Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Primăria Alba Iulia extinde soluția geospațială în toate compartimentele

30 Aprilie 2013
„Noi am început încă din 2002 procesul de informatizare a activităţilor primăriei, însă, de la un anumit nivel în sus, principala noastră problemă a fost lipsa de integrare a sistemelor existente cu o soluţie geospaţială. Practic, principalele activităţi ale primăriei erau automatizate, dar lipsa unei soluţii geospaţiale integrate cu celelalte componente s-a regăsit în dificultatea evaluării permanente a eficienţei actului administrativ la nivelul activităţilor/responsabilităţilor fiecărui funcţionar. Abia acum, integrând Registrul Agricol, sistemul ERP, cel de document management, taxe şi impozite, plăţile electronice cu soluţia geospaţială putem spune că putem exploata eficient şi la adevărata lor valoare resursele pe care le avem. Practic, toate activităţile tehnice au o «sursă unică de alimentare», baza de date geospaţiale, ceea ce nu numai că asigură fluenţă în circuitul informațional la nivelul întregii primării, dar şi elimină semnificativ erorile, inconsistenţele şi informaţia redundantă”, spune Nicolaie Moldovan, Manager Public al Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Beneficiile pe care toate aceste extinderi ale sistemului informatic din cadrul primăriei le-au adus creșterii calității actului administrativ sunt multiple:
mai buna administrare a teritoriului municipiului prin gestiunea unitară într-o hartă geospaţială a tuturor obiectelor din domeniul public sau privat al municipiului, atât din punct de vedere al aspectelor economice/juridice, cât şi al caracteristicilor tehnice servicii eficiente pentru cetăţeni ca urmare a accesului rapid şi neîngrădit la informaţiile publice gestionate de Primăria Municipiului Alba Iulia posibilitatea externalizarii către partenerii instituţionali (companii de utilităţi) a efortului transpunerii datelor în sistemul informatic al Primăriei (propuneri de lucrări, avarii) posibilitatea de planificare a efortului investiţional împreună cu companiile de utilităţi cu consecinţe în scăderea cheltuielilor publice de refacere a carosabilului afectat de lucrări responsabilizarea funcţionarilor prin gestiunea unitară a datelor, pe fluxurile de lucru (nu mai există date fără responsabil de actualizarea lor şi nici seturi de date redundante gestionate de compartimente diferite) gestiunea eficientă a fondurilor publice punerea la dispoziţia mediului de afaceri de informaţii actuale privind oportunităţile investiţionale, dotările cu infrastructuri de utilităţi/transport la nivelul municipiului.

Pentru instituţie, beneficiile sunt evidente: reducerea costurilor de furnizare a informaţiilor şi serviciilor, creşterea eficienţei muncii – timp mai scurt de procesare, reducerea aglomeraţiei de la ghişee, reducerea numărului de erori şi plângeri, colectarea mai rapidă a informaţiilor şi taxelor de la cetăţeni, posibilităţi de creare a unor servicii noi, de integrare a proceselor, de automatizare etc.

Sistemul este deschis însă și altor instituții care lucrează cu Primăria Alba Iulia. Prin prezentul proiect companiile de utilităţi pot introduce într-o interfaţă geospaţială unitară pe bază de credenţiale propunerile de lucrări de infrastructură în vederea coordonării planurilor investiţionale şi a avariilor.

Datorită complexității, varietății și elementelor de unicitate incluse în acest amplu proiect de extindere a sistemului informatic, Primăria Alba Iulia face un pas important către transformarea într-o adevărată resursă de bune practici pentru piața locală a soluțiilor geospațiale.Rezultatele proiectului

- soluţia geospaţială extinsă pentru toate compartimentele Primăriei şi cu posibilitatea de a prelua informaţii din portalul WEBGIS de la furnizorii de utilităţi
- dispecerat multimodal pentru relația cu cetățenii, pentru raportarea problemelor în furnizarea serviciilor urbane şi a incidentelor și de asemenea pentru furnizarea de informații
- sistem automat interactiv de comunicare telefonică, capabil să extragă automat date din sistemele back-office ale Primăriei şi să le furnizeze interactiv solicitanţilor
- platformă de tip CRM (managementul relației cu cetățeanul) care să reunească toate datele referitoare la cetăţeni
- platformă de document management extinsă pentru încă 100 de utilizatori și extinderea accesului funcționarilor la arhiva electronică de documente
- registratură electronică de documente pentru Direcţia Venituri și Serviciul de Asistență Socială
- informatizarea activităților serviciului de Asistență Socială din cadrul instituției
- portal intranet de colaborare și de integrare a aplicaţiilorParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite