Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

UTCN, pe drumul universităților antreprenoriale

22 Septembrie 2021În strategia Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), relația cu mediul socio-economic reprezintă unul dintre vectorii principali de dezvoltare instituțională, dar și o modalitate de a contribui la consolidarea ecosistemului local de business și la bunăstarea comunității. Interviul cu prof. univ. dr. ing. Daniela Popescu, prorector Management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, ne oferă ocazia de a descoperi parteneriate, proiecte și acţiuni semnificative realizate de UTCN împreună cu companii de vârf din industrie, precum şi elemente-cheie care au contribuit esențial la dobândirea statutului de universitate antreprenorială.

Cluj-Napoca este plasat într-un spațiu privilegiat sub multe aspecte: economic, tehnologic, educațional, iar la baza înfloririi sale se află o comunitate foarte activă și puternică prin prisma relațiilor și proiectelor comune dezvoltate. Vă invit să punctați principalele elemente valorice ale orașului din punct de vedere comunitar.

Într-adevăr, Cluj-Napoca reprezintă un oraș cu oportunități şi provocări dintre cele mai diverse, în care 6 universități de stat își aduc aportul la populația urbei cu 100.000 de studenți. Acest context creează un potențial antreprenorial excepțional și a făcut din Cluj-Napoca hub-ul clusterelor la nivel regional, atât ca număr de astfel de structuri funcționale, cât și ca proiecte. Recent, 3 inițiative noi privind educația se materializează aici: primul Cluster de Educație din România - C-EDU, Grupul Inter-Universitar Cluj pentru Inovare și Antreprenoriat, la care se adaugă LEAP - Studiul interdisciplinar privind evaluarea nevoilor și oportunităților tinerilor din Cluj-Napoca.

Ce rol ocupă relația cu mediul socio-economic în strategia de dezvoltare a universităţii şi a creşterii competitivității industriilor locale şi naţionale? Cum gândiţi conexiunile cu piaţa muncii, transferul de resurse umane şi de cunoaştere cu grad crescut de utilitate?
Relația cu mediul economic este unul dintre cei patru piloni de dezvoltare instituțională - alături de învățământ, cercetare și relații internaționale - care susțin misiunea UTCN. Această relație a crescut de la an la an și a deschis parteneriate între cercetători, cadre didactice, grupuri studențești de cercetare și mediul socio-economic. Parteneriatele stabilite, benefice reciproc, produc rezultate pe care partenerii din industrie le preiau și le transformă în produse și servicii care deservesc în cele din urmă societatea. Colaboratorii noștri din cadrul companiilor sunt implicați în elaborarea temelor de cercetare, de licenţă şi dizertaţie, a curriculei, a programelor de studii și facilitează schimburi valoroase pentru studenți și cadre didactice, susținând cu resurse financiare dinamica procesului de învățământ în cadrul facultăților.

Relația universității cu marile companii a condus la parteneriate și colaborări ample, cu valoare și potențial pe termen lung. Din numărul mare de companii, putem selecta câteva cu care universitatea a derulat și derulează proiecte de cercetare și proiecte pe fonduri europene: Robert Bosch srl, Continental Automotive Systems, Volkswagen AG, Renault, Porsche Engineering România, Infineon Technologies România, Electrogrup, Intel, Microchip, Emerson, Siemens Industry Software, NTT Data, AROBS, Endava, Indeco Soft, Datronix Computer, National Instruments, Universal Alloy Corporation Europe, Belco Avia, Teximp AG Switzerland, Raal, Guhring, Tenaris, Taparo.

Care sunt punctele forte ale UTCN şi proiectele inovatoare/de anvergură care îi asigură pe termen lung dezvoltarea instituţională, precum şi consolidarea poziţiei sale centrale în viaţa oraşului şi în spaţiul academic?
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se remarcă printr-o serie de particularități care o diferențiază de alte universități de profil și care pun în evidență o identitate solidă, clădită în timp. În primul rând, colaborările pe care universitatea le are cu cele mai reprezentative și prestigioase companii de profil asigură celor ce aleg să urmeze cursurile acestei universități, oportunități de excepție, schimburi valoroase și posibilitatea de a interacționa cu specialiști în diverse domenii, ceea ce este un mare atuu și un start pozitiv pentru absolvenții noștri. Această colaborare se întemeiază și este garantată de calitatea actului educațional, de baza materială pe care universitatea o pune la dispoziția studenților, precum și de specificitatea laboratoarelor dotate cu tehnologie modernă de nișă. În prezent, UTCN este angajată într-un proiect amplu pe termen lung, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), care prevede reabilitarea spațiilor de învățământ și construirea de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), precum și Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială. Valoarea totală a proiectelor este de 43.75 milioane euro, din care contribuția BEI este de 21 mil euro, diferența fiind susținută de UTCN. Sunt în curs de pregătire și desfășurare proiecte majore în cadrul European Digital Innovation Hubs, împreună cu cele două Centre de inovare digitală (DIH) din Regiunea Nord Vest, respectiv HUB de Inovaţie Digitală pentru Societate - DIH4S şi Transilvania Digital Innovation HUB.

În cadrul consorțiului EUt+ (European University of Technology), am inițiat proiecte de anvergură împreună cu partenerii noştri. EIT Climate-KIC - Universitatea Europeană de Tehnologie Inovativă (Innovate European University of Technology) – Inno-EUt+ este una din cele 23 de aplicații acceptate la finanțare, dintr-un total de 64 de propuneri din cadrul apelului pilot HEI Initiative a European Institute of Technology – EIT. Acest proiect vizează consolidarea capacității de inovare și de antreprenoriat a noii Alianțe Universitare Europene - Universitatea Europeană de Tehnologie (EUt+), integrare treptată a activităților educaționale și de cercetare, creând oportunități comune pentru personal și studenți, în toate campusurile alianței, crearea unui pol al cunoașterii pentru a dezvolta personalul și studenții și pentru a transforma universitățile membre ale consorțiului.

Prin intermediul Hub-ului de cercetare în domeniul energiei și al mobilităţii pe bază de hidrogen (H2-TREC), ne propunem ca și obiective hibridizarea surselor de energie și integrarea în sisteme cu resurse regenerabile, integrarea cu sistemele vehiculelor electrice (propulsie, climă, direcție, frână etc.), integrarea surselor în conceptul de oraș inteligent, interacțiune în vederea eficientizării funcționării și utilizării hidrogenului în transport (nivel local și național).
UTCN este membră a consorțiului IPCEI (investiții inovative în microelectronică), consorțiu care are ca obiectiv crearea unei insule de competență în tehnologia și aplicarea proceselor și produselor semiconductoare, pas necesar în procesul de digitalizare sustenabilă.

Prin ce modalităţi şi-a crescut UTCN gradul de implicare în ecosistemul local de business, ajutând la dezvoltarea acestuia, la adăugarea unor noi dimensiuni, necesare şi generatoare de valoare adăugată?
În timp ce universitatea și companiile dezvoltă o relație simbiotică, societatea este cea care beneficiază de această colaborare, prin generarea unei forțe de muncă instruită, care răspunde provocărilor și cerințelor pieței muncii în schimbare. Această colaborare se materializează prin participarea în programe universitare și postuniversitare, prin sprijinul logistic și expertiza partenerilor economici, dezvoltarea de noi programe de studii, realizarea de consorții de cercetare și parteneriate pe termen lung, precum și dezvoltarea educației antreprenoriale avansate.

Din anul 2017, conducerea UTCN a pus bazele Comitetului Consultativ al Rectorului, care este format din personalități reprezentative din domeniul socio-economic, invitate în nume propriu de către Rector, cu rol consultativ în pregătirea deciziilor majore strategice. Comitetul Consultativ al Rectorului pune, de asemenea, accentul asupra conceptului de „Start-up UTCN”, cu scopul de a sprijini dezvoltarea abordărilor antreprenoriale și intraprenoriale, în relație cu comunitatea de business, precum și a educației antreprenoriale și a pregătirii dinamice a studenților pentru piața muncii.

Prin intermediul Comitetului Consultativ, precum și a parteneriatelor pe care leare UTCN, companiile au reușit să se implice activ în susținerea actului didactic, dar și a cercetării.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite