Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cloud Computing >> Evenimente >> Stiri si comunicate

IBM România promovează conceptul Smarter Computing în mediul academic

16 Martie 2012IBM România a organizat dezbaterea „IBM Smarter Computing Initiative Roundtable”, cu ocazia căreia reprezentanţi ai universităţilor cu profil tehnologic, economic, medical şi de ştiinţe fundamentale au prezentat soluţiile implementate de facultăţile din care fac parte pentru crearea de competenţe educaţionale prin mediul cloud şi de promovare a arhitecturilor orientate pe servicii în programe şi proiecte de cercetare şi dezvoltare universitare.
În ultima perioadă se adoptă tot mai frecvent utilizarea mediului cloud, care deschide noi oportunităţi pentru dezvoltare de soluţii şi inovare a proceselor de business pentru creare de valoare. În asociere cu tendinţe actuale precum instrumentare, interconectare, reţele sociale, dispozitive inteligente, aplicaţii pentru dispozitive mobile, digitalizare a datelor, mediul cloud devine un catalizator pentru transformarea modelelor de business. În prezent, discuţiile referitoare la mediul de business sunt orientate către soluţii de implementare specifice mediului cloud. Conform unui studiu IBM recent, numărul companiilor ce vor folosi cloud computing pentru a reorganiza modelele de business existente se va dubla în următorii trei ani, pe măsură ce liderii companiilor încearcă să beneficieze de disponibilitatea rapidă a datelor şi de popularitatea în creştere a reţelelor sociale. Instituţiile care utilizează noile tipuri de servicii asigurate de mediul cloud vor avea un avantaj semnificativ în promovarea de noi produse şi servicii prin conectarea rapidă la pieţe şi fluxuri de capital. Pe măsură ce încearcă să îndeplinească cerinţele clienţilor şi să dezvolte companiile, liderii vor folosi din ce în ce mai mult mediul cloud pentru a dezvolta noi modele de business. În timp ce 16% dintre participanţii la studiu folosesc deja capabilităţi cloud pentru dezvoltarea inovaţiei, până în 2015, 25% dintre participanţi intenţionează să folosească mediul cloud pentru a transforma modelele de business existente.
Jumătate dintre participanţii la studiu au identificat “îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale” ca provocare de top în lumea afacerilor, în timp ce 31% dintre respondenţi anticipează că această problemă va deveni o provocare de top în următorii trei ani. Studiul a identificat că aria de interes a directorilor responsabili de tehnologie începe tot mai mult să fie îndreptată către dezvoltare şi inovare. Obiectivele citate de participanţii la studiu pentru adoptarea cloud computing sunt identificate cu aceste obiective de business; cerinţele de business vor rivaliza cu motivaţia IT pentru adoptarea mediului cloud:
- 62% dintre participanţii la studiu au identificat creşterea colaborării cu partenerii externi ca obiectiv principal pentru adoptarea mediului cloud;
- 57% dintre participanţi au citat avantajele de costuri prin intermediul integrării verticale ca motiv principal;
-56% dintre participanţi au identificat deschiderea de noi canale şi pieţe de livrare ca obiectiv important.
Mediul cloud deţine capabilităţile de a introduce noi moduri eficiente şi inovative de a face business. Companiile de succes vor fi cele care vor găsi moduri de a utiliza mediul cloud astfel încât acesta să asigure un avantaj faţă de competitori. Companiile trebuie să înceapă să utilizeze mediul cloud pentru a optimiza, inova şi transforma modelele de business.
Tehnologia cloud a fost implementată de multe companii mici şi mijlocii datorită potenţialului de a reduce semnificativ costurile, dimensiunile şi ineficienţa sistemelor IT supraîncarcate. De fapt, studiul IBM realizat la nivel global ce a cuprins peste 2.000 de întreprinderi mijlocii a relevat faptul că două treimi dintre companii intenţionează să implementeze sau implementează deja tehnologii bazate pe mediul cloud pentru a obţine beneficii precum reducerea costurilor, administrarea eficientă a infrastructurii IT, redundanţă redusă şi disponibilitate crescută.
Prin adoptarea mediului cloud, parteneriatele cu clienţii şi cele organizaţionale devin mai eficiente. Graniţele organizaţionale încep să dispară datorită interacţiunilor şi tranzacţiilor unitare. Companiile care au implementat mediul cloud formează noi ecosisteme, pe măsură ce instrumentele lor bazate pe tehnologia cloud stimulează colaborarea şi inovarea în rândul furnizorilor şi clienţilor. Inovaţia devine constantă şi universală, conducând la crearea de noi tipuri de business precum şi la transformarea modelelor de afaceri existente.

Proiecte locale
Centrul de resurse GRID
Obiectivul proiectului GEEA (Centre of GRID multi-corE high pErformAnce resources for research, technological development and innovation support at EU level) este creşterea capacităţii de cercetare a universităţilor şi instituţiilor prin intermediul unui centru GRID local de înaltă performanţă, în scopul creşterii nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional. Centrul GRID al Universităţii Politehnica din Bucureşti a fost creat pentru a sprijini cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea ştiinţifică. În momentul de faţă, Centrul de resurse GRID construit în cadrul proiectului GEEA pune la dispoziţia comunităţii de cercetare cel mai puternic cluster cu resurse eterogene din România, susţinut de cea mai complexă infrastructură de reţea din Europa Centrală şi de Sud-Est. Proiectul contribuie la îmbunătăţirea sistemului naţional GRID prin dezvoltarea resurselor GRID existente şi la eficientizarea interconectării acestora în vederea asigurării calităţii serviciilor la nivel de reţea. În acelaşi timp, proiectul încurajează realizarea de aplicaţii necesare pentru accesibilitate, utilizare, control eficient, monitorizare a resurselor, pentru asigurarea toleranţei la defecte şi a securităţii şi nu în ultimul rând susţine dezvoltarea aplicaţiilor complexe de înaltă performanţă.
IBM Blue Gene P
IBM România şi Universitatea de Vest din Timişoara au implementat soluţia IBM Blue Gene/P - primul supercomputer în Romania accesibil proiectelor complexe de cercetare academică interdisciplinară. Supercomputer-ul IBM BlueGene/P reprezintă platforma ideală pentru dezvoltarea unui centru de cercetări avansate bazat pe calcul de înaltă performanţă. Soluţia IBM Blue Gene/P oferă ultra-scalabilitate, performanţe de neegalat, economie la spaţiul ocupat de supercomputer, consum foarte scăzut de energie, disponibilitate crescută, administrare uşoară, uşurinţă în programare şi compatibilitate cu standarde deschise. Din punct de vedere al performanţelor, această soluţie IBM Blue Gene/P este de două ori mai performantă comparativ cu o soluţie de calcul de înaltă performanţă tradiţională şi ocupă un spaţiu de trei ori mai mic. În plus, infrastructura IBM Blue Gene/P va permite cercetări în parteneriat în domenii precum: simulări complexe în chimie, fizică, biologie şi biotehnologie necesitând calcul intensiv, de înaltă performanţă; metode matematice şi noi algoritmi de calcul pentru modelarea computaţională a sistemelor şi proceselor complexe; calcul numeric complex în ştiinţa materialelor, astrofizică, biotehnologii, dinamică moleculară; cercetări în domeniul energiei sustenabile (regenerare, eficienţă, economie); studiul hazardului: meteo, fizica pământului, monitorizarea apelor, inundaţii; suport ştiinţific pentru infrastructura de monitorizare a situaţiilor de urgenţă.
IBM CloudBurst
IBM România şi Universitatea Politehnica din Bucureşti au implementat primul laborator de cloud computing dedicat universităţilor din România. Un consorţiu format din Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea “Transilvania” din Braşov, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti va crea un nou model de educaţie şi curriculum academic în Ştiinţa Serviciilor, punând la dispoziţia unui număr de aproximativ 12.500 de studenţi cursuri şi laboratoare bazate pe platforma cloud prin intermediul virtualizării. Cloud computing reprezintă un model de calcul ce livrează, în acest context, produse IT prin servicii pe internet cu specific pe educaţie şi instruire. Soluţia IBM CloudBurst oferă un nou model de consum şi livrare inspirat de servicii internet ce evidenţiază următoarele caracteristici esenţiale de care vor beneficia serviciile de educaţie: servicii la cerere; acces permanent la reţea; concentrarea resurselor independent de locaţie; elasticitate rapidă, economisirea fondurilor pentru universităţile publice. Platforma Cloud Computing permite mediului academic să devină mai sistematic în privinţa inovării serviciilor prin IT. Îmbunătăţirea educaţiei este realizată prin echilibrarea componentelor de instruire în planurile de învăţământ şi prin dezvoltarea ariei curiculare. Proiectul de Ştiinţa Serviciilor implementat în învăţământul superior din România, bazat pe infrastructura Cloudburst este un exemplu concret în acest sens. Proiectul dezvoltă un nou model de educaţie deschis şi continuu, cu un cadru instituţional flexibil pentru instruire iniţială şi continuă în crearea, implementarea, operarea şi administrarea sistemelor de servicii bazate pe IT pentru domeniile: sănătate, administraţie, distribuţia energiei electrice, producţie. Astfel de servicii de educaţie vor beneficia de platforma cloud, şi vor fi replicate în toate instituţiile din ţară. Soluţia Cloud face activităţile de predare, cercetare şi dezvoltare mai eficiente şi sustenabile – pot fi distribuite eforturile pentru a crea cunoştinţe şi conţinut ce pot fi făcute disponibile şi accesate ca servicii de educaţie prin virtualizare. Cursurile şi laboratoarele vor fi administrate de o echipă din cadrul universităţilor din Bucureşti şi Braşov. De asemenea, proiectul permite universităţilor să aplice pentru includerea în programul Cloud Academy, şi să lanseze parteneriate cu instituţii europene pentru dezvoltare colaborativă în domeniul serviciilor IT şi de cercetare în consorţiu. Va fi creat un mediu de cunoaştere în cooperare cu companii de IT pentru a promova în universităţi soluţii pentru servicii complexe, bazate pe cunoaştere intensivă, ce utilizează sisteme informatice.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite