Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Ştiinţa și drepturile omului, o simbioză fertilă

23 Septembrie 2019Într-o lucrare apărută în anul 2002[1], R. Claude afirma că formularea „ştiinţa și drepturile omului” sugerează o stradă cu circulaţie în ambele sensuri. Oamenii de ştiinţă îşi desfăşoară activitatea sub guvernarea (sau în absenţa) drepturilor omului, aşa cum au fost formulate în cele 30 de articole ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (1948), acestea protejând libertatea cercetătorului şi ştiinţei care, la rândul lor, determină şi promovează bunăstarea şi drepturile omului prin realizările lor.

Trebuie subliniat faptul că noţiunea „oameni de ştiinţă” (scientists) a fost extinsă, ea acoperind şi reprezentanţii ştiinţelor umaniste, inginerii, medicii, cercetătorii şi cadrele didactice – de fapt, intelectualitatea creativă. În acelaşi timp şi drepturile omului, aşa cum sunt descrise în documentul iniţial, au fost extinse, aria lor de acţiune fiind lărgită. Astăzi vorbim despre dreptul cetăţenilor la rezultatele ştiinţei, dreptul la informare, dreptul la cultură şi la dezvoltare, la un mediu sănătos, iar un dicţionar de termeni care ar uni ştiinţa şi drepturile omului ar include concepte care definesc cercetarea, colaborarea, colegialitatea, dezvoltarea planificată şi sustenabilă, diversitatea, protecţia datelor personale, interdisciplinaritatea, multiculturalismul, respectul, asumarea responsabilităţii, bunăstarea, progresul.

Cu toţii – conştient sau mai puţin conştient – beneficiem de evoluţia şi rezultatele ştiinţei (potrivit dreptului la ştiinţă) şi, în acelaşi timp, drepturile omului, în sensul cel mai concret, susţin şi întăresc promovarea şi evoluţia ştiinţei. Mai mult decât oricând, în zilele noastre ştiinţa este organizată la nivel social şi acţionează în beneficiul tuturor, astfel încât a o considera un drept al oamenilor este firesc.
UNESCO promovează definirea unui concept unitar ştiinţă – drepturile omului[2], acestea din urmă fiind promovate, în acelaşi timp, prin intermediul ştiinţei[3]. Şi – nu întâmplător – ultimii ani au consemnat multe dezbateri axate pe dreptul cetăţeanului – contribuabil la bugetul ştiinţei – la informare ştiinţifică şi la rezultatele cercetării ştiinţifice (acestea din urmă, materializate prin inginerie şi tehnică, generând cea de a patra revoluţie industrială…).

Toate aceste idei au fost dezbătute în cadrul reuniunii internaţionale intitulate „Ştiinţa şi drepturile omului”, iniţiate de Academia de Ştiinţe a Franţei şi de Academia Naţională de Ştiinţe (Leopoldina) din Germania, desfăşurată în zilele de 10 şi 11 septembrie a.c. la Paris. Prima zi a fost rezervată prezentării, de către reprezentanţii Academiilor şi a unor înalte societăţi academice europene a acţiunilor promovate în acest domeniu. Cea de a doua zi a fost dedicată în principal drepturilor omului şi educaţiei ştiinţifice. S-a subliniat faptul că ştiinţa uneşte oamenii, s-au (re)afirmat dreptul la educaţie şi ştiinţă, importanţa educaţiei ştiinţifice centrate pe drepturile omului, pentru sensibilizarea publicului larg faţă de discriminări, indiferent de natura lor.

Poate cea mai frumoasă şi generoasă idee, acceptată de către toţi participanţii, a fost aceea care afirma că, în lumea contemporană, supusă permanent unor procese de divizare, ştiinţa este cea care oferă un spaţiu al înţelegerii şi consensului. Este imposibil şi chiar ridicol să conteşti o lege fizică, o reacţie chimică dovedită experimental, o descoperire arheologică, o axiomă – toate acestea neputând fi supuse unor interpretări subiective. Oamenii de ştiinţă sunt cei care trebuie să protejeze, să menţină şi să consolideze acest spaţiu, nepermiţând denaturarea sa de către elemente străine ştiinţei.

1. Claude, R. Science in Service of Human Rights, Philadelphia: University of Pennsylvania, 2002, pp. 14–17
2. UNESCO, https://en.unesco.org/news/science-human-right-need-unified-concept
3. Promoting human rights through science, Science, https://science.sciencemag.org/content/358/6359/34Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite