Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - o instituție puternic ancorată în spațiul european al educației, cercetării, inovării și digitalizării

22 Iunie 2022În orice domeniu, evoluția este un proces continuu de adaptare, construire și cooperare. În noul context european al educației și dezvoltării socio-economice, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) evoluează concentrându-se pe consolidarea dimensiunii sale internaționale, remodelarea și adaptarea ofertei educaționale, a activității de cercetare științifică și inovare la așteptările societății și în concordanță cu nevoile mediului economic, cultivând deopotrivă valorile, competențele și abilitățile necesare integrării depline în categoria universităților de elită. Descoperim în acest cover story cum proiectează UTCN acest drum spre viitor, pe paliere fundamentale precum internaționalizarea, oferta educațională și relația cu mediul de afaceri.

„Ambiția și ținta noastră de viitor sunt de a deveni o Universitate puternic ancorată în spațiul european al educației, cercetării științifice, inovării și digitalizării, prin promovarea și susținerea performanței și a excelenței în toate domeniile de activitate, care să ne asigure un progres substanțial din punct de vedere al calității, atractivității și competitivității la nivel național și internațional. Misiunea noastră fundamentală este de a forma oameni, caractere, profesioniști cu o vastă cultură tehnică și umanistă și de a furniza resursa umană, atât de căutată pe piața forței de muncă, în domeniile strategice de dezvoltare durabilă a țării noastre”.
Prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca


Internaționalizarea șitransformarea într-o Universitate Europeană

Pentru a deveni realitate ceea ce ne propunem, unul din obiectivele strategice ale UTCN este reprezentat de creșterea competitivității și atractivității instituției noastre, prin dezvoltarea și consolidarea dimensiunii și orientării internaționale, privite drept catalizator al unor schimbări majore și îmbunătățiri în educație, cercetare științifică, inovare și creație artistică, pentru a răspunde provocărilor locale, regionale, naționale și globale contemporane. An de an, sunt implementate acțiuni coerente ce conduc la transformarea instituțională a UTCN, pentru creșterea nivelului de calitate și performanță. Sunt stabilite parteneriate globale puternice cu impact major asupra creșterii numărului de studenți internaționali înmatriculați, a schimburilor transfrontaliere de studenți, personal și cunoștințe, ca factor esențial spre o universitate cu adevărat internațională. Astfel, pe de o parte sunt îmbunătățite permanent serviciile oferite de universitatea noastră studenților, personalului academic și de cercetare, iar pe de altă parte sunt stimulate mobilitățile internaționale ale cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din UTCN.
În prezent, în UTCN se derulează 9 programe de licență și 5 programe de master în limbi de circulație internațională (engleză, germană și franceză). Programele din oferta curentă a universității sunt atractive pentru candidați din diferite colțuri ale lumii. În acest an universitar au trecut pragul Universității și au fost înmatriculați la programe studenți din 53 de țări. Cei care sunt interesați să studieze la programe desfășurate în limba română, au oportunitatea să aplice pentru anul pregătitor de limba română, iar domeniile mari în care acest program îi pregătește pentru studiile de specializare sunt științe inginerești, științe aplicate (matematică și științe ale naturii), științe biologice și biomedicale. Prin urmare, studenții înmatriculați la acest program au oportunitatea să continue studiile de specializare oferite atât de UTCN, cât și de alte universități din țară. Fie că sunt români de pretutindeni, cetățeni din țări membre UE sau non-UE, candidații internaționali cunosc oferta UTCN ca urmare a participării la târguri educaționale, prin intermediul platformelor și publicațiilor, prin social media, însă nu puține sunt cazurile în care primul contact cu UTCN îl au prin recomandările prietenilor și rudelor care au devenit absolvenți ai universității.

Într-un proces de adaptare constantă a strategiei privind formarea viitorilor specialiști, pornind de la întrebarea: „Ce fel de absolvenți pregătim pentru lumea de mâine?”, suntem concentrați pe reușita acestui demers, pe beneficiile și oportunitățile oferite viitorilor studenți, ca urmare a integrării UTCN în Universitatea Europeană de Tehnologie/European University of Technology EUt+. Avem șansa deosebită de a fi membri în unul din cele 41 de consorții validate de Comisia Europeană pentru a constitui Universități Europene, ce au ca obiectiv proiectarea viitorului educației universitare la nivel european, prin implementarea unor noi modele de colaborare, în cadrul unor alianțe transnaționale. EUt+ se definește ca un consorțiu universitar european al viitorului, ce contribuie nemijlocit la dezvoltarea învățământului superior european tehnic prin garantarea recunoașterii automate a creditelor, crearea unui curriculum comun la nivel de licență, master și doctorat, care va conduce, în final, la o diplomă unică EUt+, integrarea programelor de studii, facilitarea mobilității studenților, stimularea mobilității personalului academic, stimularea creativității și inovației prin dezvoltarea de laboratoare și centre de cercetare comune, dezvoltarea unei infrastructuri comune. Cele opt universități membre ale EUt+, respectiv Universitatea de Tehnologie din Troyes (Franța), Universitatea de Tehnologie din Cipru, Universitatea Tehnică din Sofia (Bulgaria), Universitatea de Științe Aplicate din Darmstadt (Germania), Universitatea de Tehnologie din Dublin (Irlanda), Universitatea Tehnică din Riga (Letonia), Universitatea Politehnică din Cartagena (Spania) și UTCN împărtășesc aceeași viziune europeană comună asupra tehnologiei, caracterizată prin moto-ul Think Human First/Gândește-te mai întâi la om, viziune prin care omul este așezat în centrul tuturor acțiunilor consorțiului. În cadrul alianței este stimulată învățarea pe tot parcursul vieții, este încurajat multilingvismul, în condițiile în care, în campusurile celor 8 universități se vorbesc 9 din cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și sunt utilizate toate cele trei alfabete ale Uniunii Europene, se dezvoltă politici instituționale pentru acces egal, cu accent pe incluziune și egalitate de gen, fiind promovate și susținute valorile europene comune. EUt+ înseamnă peste 100.000 de studenți, peste 7.000 de cadre didactice și cercetători, mai mult de 450.000 alumni ai celor 8 universități și este susținută de peste 400 de companii, organizații, autorități locale, regionale și naționale.EUt+ se dovedește a fi un parteneriat de succes, fiind deja în derulare mai multe proiecte suport, depuse în ultimii doi ani, cu finanțare de la Comisia Europeană (LUDEIA, ETHICO, HEI INNOVATE). Sunt funcționale structuri de cercetare la nivelul alianței, cum ar fi Sustainability Laboratory, Institute of Nanomaterials and Nanotechnologies - EUTINN, European Culture and Technology Laboratory - ECT Lab+, Laboratory for Pedagogical Action, Research and Student-Centred
Learning - ELaRA, Data Science Lab.
UTCN are marele privilegiu de a deveni o Universitate Europeană şi de a oferi studenților săi, sub această emblemă, o formare profesională solidă, în corelare cu provocările şi specificul lumii de mâine. Astfel, UTCN se definește ca o comunitate dinamică, adaptabilă, deschisă către mediul internațional, devenind tot mai atractivă pentru candidații români și internaționali.Admiterea și noua ofertă educațională

Cei care aleg să urmeze cursurile universității noastre, trebuie să știe că vor avea parte de învățământ de calitate, de programe de studii mereu actuale, ce integrează tendințele spre care se îndreaptă pregătirea în domeniul ingineriei și mediul economic - Smart Specializations, Artificial Intelligence, Industry 4.0, iar experiența în universitate va fi o primă treaptă spre devenirea lor ca specialiști în aceste domenii de activitate. Totodată, ne preocupă să asigurăm competențe care transcend planul de scurtă durată, oferind perspectiva unei cariere pe termen lung, cu posibilități multiple de evoluţie şi mobilitate sau reconfigurare profesională. Pregătim specialiști pentru o mare varietate de domenii, de la inginerie la arhitectură, de la științe fundamentale la științe socio-umane și arte. Absolvenții noștri sunt instruiți pentru cariere de succes, iar modul în care aleg să valorifice ceea ce noi le oferim, va determina viitorul lor profesional.
Admiterea la studii în cadrul universității are loc pe baza regulamentului anual, aprobat cu cel puțin 6 luni înainte de concurs. Strategia de promovare s-a bazat cu preponderență în anul 2022 pe utilizarea tuturor facilităților on-line, și/sau mass-media, pe comunicarea directă cu posibilii candidați. În acest mod au avut loc contacte cu peste 400 de licee din țară. Biroul de Admitere al UTCN a organizat programul prezentării ofertei educaționale în licee, corelându-l cu proiectul anual al Organizației Studenților Universității Tehnice (OSUT) „Viitor inginer”, cu proiectul instituțional de promovare al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), dar și cu cel derulat de fiecare facultate în parte.
Oferta educațională a universității noastre este foarte generoasă, într-un continuu proces de adaptare. Universitatea cuprinde 12 facultăți, 9 la Cluj-Napoca și 3 la Baia Mare și 4 extensii universitare: la Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Mai bine de 900 de cadre didactice, circa 20.000 de studenți sunt angrenați în aproape 200 de programe de studii de licență și masterat modernizate permanent sau în cele 14 domenii de studii doctorale. Oferta educațională include și programe de studii în limbi străine și anume engleză, franceză și germană, pentru studenții străini care vin aici la studii și nu numai. Avem studenți străini la toate ciclurile de învățământ și un număr mare de parteneriate cu universități internaționale. De asemenea, avem absolvenți care lucrează, cercetează, inovează peste tot în lume.
Tindem spre un nou tip de învăţământ care presupune digitalizarea procesului de predare – învățare - evaluare, dobândirea de noi abilităţi, dezvoltarea unor instrumente performante de interacţiune mediată, accesibile şi uşor de folosit, crearea de cursuri digitale şi open educational resources, în noua paradigmă higher education.
În acest an dăm start admiterii începând din 15 iunie, când, toți cei care doresc să urmeze cursurile oricăreia dintre cele 12 facultăți, se pot înscrie online, pe admitereonline.utcluj.ro, o platformă performantă, unde viitorii candidați vor putea urmări cele mai relevante și utile informații despre programele de studii pe care universitatea le oferă, competențele pe care le vor dobândi după absolvire, oportunitățile studențești, mobilitățile și internship-urile de care pot beneficia, precum și angajatorii colaboratori ai universității.
Înscrierea online este simplă și rapidă și se poate face de oriunde. Scanarea documentelor se poate realiza și cu telefonul mobil după care se încarcă în platformă. Site-ul admiterii are un design modern și o structură intuitivă ce oferă toate informațiile de care candidații au nevoie, la un click distanță: https://admitereonline.utcluj.ro. Cu o mare varietate de programe de studii, UTCN scoate la concurs în acest an 3.450 de locuri bugetate la ciclul de licență și aproape 1.900 de locuri bugetate la ciclul de master. În cadrul celor 3.450 de locuri bugetate la ciclul de licență sunt incluse locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României, absolvenți de licee situate în mediul rural, rromi, locuri destinate formării cadrelor didactice, locuri pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat este completat cu un număr de locuri în regim cu taxă, ajungându-se astfel la un total de aproape 5.000 de locuri la ciclul de licență și aproape 3.000 de locuri la masterat.
Candidații se vor putea înscrie cu o singură taxă la oricâte comisii doresc. Pe tot parcursul procesului de admitere vor primi feedback și vor fi ghidați de către consilierii Biroului de
Admitere. De la începutul anului și până la finele lunii mai, cei interesați au beneficiat de cursuri gratuite la matematică organizate prin Departamentul de Matematică al universității, în vederea pregătirii examenului de bacalaureat și de admitere, pentru a veni în întâmpinarea celor care vor alege una dintre facultățile cu test la matematică. Pentru candidații care nu au acces la internet sau care doresc informații directe de la consilierii noștri, începând cu 4 iulie vom deschide în fiecare facultate puncte de consiliere, unde cei interesați vor putea parcurge pașii de înscriere ghidată.
Odată înmatriculați la programele de studii din universitate, proaspeții studenți vor fi îndrumați și sprijiniți de consilieri de studii și consilieri de carieră care vor face ca integrarea lor în mediul universitar să fie cât mai atractivă și mai firească. Vor beneficia de diverse activități specifice lor, cu sprijinul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră: Săptămâna Bobocilor UTCN, Pregătirea primei sesiuni - atât în facultățile de la Cluj-Napoca, cât și în cele de la Baia Mare, consiliere psihologică și consiliere pentru carieră și dezvoltare personală, workshop-uri interactive în colaborare cu reprezentanți ai mediului economic. Nu trebuie să uităm implicarea noilor studenți în activitatea organizațiilor studențești din universitate; activitatea acestor organizații nu se oprește la reprezentarea studențească, ci trece dincolo de barierele academice și reușește să creeze medii propice pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților pe care îi reprezintă. Gama largă de proiecte ale acestora cuprinde arii din cele mai diverse, de la programare la sport, de la antreprenoriat la artă, lucru care face obiectul unei varietăți impresionante la care studenții pot apela pentru a-și valorifica timpul liber și pentru a-și îmbogăți cu fiecare ocazie orizonturile cunoașterii.Spre exemplu, cele mai populare proiecte ale Organizației Studenților Universității Tehnice sunt: Engineering Summer University - tabără destinată elevilor de liceu și pusă în contextul simulării vieții de student;
InfoTech - târg de cariere prin care studenții au contact direct cu piața muncii prin reprezentanții companiilor prezenți la eveniment; Viitor Inginer - caravana prin care se promovează UTCN și viața de student la Cluj în liceele din toată țara; Polihack - hackathon îmbinat cu partea de antreprenoriat; Polisport - serie de competiții sportive variate; Crosul UT, Zilele Universității Tehnice etc. Pentru încurajarea activităților extracurriculare, începând cu anul universitar 2021-2022, disciplina „Voluntariat” a fost inclusă, la solicitarea organizațiilor studențești, în toate planurile de învățământ, toate semestrele, licență și master.
Relația de parteneriat cadru didactic-student, spațiile de învățământ moderne, laboratoarele de cercetare dotate cu echipamente performante, bibliotecile universității, bazelesportive din campusurile universitare, bazinulde înot, căminele studențești cu cele mai bune condiții de cazare, viața universitară și socială a Clujului – toate acestea îi așteaptă pe viitorii studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca.Consolidarea legăturii cu mediul de business șiadaptarea la nevoile pieței

Relația pe care o menținem și o cultivăm cu marile companii este o verigă deosebită în formarea profesională, ceea ce, cu siguranță, oferă studenților noștri o poziție avantajoasă în raport cu studenții universităților de profil similare. Localizarea în Cluj-Napoca, precum și acoperirea regională pe care ne-o conferă cele patru extensii universitare, sunt atuuri de care suntem convinși că studenții noștri țin cont în alegerea lor.
Dezvoltăm constant parteneriate cu companiile din zona Transilvaniei, dar și la nivel național și internațional. Aceste colaborări fac posibilă corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței și mai departe cu acele competențe pe care un absolvent este necesar să le dobândească. Adaptarea planurilor de învățământ se află în strânsă legătură cu evoluția economiei globale în contextul noii revoluții industriale și al impactului tehnologiei de ultimă generație, a automatizării avansate și a digitalizării.
Relația cu companiile este una deschisă și constructivă și s-a materializat în ultimii ani și prin lansarea masteratelor profesionale gândite împreună cu Bosch, Porsche, Emerson, Asociația de sudură, Autoritatea Română de Calitate etc. Experți din zona de top management sunt implicați în procesul didactic de predare, cu precădere în cadrul programelor de masterat.
În anul 2022, continuăm colaborarea cu marile companii prin programul UTCN 2022 - Startup an Engineer, în care sunt integrate Fit for future engineer - strategie de admitere la UTCN și We grow together, proiect în care se derulează Luna companiei, de interes major atât pentru studenți, cât și pentru companii.
Acțiunile comune dintre universitate și companii vizează și proiecte precum Adoptă un student, în care studenții urmează un program de pregătire (internship) completat cu dezvoltarea de competențe sau abilități necesare în producție. În cadrul programului de pregătire se oferă burse private pentru studenți, iar aceștia își pot pregăti lucrările de licență împreună cu specialiștii din companii.
În vederea eficientizării pe termen lung a organizării și derulării programului de practică în cadrul UTCN, s-a dezvoltat o platformă de tip match-making (intersectarea și potrivirea intereselor) între studenți și companii, în cadrul proiectului Practică Avansată pentru succesul în cariera INGinerească (PAVING), care are menirea de a crește rata de angajabilitate în rândul absolvenților.
Proiectele comune pe care universitatea le desfășoară împreună cu firmele stimulează și aptitudinile antreprenoriale ale studenților pe care aceștia le pot exersa în universitate prin Societatea Antreprenorială Studențească (SAS). Aceste aptitudini sunt probate în cadrul proiectelor de tip DemoDay, cu participarea directă a companiilor. Alte proiecte care încurajează spiritul antreprenorial al studenților sunt Innovation Labs, în care studenții dezvoltă propria idee de afacere, Innotech Student, Start-up City Cluj-Napoca proiect dezvoltat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, care susține creativitatea și inovația.
De peste 100 de ani, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pregătește absolvenți de succes, iar tradiția continuă cu fiecare promoție. Astăzi, peste 89.000 de absolvenți sunt răspândiți în toate colțurile lumii, fiind ambasadorii brand-ului UTCN. În contextul reîntregirii Comunității Alumni, Universitatea are în vedere dezvoltarea Platformei Alumni, care să ajute la consolidarea acestei „familii” extinse.
UTCN este membră în 16 clustere și în majoritatea are statut de membru fondator. Clusterele cuprind companii mari, dar și întreprinderi mici și mijlocii. Apartenența în aceste grupări având teme și interese comune, este dovada faptului că universitatea reprezintă un pilon de bază în ceea ce privește evoluția economică, tendințele și direcțiile de dezvoltare la nivel regional, dar și național.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca fiind o instituție de învățământ superior modernă, diversă și complexă, cu o identitate bine conturată, implicată activ în ecosistemul local, regional și național, recunoscută și apreciată drept un furnizor de educație, cercetare, creație artistică, transfer tehnologic și inovare de înaltă calitate.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite