Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: modelul unei transformări digitale inteligente

15 Februarie 2023Transformarea digitală prin care trece învățământul superior este rapidă și larg răspândită, creează o serie de oportunități pentru îmbunătățirea competențelor profesionale și expertizei pentru noile tehnologii, pentru dezvoltarea cercetării în vederea obținerii de rezultate relevante la nivel internațional și pentru dezvoltarea programelor de studii oferite studenților. Ca o comunitate academică de excelență, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) urmărește valorificarea fiecăreia dintre aceste oportunități și crearea unui nou peisaj digital al învățământului superior în regiune, pentru a deveni o universitate de referință pentru generațiile următoare.În contextul european şi naţional privind digitalizarea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi-a asumat, prin Strategia UTCN 2020-2024, îndeplinirea unui obiectiv major de transformare digitală, prin dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale ale întregii comunități academice – studenți, personal didactic și de cercetare, personal administrativ, a unei infrastructuri IT&C şi a serviciilor digitale aferente care să sprijine educaţia, cercetarea şi procesele din universitate, într-un mediu inovator şi competitiv în sprijinul societății integrate digital în viitor.
La nivel instituțional, măsurile se referă în mod fundamental la asigurarea excelenței în activitățile cu adevărat importante pentru comunitatea academică a universității, în cadrul UTCN funcționând deja un Departament pentru Digitalizare. Strategia reprezintă începutul unui proces de transformare care necesită dezvoltarea de planuri asociate și proiecte, îndreptându-se către centralizarea și standardizarea domeniului digital pentru a produce îmbunătățiri ale calității serviciilor și infrastructurii pentru toți membrii comunității academice. Concret, transformarea digitală va fi abordată din 2 perspective: una verticală, care vizează patru dimensiuni specifice - e-student, e-educație, e-cercetare, e-guvernanță - și o perspectivă transversală, orientată spre formarea competențelor umane și dezvoltarea infrastructurii materiale.

Transfer de expertiză către administrația publică
Dacă la nivel local, instituțional, UTCN a deschis deja acest proces de transformare digitală, în cadru mai larg, viziunea, expertiza și capacitatea instituțională au calificat-o pentru implicarea la nivel național în elaborarea unei strategii care să eficientizeze activitățile instituționale publice în relația cu cetățenii, pentru o mai bună dezvoltare și coordonare a acestor instituții naționale. În acest context, în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, UTCN implementează proiectul Cadru strategic național pentru tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului, derulat în perioada octombrie 2021 - decembrie 2022, constă în corelarea strategiilor internaționale referitoare la utilizarea tehnologiilor inovative în administrația publică cu contextul național și elaborarea unor direcții strategice pentru perioada 2021-2027. Succesul proiectului este asigurat prin implicarea unui grup extins de specialiști în tehnologii, cercetare și inovare, digitalizare, antreprenoriat, administrație publică, provenind din zone diverse de activitate, de la mediul academic, până la mediul de afaceri, consultanță și instituții publice.
Din lista de activități a proiectului face parte Elaborarea cadrului strategic național în domeniul inteligenței artificiale (CSN-IA), activitate care are în vedere toate aspectele socio-economice în cadrul cărora inteligența artificială poate determina un beneficiu imediat și un impact pe termen lung.
CSN-IA înglobează nevoile concrete de dezvoltare a României în domeniul IA, respectând deopotrivă cerințele legislative europene și alinierea la macro-direcțiile strategice comunitare privind susținerea excelenței și asigurarea încrederii în tehnologie, ca factori determinanți în adoptarea acesteia. Viziunea CSN-IA imprimă adoptarea și exploatarea IA în ritmul impus de avansul tehnologic pentru avantajul și dezvoltarea României: „IA de încredere și excelență, motor de creștere economică și bunăstare socială în România”.

Valoare adăugată pentru industriile existente și emergente bazate pe digitalizare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca susține transformarea digitală și prin implicarea în două hub-uri digitale: Transilvania Digital Innovation Hub (DIH) și DIH4Society.
Transilvania Digital Innovation Hub este motorul inovării și transformării digitale în regiunea de Nord-Vest a României și reprezintă un consorțiu puternic format din 12 parteneri: 3 universități – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca; 1 primărie – Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 1 instituție de cercetare-dezvoltare – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM și 8 clustere – Transilvania IT Cluster, Transylvania Furniture Cluster, Agro Transilvania Cluster, Transylvania Energy Cluster, Transylvania Creative Industries Cluster, Romanian New Materials Cluster, Aries Transilvania și Oli Hygia.
Transilvania Digital Innovation Hub lucrează strategic pentru a cataliza potențialul și capacitățile regionale de inovare. De asemenea, acționează ca furnizor de competențe, know-how, programe de inovare, sprijin pentru startup-uri și IMM-uri. Cu o viziune de creștere a competitivității prin intermediul unui mix inovator între tehnologii, competențe, abordare sistemică, modele operaționale, acesta implică actorii regionali relevanți și se adaptează proactiv la tendințele europene și globale. Transilvania DIH stabilește cadrul pentru transformarea digitală în toate companiile și sectorul public, printr-o abordare intersectorială. Specializarea și serviciile principale ale TDIH folosesc noile tehnologii pentru a sprijini transformarea verde și digitală a întreprinderilor mici și mijlocii, în special din domeniile sănătate digitală și producție.
Obiectivul Transilvania Digital Innovation Hub este acela de a ajuta companiile și autoritățile publice, din regiunea nord-vest, membre ale ecosistemului, să treacă prin procesul de digitalizare și să se alinieze instituțiilor și marilor companii europene.
Viziunea pe termen lung a proiectului Transilvania DIH se concentrează pe accelerarea transformării digitale prin inovarea industriilor și a sectorului public, încorporarea strategică a progresului tehnic și tehnologic, inovare digitală și noi strategii pentru industrii și sectorul public, abilități și competențe digitale pentru viitorul muncii și al societății, modele viitoare pentru societate și economia digitală.
În calitate de membru al DIH4Society, un hub de inovare digitală situat în Regiunea de Nord-Vest a României și recunoscut oficial de Comisia Europeană, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, alături de Universitatea din Oradea, Cluj IT Cluster și Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, furnizează servicii unice pentru transformarea digitală, îndrumare, formare, asistență, coaching, brokeraj și conexiuni beneficiarilor, în călătoria lor digitală. UTCN este expertă în domenii cheie de cunoaștere, cum ar fi robotica inteligentă/ automatizarea inteligentă și securitatea cibernetică. În plus, oferă pachete de formare fundamentală în domeniul transformării digitale pentru a-și sprijini beneficiarii.
Având în vedere că securitatea cibernetică se află în prim-planul tuturor proceselor bazate pe digitalizare, UTCN recunoaște importanța conștientizării, a competențelor și a accesului la instrumente tehnologice și facilități de testare. În mod similar, domeniul roboticii și al automatizării inteligente deține un potențial imens pentru transformarea digitală în diverse industrii. Pe măsură ce forța de muncă se diminuează din cauza schimbărilor demografice, în special în Europa de Est, robotica poate contribui la creșterea volumelor și calității proceselor, la promovarea unui ecosistem de producție favorabil și la susținerea rezilienței și autonomiei pieței unice europene.

Valorificarea puterii de inovare: UTCN stimulează dezvoltarea regională și internațională
Într-o lume în continuă evoluție și adaptare la noile tehnologii, universitățile joacă un rol crucial în modelarea viitorului. În noul context european educațional și socio-economic, ca membră în alianța Universitatea Europeană de Tehnologie / European University of Technology EUt+, UTCN își reconfigurează constant strategia privind formarea studenților și se concentrează pe reușita acestui proces, pe beneficiile și oportunitățile oferite viitorilor studenți. EUt+, consorțiu universitar european al viitorului, reunește opt parteneri din Franța, Germania, Spania, Irlanda, Cipru, Latvia, Bulgaria și România.UTCN are marele avantaj de a deveni o Universitate Europeană şi de a putea oferi absolvenţilor formare sub această emblemă, devenind mult mai atractivă pentru candidaţi prin capacitatea de a adăuga mai multe dimensiuni formării lor. Un astfel de exemplu este proiectul Inovarea Universităților Europene de Tehnologie (Inno-EUt+), proiect finanțat de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) în cadrul inițiativei sale de dezvoltare a capacității de inovare pentru învățământul superior care reunește șapte instituții de învățământ superior angajate să integreze activitățile educaționale și de cercetare. Planul de acțiune Inno-EUt+ a permis transformarea instituțională ambițioasă pe care o preconizează proiectul prin dezvoltarea și coordonarea echipelor de creare a cunoștințelor pentru a stimula și a alinia strategiile respective de cercetare și inovare ale celor șapte instituții de învățământ superior partenere, membre EUt+. În cadrul acestui proiect, studenții au o implicare majoră și o activitate permanentă. Echipe de studenți antreprenori din universitățile partenere ale alianței EUt+, conlucrează, propun idei de start-up-uri, participă la competiții inter-universitare, într-o dinamică care îi stimulează și încurajează deopotrivă. În același timp, universitatea este puternic implicată în digitalizarea societății, recunoscând rolul esențial pe care tehnologia îl joacă în crearea unui viitor mai incluziv și mai durabil. UTCN este dedicată furnizării unei educații și cercetări de înaltă calitate care aduc beneficii societății, valorificând punctele forte ale instituțiilor partenere. Viziunea și misiunea proiectului sunt susținute de rolul esențial pe care tehnologia îl joacă în crearea viitorului. Angajamentul este de a oferi tuturor studenților o educație complet incluzivă și deschisă, până în acest moment, în cadrul proiectului fiind pregătiți peste 1300 de studenți, 150 personal didactic și 150 personal non-academic.
UTCN înțelege importanța educării publicului larg cu privire la progresele tehnologice și la oportunitățile pe care acestea le aduc. Cu accentul pe oferirea unei înțelegeri complexe a tehnologiei, UTCN se angajează să împuternicească cetățenii și să îi inspire să îmbrățișeze noul val de inovare. Ca reacție la obiectivul Comisiei Europene de a forma 1 milion de tineri talentați în domeniul DeepTech, UTCN își deschide porțile către publicul larg și oferă programe de formare în diverse domenii DeepTech, precum energia durabilă, fotonică, electronică, învățarea automată, cleantech, biotehnologia și materiale avansate și fabricare.

Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială – vector de augmentare a cercetării, dezvoltării și inovării
Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială (ICIA) dezvoltat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va avea rol în dezvoltarea de modele, prototipuri, tehnologii, produse hardware și software inovative, bazate pe inteligență artificială și transferul acestora către mediul socio-economic. Institutul este structurat pe șapte Departamente de Cercetare și un Departament suport, conținând toate laboratoarele de specialitate necesare. Infrastructura va fi constituită dintr-o clădire și echipamentele necesare activităților de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul inteligenței artificiale și ale aplicațiilor acesteia. Departamentele vor fi dotate cu servere pentru învățare profundă, servere de stocare, sisteme de dezvoltare, modelare, simulare și optimizare specifice și vor avea acces la serverul HPC al ICIA.Infrastructura de cercetare propusă va permite ca structurile de cercetare actuale și nou înființate ale UTCN din domeniul inteligenței artificiale și a aplicațiilor acesteia să funcționeze într-un mod cooperativ, organizat și optimizat. Se va asigura astfel creșterea masei critice, acoperirea unui spectru mai larg de competențe, posibilitatea abordării unor teme mai complexe și de mare anvergură, obținerea de contribuții științifice, aplicative și tehnologice originale. Aceste avantaje vor permite integrarea colectivelor din infrastructura propusă și a unor parteneri privați din regiune în consorții/alianțe internaționale de mare prestigiu, ceea ce va face posibilă atragerea unui număr crescut de proiecte de cercetare internaționale și naționale.
Un rezultat semnificativ va fi integrarea Infrastructurii de cercetare propuse în rețeaua de cercetare a Universității Europene de Tehnologice (EUt+), din care UTCN face parte.
Institutul va contribui la crearea unor nișe de excelență pe piața forței de muncă regionale pentru specialiști în domeniul inteligenței artificiale și la stabilirea unor echipe de cercetare și inovare competitive la nivel european și internațional, care vor aduce vizibilitate și prestigiu regiunii. Cooperarea cu companiile din România și cu cele internaționale va asigura factorul de multiplicare necesar dezvoltării în această regiune a unui pol competitiv în domeniul inteligenței artificiale.
Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor, iar în acest context Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se pune în slujba societății prin întreaga resursă umană și expertiza pe care aceasta o deține, prin abordările avangardiste și inițiativele bazate pe o cultură tehnologică puternică, consolidată și matură.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite