Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a implementat un sistem informatic ce asigura o gestiune eficientă a tezelor de doctorat și titlurilor universitare

10 Februarie 2015

Ministerului Educației și Cercetării Științifice
, în calitate de beneficiar al proiectului „Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerul Educației și Cercetării Științifice” cod SIMS 38699, își propune îmbunătățirea eficacității sale organizaționale, prin implementarea unui sistem informatic care să asigure o gestiune eficientă și transparentă a tezelor de doctorat și titlurilor universitare.
Proiectul a fost implementat de consorțiul format din companiile KMPG Romania S.R.L. şi SIVECO Romania S.A., începând cu data de 23.12.2013. Prin obiectivele, activităţile şi rezultatele atinse, proiectul contribuie la reducerea sarcinilor administrative, punând accent pe îmbunătăţirea calităţii, pe simplificarea reglementărilor şi pe îmbunătăţirea relaţiei cu utilizatorii serviciilor publice.
În cadrul proiectului, pe parcursul perioadei de implementare, Asocierea KMPG Romania S.R.L. şi SIVECO Romania S.A. a dezvoltat un sistem IT ce facilitează preluarea, evaluarea și informarea privind tezele de doctorat și gestionarea titlurilor universitare. În prezent, sistemul ajută la îmbunătățirea eficacității organizaționale a Ministerul Educației și Cercetării Științifice și la creșterea gradului de transparență și control asupra proceselor de lucru.

Rezultate principale atinse

1. Identificarea problemelor specifice activităților de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv;
2. Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului;
3. Redefinirea procedurilor şi fluxurilor de lucru specifice activităților de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare;
4. Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unui sistem modern de sprijinire a activităților de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare;
5. Testarea proceselor de lucru și a sistemului suport;
6. Analiza rezultatelor, pe baza activităților desfășurate în faza pilot;
7. Realizarea unui raport cu recomandări de îmbunătățire la nivel funcțional și tehnic;
8. Creșterea competenţelor personalului, prin activități de instruire specifică pentru utilizarea sistemului implementat prin prezentul proiect;
9. Sprijinirea adopției sistemului și managementul schimbării.

Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenție 1.2: Creșterea responsabilizării administrației publice.
Persoana de contact: Gabriel Leahu - Manager de proiect, Secretar General MECS, telefon+ 40 (21) 315 50 99, fax +40 (21) 405 63 00, email gabriel.leahu@medu.edu.ro