice nationale de identitate (parole, cărti de identitate, telefoane mobile si altele) pe tot cuprinsul UE, nu numai în tările lor.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite