Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Program-pepinieră pentru descoperirea viitorilor manageri din mediul rural

26 Iunie 2011
Prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu

Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (INIMM) continuă seria programelor de pregătire pentru formarea unei noi generaţii de antereprenori. Pe 10 iunie, INIMM a lansat proiectul POSDRU „Pachet complex de stagii de pregătire pentru studenţii de la facultăţile cu profil agronomic pentru a deveni manageri performanţi în mediul rural european”, al cărui manager este doamna Ana Maria Onu. Partenerul principal este Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinară. Prin vocea decanului facultăţii, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, am aflat de ce acest program este unul fertil pentru creşterea unei noi clase de întreprinzători în mediul rural.

Cât de important este acest proiect pentru dezvoltarea mediului rural?

În facultatea noastră există patru direcţii de dezvoltare, strâns legate de conceptul de dezvoltare rurală: partea de îmbunătăţiri funciare, de cadastru, de ingineria şi protecţia mediului şi cea de inginerie economică. În fiecare dintre aceste direcţii, într-o măsură mai mică sau mai mare, există necesitatea şi, acum, graţie acestui proiect, oportunitatea dezvoltării unor iniţiative, a unor activităţi în domeniul antreprenorial.

În toate aceste domenii activează oameni care trebuie să fie bine pregătiţi nu numai teoretic. Existenţa acestui proiect şi simplul fapt ca 500 dintre studenţii noştri vor lua contact cu mediul economico-social, prin asigurarea de stagii de practică în judeţul Giurgiu, va ajuta la identificarea tinerilor care au abilităţi antreprenoriale, dar va susţine şi procesul de reorganizare şi restructurare a sectorului de îmbunătăţiri funciare. România, a şaptea ţară a UE ca mărime, are nevoie de o inventariere exactă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare (lucrări de irigaţii, desecare, drenaj, combatere a eroziunii solului, stabilizare a versanţilor, apărare împotriva inundaţiilor etc.), iar toate aceste operaţiuni necesită pe lângă cunoştinţe tehnice şi abilităţi antreprenoriale.

Practica are o relevanţă fundamentală pentru obţinerea performanţei în orice sector de activitate, reuşind să apropie studenţii de tainele profesiei pe care o vor practica şi ajutându-i să-şi descopere principalele înclinaţii. Ce alte valenţe mai adaugă acest program?

Sigur că în facultate avem stagii de practică, care nu sunt uşor de organizat: partenerii din mediul privat nu sunt întotdeauna dispuşi să-i primească, iar consumul resurselor financiare (cazare, transport, masă, pregătire etc.) este ridicat, practica nefiind o activitate ieftină. Proiectul vine în întâmpinarea acestor constrângeri, reuşind să susţină ambele componente. Pe de altă parte, în ideea în care acest proiect va fi un succes, aşa cum ne dorim, ne simţim obligaţi după finalizare să identificăm resursele financiare necesare pentru continuarea lui, în folosul tuturor beneficiarilor. Există trei categorii de actori implicaţi în acest proiect: studenţii care se formează, furnizorul de educaţie - universitatea - şi agenţii economici, în speţă întreprinderile mici şi mijlocii. În momentul în care toate părţile vor aprecia pozitiv deruralea proiectului, sunt sigur că se va întări legătura dintre universitate, sectorul privat şi piaţa forţei de muncă. Lărgind planul, dacă IMM-urile vor fi mulţumite de calitatea resursei umane formate în universităţi, vor avea interesul să sprijine universităţile şi astfel de programe care duc spre formarea de resurse umane înalt calificate.

În ce măsură acest proiect poate fi comparat cu un „sistem integrat de avertizare timpurie, monitorizare şi analiză a riscului de secetă pentru România” (titlul ultimei dumneavoastră lucrări de cercetare) la nivelul resurselor umane?

Putem vorbi de un risc de „secetă” în România la nivelul resurselor umane bine pregătite. Mutatis mutandi, tema mea de cercetare se pliază, poate avea conexiuni şi cu acest proiect. Mai precis, acest program poate avea componentă de prognoză şi avertizare timpurie a „secetei” de resurse umane din mediul rural corect adaptate la perspectivele şi necesităţile economice. În acest sens, pentru a ajusta programa universitară în scopul unei mai bune inserţii a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, ne gândim să introducem în facultate şi un curs dedicat pregătirii în antreprenoriat. La un moment dat, am fost managerul unei întreprinderi multinaţionale din domenul echipamentelor de irigaţii şi am constatat că formarea oferită de facultatea noastră studenţilor poate corespunde într-o măsură mai ridicată cerinţelor angajatorilor. Încercăm să reducem acest hiatus prin acest proiect şi
printr-un viitor curs de pregătire în antreprenoriat.

Sintetizând, care sunt principalele beneficii aduse de proiect facultăţii?

Principalul beneficiu se referă la pregătirea practică a studenţilor noştri, care le va mări şansele de angajare. În momentul în care facultatea va avea o rată de absorbţie mai mare pe piaţa muncii, instituţia noastră de învăţământ superior va deveni mai căutată şi mai bine apreciată, ceea ce ne va permite să ne dezvoltăm activitatea într-o concordanţă mai bună cu obiectivele pe care le urmărim. În al doilea rând, deloc de neglijat, se consolidează parteneriatul dintre mediul universitar şi mediul economic. În plus, pe linia de educaţie nonformală, profesorii vor avea acces la noţiuni de antreprenoriat, de dezvoltare a unei afaceri, vor fi mult mai bine conectaţi la ceea ce se întâmplă în afara catedrei, la cum se clădeşte un business în economia reală.

Vă invit să oferiţi trei argumente pentru care studenţii nu ar trebui să rateze participarea la acest proiect...

Pentru a-şi mări şansele de angajare, pentru a-şi descoperi calităţi de antreprenori şi a-şi creşte abilitatea de a-şi dezvolta singuri o afacere, pentru a lua contact cu lumea reală - un astfel de proiect apropiind partea de formare universitare de formarea concretă, pe piaţa muncii.
Proiectul lansat astăzi se înscrie pe linia eforturilor pe care Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului le face în direcţia micşorării distanţei dintre universitate şi mediul economic, pentru a le oferi absolvenţilor noştri o şansă în plus pe piaţa muncii.


Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

„Program complex de stagiu de pregătire practică pentru studenţii de la facultăţi cu profil agronomic pentru a deveni manageri performanţi în mediul rural european“
POSDRU / 90/2.1/S/61636Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite