Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

De ce Basel II ?

19 Martie 2004He who asks is a fool for five minutes,
but he who does not ask remains a fool forever.


Tatiana Grafcenco
Basel II – provocare în industria bancară


Obiectivul final al supravegherii instituţiilor de credit constă în protecţia mijloacelor deponenţilor şi menţinerea confidenţialităţii în sectorul bancar pentru asigurarea fluxului continuu al investiţiilor de la investitori spre utilizatorii finali, care au nevoie de capital, în scopul finanţării afacerilor.


Cadrul financiar existent este atât de complex, iar metodele de distribuţie a capitalurilor atât de numeroase şi variate, încât analiza riscurilor existente în procesul activităţii bancare şi, prin urmare, stabilirea regulilor destinate sa minimizeze riscurile în limite prudente, a devenit extrem de dificil, dar extrem de importantă. De aceea, semnificaţia asigurării integrităţii şi eficienţei supravegherii bancare în societatea contemporană este elocventă.


În toată această goană, câteodată infernală, după valoare, riscurile asociate activităţii desfăşurate sunt cele care se fac „vinovate“ în ultimă instanţă de toate evenimentele neplăcute.


Răspunsul la întrebarea: „De ce BASEL II?“ poate fi găsit şi dacă facem o succintă analiză a contextului financiar bancar internaţional.


Piaţa financiară internaţională, în mod special cea Europeană, se afla într-un proces de adaptare la reaşezarea lanţurilor de distribuţie a produselor şi serviciilor într-un context de hipercompetiţie, efect al globalizării activităţilor economice.
Astfel, instituţiile financiare se văd obligate să-şi redefinească produsele şi
serviciile proprii pentru a-şi consolida poziţia pe propria piaţă şi pentru a se putea extinde pe noi pieţe, să eficientizeze procesele legate de infrastructurile locale şi internaţionale ale pieţei, să îmbunătăţească securitatea tranzacţiilor şi a acceselor (pentru a reduce expunerile faţă de terţi), să eficientizeze consolidarea internă a operaţiunilor pentru a permite gestiunea în timp real a activităţii. Menţionăm parte din cele mai puternice infrastructuri financiare locale şi globale (ex. S.W.I.F.T, TARGET-Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System, RTGS – Subsistemul de Decontare brută în timp real, LVPS – Subsistemul de Decontare a plăţilor de mică valoare sau ACH – Casa de compensaţii automată, GSRS – Subsistemul de înregistrare, transfer şi decontare a titlurilor de stat, etc). Aceste tendinţe sunt reflectate în reglementările şi standardele emise de instituţii internaţionale precum: Bank of International Settlement, World Bank, European Central Bank, S.W.I.F.T., guverne şi parlamente locale, comunităţi de piaţă locale şi internaţionale preocupate de reducerea riscului de sistem atât la nivel global, cât şi regional.


Pentru ca instituţiile financiare să se poată menţine în piaţă, trebuie să se conformeze standardelor şi reglementărilor, în timp ce pentru a putea fi competitive şi deci profitabile, trebuie să anticipeze evoluţia pieţei şi să asigure un grad mare de adaptabilitate la dinamica acesteia.


Pe plan European, pentru acele ţări care sunt angajate în procesul de aderare, oricare ar fi perioada de timp propusă pentru aderarea la UE, este necesară o pregătire de specialitate în domeniul analizei de risc. Mai există un motiv, deosebit de pertinent, anume instituţiile Financiar-Bancare europene se vor alinia tuturor reglementarilor în materie propuse de Comitetul Basel, reglementări care vor fi obligatorii şi în procesul de aderare la Uniunea Europeană (EU).


Riscul operaţionalTags: bancar, BIS, Basel II

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite