Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Noua lege privind comunicaţiile electronice creşte protecţia utilizatorilor

28 Aprilie 2011
Cătălin Marinescu, Preşedinte ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a elaborat un proiect de lege privind comunicaţiile electronice, care stabileşte cadrul aplicabil la nivel naţional în acest domeniu, în conformitate cu reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene. Modificările aduse cadrului european trebuie transpuse în legislaţia naţională până cel târziu la data de 25 mai 2011.

În acest moment, propunerea legislativă se regăseşte, spre studiu şi completări, la comisiile parlamentare. Comisia Europeană a declanşat procedura de revizuire a cadrului european în domeniul comunicaţiilor electronice încă din anul 2006. Acest proces de revizuire a fost finalizat în anul 2009, prin adoptarea a două directive şi a unui regulament.


Principalele modificări aduse cadrului european şi care urmează a fi transpuse prin noua lege telecom iniţiată la nivel naţional au vizat:


- întărirea rolului şi independenţei autorităţilor naţionale de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice;


- realizarea pieţei interne pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice – prin asigurarea unei abordări consistente în ceea ce priveşte reglementarea la nivelul Uniunii Europene, sub supravegherea Comisiei Europene;


- creşterea protecţiei acordate utilizatorilor finali şi asigurarea că aceştia pot obţine mai multe beneficii, în special din existenţa unei pieţe interne fără frontiere. În acest scop, prevederile referitoare la transparenţa şi informarea utilizatorilor finali în domeniul comunicaţiilor electronice au fost completate, utilizatorii putând beneficia, spre exemplu, inclusiv de informaţii referitoare la eventuale tarife speciale percepute de furnizori pentru accesul la anumite numere sau servicii, de informaţii suplimentare privind posibilitatea apelării numărului unic de urgenţă 112, precum şi de informaţii referitoare la condiţiile ce limitează accesul sau utilizarea anumitor servicii sau aplicaţii, acolo unde astfel de condiţii sunt permise de cadrul legal. De asemenea, s-a creat o reglementare specială a contractelor încheiate la distanţă ce au ca obiect furnizarea unui serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului, competenţa de a urmări respectarea acestor obligaţii revenind ANCOM;


- dinamizarea procesului de gestionare a spectrului de frecvenţe radio, prin întărirea aplicării principiului neutralităţii tehnologice, eliminarea restricţiilor nenecesare cu privire la utilizarea spectrului şi îmbunătăţirea accesului la această resursă;


- creşterea securităţii şi integrităţii reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice prin stabilirea unui cadru general destinat să asigure utilizarea în siguranţă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi disponibilitatea şi continuitatea furnizării serviciilor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, în special prin măsuri menite să prevină şi să combată incidentele de securitate.


Principalele amendamente aduse de operatori

Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, a declarat pentru Market Watch că „principalele observaţii ale operatorilor consultaţi în cadrul sesiunilor dedicate acestui proiect au vizat oportunitatea revizuirii deciziei limitării numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio la intervale rezonabile; eliminarea posibilităţii ANCOM de a anula o procedură de selecţie demarată; sfera persoanelor care beneficiază de drepturile prevăzute în articolele referitoare la contracte, operatorii propunând ca acestea să se aplice doar utilizatorilor finali persoane fizice, nu şi utilizatorilor finali persoane juridice; regimul notificării individuale a abonaţilor cu privire la modificările unor clauze contractuale; extinderea termenului de răspuns în cazul anumitor informaţii; menţinerea posibilităţii furnizorilor de a justifica sau remedia încălcarea săvârşită în termen de 30 de zile de la data notificării de către ANCOM; prorogarea intrării în vigoare a unora dintre dispoziţiile legale cu 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi (spre exemplu, cele referitoare la clauzele minime care trebuie introduse în contractele încheiate cu utilizatorii finali ori la obligaţia de transparenţă), furnizorii apreciind că au nevoie de timp pentru a putea implementa noile obligaţii legale care le incumbă“.


Preşedintele ANCOM a mai spus că amendamentele depuse au fost analizate de către autoritate cu mare atenţie şi, în măsura în care acestea au fost de natură să îmbunătăţescă sau să clarifice propunerea iniţială, au fost acceptate, neprecizând care dintre observaţii au fost acceptate şi care nu.


Ce implicaţii are noua lege pentru piaţa telecom românească?

Unul dintre principalele obiective ale modificării cadrului european în materie este promovarea intereselor utilizatorilor şi creşterea nivelului de protecţie a acestora.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite