Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, un actor activ în spațiul academic universitar european

12 Aprilie 2023Se împlinesc trei ani de la constituirea Universității Europene de Tehnologie (EUt+), consorțiu din care face parte și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN). EUt+ și-a asumat misiunea formării unui nou model educațional la nivelul învățământului superior tehnic din Europa. O suită de acțiuni și proiecte convergente definesc și consolidează parcursul și profilul european din ce în ce mai pronunțat al UTCN. Internaționalizarea, creșterea capacității inovative și a dimensiunii antreprenoriale a instituțiilor de învățământ superior, contribuția la modernizarea învățământului tehnic european și la revizuirea profesiei de inginer, sunt doar câteva dintre provocările și direcțiile de evoluție care poziționează UTCN în prima linie a universităților emblematice pentru transformarea Europei prin învățare, cercetare şi printr-o nouă paradigmă de cooperare academică, socială și economică. Prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul UTCN, ne evidențiază acțiunile strategie întreprinse cu scopul de a asigura Universității un viitor durabil, de factură profund europeană.Domnule rector, va invit să revenim la momentul TO, la originea formării EUt+. Cum a luat naștere acest proiect european unic?

Consorțiul EUt+ (https://www.univ-tech.eu/) a fost desemnat câștigătorul unuia dintre cele 24 de consorții selectate de Comisia Europeană, în anul 2020, după cea de-a doua competiție de proiecte pilot ce vizează crearea Universităților Europene. Un prim moment de referință în crearea EUt+ a fost marcat în 4 februarie 2020, la UTCN, prin semnarea unui „Memorandum of Understanding”, de către rectorii și reprezentanții oficiali ai universităților din consorțiu, document ce a pus bazele viitoarei universități europene.
Cei opt parteneri ai consorțiului universitar EUt+ sunt: Technological University Dublin (Irlanda); Rīgas Tehniskā Universitāte (Letonia); Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences (Germania); Технически университет София, Technical University of Sofia (Bulgaria); Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cyprus University of Technology (Cipru); Universidad Politécnica de Cartagena (Spania); Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România); Université de Technologie de Troyes (Franța).

Ce semnificaţie are pentru UTCN apartenenţa la un astfel de consorțiu european? Care sunt beneficiile generate de participarea la un astfel de consorțiu transformaţional?

Suntem concentrați pe reușita acestui demers, pe beneficiile și oportunitățile oferite viitorilor studenți, ca urmare a integrării UTCN în EUt+. Avem șansa deosebită de a fi membri în unul din cele 41 de consorții validate în prezent de Comisia Europeană pentru a constitui Universități Europene, ce au ca obiectiv proiectarea viitorului educației universitare la nivel european, prin implementarea unor noi modele de colaborare, în cadrul unor alianțe transnaționale. EUt+ se definește ca un consorțiu universitar european al viitorului, ce contribuie nemijlocit la dezvoltarea învățământului superior european tehnic prin garantarea recunoașterii automate a creditelor printr-o diplomă unică EUt+. Evident acest proces include crearea unui curriculum comun la nivel de licență, master și doctorat, integrarea programelor de studii, facilitarea mobilității studenților, stimularea mobilității personalului academic, stimularea creativității și inovării prin dezvoltarea de laboratoare și centre de cercetare comune.Care este filosofia care reunește membrii alianței EUt+? Dar elementele care îi dau consistență?

Cele opt universități membre ale EUt+ împărtășesc aceeași viziune europeană comună asupra tehnologiei, caracterizată prin mottoul - Think Human First/Gândește-te mai întâi la om, viziune prin care omul este așezat în centrul tuturor acțiunilor consorțiului. În cadrul alianței este stimulată învățarea pe tot parcursul vieții și este încurajat multilingvismul, în condițiile în care, în campusurile celor 8 universități se vorbesc 9 din cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și sunt utilizate toate cele trei alfabete ale Uniunii Europene și se dezvoltă politici instituționale pentru acces egal, cu accent pe incluziune și egalitate de gen, fiind promovate și susținute valorile europene comune. EUt+ înseamnă peste 100.000 de studenți, peste 7.000 de cadre didactice și cercetători, mai mult de 450.000 alumni ai celor 8 universități și este susținută de peste 400 de companii, organizații, autorități locale, regionale și naționale.
EUt+ se dovedește a fi un parteneriat de succes, fiind deja în derulare mai multe proiecte suport, depuse în ultimii doi ani, cu finanțare de la Comisia Europeană (LUDEIA, ETHICO, Inno-EUt+). Sunt deja funcționale structuri de cercetare comune la nivelul alianței, cum ar fi Sustainability Laboratory, Institute of Nanomaterials and Nanotechnologies - EUTINN, European Culture and Technology Laboratory - ECT Lab+, Laboratory for Pedagogical Action, Research and Student-Centred Learning - ELaRA, Data Science Lab.Dincolo de granițele alianței EUt+, ați reusit să dezvoltați proiecte complementare, menite să întregească profilul european al universității pe care o conduceți, pe o serie de nișe și paliere unice la nivelul învățământului tehnic actual. Puteți vă rog să le detaliați pe cele mai relevante din ultima perioadă?
În acest context se pot menționa următoarele proiecte:
Inno - EUt+
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca face parte din proiectul Innovate European University of Technology (Inno-EUt+), o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), care are scopul de a spori capacitatea antreprenorială și de inovare a consorțiului European University of Technology (EUt+). Planul de acțiune Inno-EUt+ a permis transformarea instituțională ambițioasă pe care o preconizează proiectul prin constituirea și coordonarea echipelor implicate în stimularea și alinierea strategiilor de cercetare și inovare ale instituțiilor de învățământ superior partenere, membre EUt+. În cadrul acestui proiect, studenții au o implicare majoră și o activitate permanentă. Echipe de studenți antreprenori din universitățile partenere ale alianței EUt+ conlucrează, propun idei de start-up-uri, participă la competiții inter-universitare, într-o dinamică care îi stimulează și îi încurajează în același timp.
EUt+ EXTRAS
Obiectivul proiectului EUt+ EXTRAS - EXperimentation to Transform Research Activities and Steering, proiect finanțat prin programul Horizon Europe, este de a sprijini dezvoltarea echipelor de cercetare intercampus în instituțiile membre, prin diferite tipuri de activități. Rezultatele proiectului vor fi utilizate pentru proiectarea unei agende comune pentru cercetare și inovare a universităților din UE până în 2030 și pentru validarea metodologie de transformare instituțională care va integra provocările dezvoltării tehnologiei. Aceasta presupune deschiderea de noi oportunități de carieră, atât în ​​cadrul universităților, cât și în sectorul privat, pentru a fluidiza transferul ideilor și al cunoștințelor.
AesTheTiCo
Aesthetics and Ecology in Technological Education - AesthetiCo, proiect finanțat prin programul Erasmus, își propune să extindă noțiunea de estetică în cadrul programelor de inginerie clasice prin includerea teoriilor contemporane ale esteticii. Prin urmare, proiectul promovează integrarea artelor, artelor creative și umaniste în Științele inginerești.

JEDI - Joint European Degree

label in engineering - Toward a European framework forengineering education
În cadrul acestui proiect, finanțat din programul Erasmus-EDU-2022-POL-EXP, 17 instituții de învățământ superior din 12 țări și 3 universități europene (EUt+ fiind una dintre acestea) lucrează împreună pentru a stabilii lista de criterii necesare pentru o diplomă europeană în tehnologie și inginerie.
EthiCo - Ethics and Ecology inTechnological Education
În cadrul acestui proiect, obiectivul nostru este să proiectăm metode de educație inovatoare, etico-ecologice, care să fie transferabile la diferite discipline din cadrul EUt+, de la Arte, Științe Umaniste și Științe Sociale, la Inginerie și Științe ale Mediului. Pe termen lung, vizăm transformarea educației tehnice pentru a o face mai durabilă pentru individ și pentru societate.

Ludeia - Universal language for academic description and information exchange
Planurile actuale de învățământ din învățământul superior devin din ce în ce mai puțin lineare, datorită creșterii continue a mobilității internaționale, a noilor tendințe care trebuie integrate și a recunoașterii învățării non-formale. În cadrul inițiativei universități europene, structurile complexe de formare care propun noi opțiuni de cursuri vor necesita un management eficient. Pedagogia care pune studentul în centrul procesului de învățare presupune construirea unui standard de „descriere universală” a informațiilor academice și educaționale. Mai mult, se va experimenta dezvoltarea unui „pre-standard”, care să permită sistemelor informatice locale actuale (IS) schimburi de date securizate și criptate datorită standardizării formatelor de date și implementării dispozitivelor de conectare inter-IS. Acest sistem descentralizat permite metamodelarea curriculei și oferă astfel o mare flexibilitate tehnică. Cardul european de student va fi folosit ca identificator, oferind studenților acces la informațiile proprii (rezultate, cursuri etc.) și la informații academice din alte universități.

Transformative Digital Pedagogies for Higher Education (TDP4HPE)
Obiectivul principal al proiectului TDP4HE este de a conferi personalului didactic competențe de pedagogie digitală. În acest scop, proiectul își propune să creeze o bază științifică pentru identificarea și evaluarea competențelor pedagogice ale educatorilor, să îndrume și să consilieze educatorii cu privire la selecția, utilizarea și proiectarea competențelor pedagogice digitale și să dezvolte o comunitate pentru schimbul și diseminarea practicilor de predare inovatoare în întreaga Europă.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite