Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

CIFRA UNESCO de referință pentru Romānia

12 Aprilie 2023Înființat în 2015, Centrul Internațional de Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA), filială cu independență juridică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare de Fizică Materialelor (INCDFM), este singurul Centru UNESCO din România și singurul din Europa de Est şi SE în domeniul ştiinţelor de bază. și unul din cele patru Centre UNESCO din această zonă. CIFRA este însă singurul Centru UNESCO de interes din zona noastră geografică, în contextul în care celelalte trei Centre din zonă sunt în Rusia și în Ucraina. În urma evaluării încheiate anul trecut, Acordul dintre guvernul Romaniei si UNESCO pentru funcționarea CIFRA a fost extins pe o perioadă de încă 8 ani. Prin activitatea şi rezultatele obţinute, CIFRA a devenit un Centru recunoscut atât în reţeaua UNESCO, cât şi internaţional. Un exemplu notabil în acest sens este acceptarea INCDFM-CIFRA, în anul 2022, drept centru afiliat Centrului Internaţional de Fizica Teoretică Abdus Salam (ICTP) din Trieste, ceea ce deschide noi perspective de cooperare ştiinţifică şi dezvoltare de proiecte comune cu acest prestigios institut.Un Centru UNESCO strategic

CIFRA este un centru internaţional înființat prin H.G.nr.1006/2015, pe baza Acordului dintre Guvernul României și UNESCO valabil pe o perioadă de 5 ani. Centrul, care își are sediul în clădirea „ConaculOtetelesanu” din Măgurele, jud. Ilfov (www.cifra-c2unesco.ro), face parte din reţeaua de institute şi centre UNESCO de categoria a 2-a (gestionate de instituţii naţionale sub egida UNESCO) alături de circa 70 de astfel de instituţii în toată lumea. Acestea îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale UNESCO, dezvoltarea sustenabilă, pacea şi respectarea drepturile fundamentale ale omuluiurmărind consolidarea cooperării internaționale. Activitatea CIFRA este în domeniul fizicii şi a domeniilor conexe acesteia şi se desfăşoară pe trei direcţii principale: i) cercetare avansată, pe subiecte de vârf din fizică nucleară, astrofizică, fizica astroparticulelor, fizica materialelor, metode computaţionale, etc.; ii) educaţie, prin cursuri de pregătire profesională a tinerilor cercetători din diverse țări, dezvoltarea unor metode alternative celor din curricula actuale de învăţare a ştiinţelor de bază, activităţi de outreach şi iii) diseminare de rezultate ştiinţifice şi promovare a ştiinţei în societate, prin organizarea de şcoli de vară, ateliere de lucru, conferinţe,etc., menite să ofere un forum internațional de discuții și să încurajeze formarea de rețele regionale de colaborare în ştiinţă şi educaţie. Centrul oferă de asemenea expertiză şi consultanță factorilor de decizie din cercetare şi educaţie, precum şi publicului larg cu interes pentru ştiinţă. Grupul țintă principal al activităţilor CIFRA îl reprezintă tinerii din ţări în curs de dezvoltare, în special din Europa de Est și
Sud-Est şi din țări africane, fără să se limiteze însă la aceste zone. Crearea CIFRA a fost făcută şi prin susţinerea Centrului Internaţional de Fizica Teoretică Abdus Salam (ICTP) din Trieste, care prin Acordul cu UNESCO are reprezentanţi atât în Board-ul internaţional, cât şi în Comitetul științific internaţional ale CIFRA.

Activităţi reprezentative ale CIFRA
Pe direcţia de cercetare notăm în primul rând proiectele legate de studiul dezintegrării beta duble (DBD), un proces de dezintegrare nucleară foarte rar (cu timpi de viaţă de ordinul 1020ani), care se află în top-ul cercetărilor actuale de fizică fundamentală datorită potenţialului său ridicat de a furniza informaţii despre „fizica” dincolo de Modelul Standard, model ce descrie (cu succes până acum) constituenţii de bază ai materiei şi interacţiile fundamentale dintre aceştia. Rezultatele obţinute de cercetătorii CIFRA în acest domeniu sunt publicate în reviste ISI de top şi sunt cerute de experimente internaţionale majore de studiu al DBD, precum EXO, GERDA, CUORE, NEMO3, MAJORANA, etc. pentru a fi folosite în analizele lor de date.
În ceea ce priveşte activităţile de formare profesională, menţionăm programul TRROL (Training and Research in Romanian Laboratories) în cadrul căruia sunt organizate cursuri de formare profesională pentru studenţi din diferite ţări. Circa 100 de studenţi din Maroc, Tunisia, Franţa, Republica Moldova, Croaţia, Islanda, Algeria, Senegal, Spania, Mali, Camerun, Portugalia, au efectuat deja astfel de stagii de cercetare, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Exerne, Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) şi ICTP. Impactul internaţional al acestor stagii de pregătire profesională prin cercetare în laboratoare romanești este semnificativ, judecând după numărul crescând de solicitări venind din partea studenţilor străini şi a universităţilor de origine, unele oferind burse pentru ca studenţii lor să facă internship-uri în România.
Un alt proiect început este Microscience-RO, ce îşi propune să adapteze şi să implementeze „UNESCO global microscience project” în România. Proiectul constă în realizarea unor kit-uri educaţionale de fizică, chimie şi biologie pentru elevii din clasele gimnaziale şi liceale cu ajutorul cărora aceştia să-şi însuşească ştiinţele de bază prin lucrări practice şi descoperire de noi aplicaţii. Kit-urile sunt concepute de specialişti din organizaţiile internaţionale ale domeniilor respective cu care UNESCO colaborează şi au avantaje ce le fac eficiente: sunt simple, intuitive, cu costuri reduse, uşor de reprodus chiar în şcoli şi uşor de extins către alte domenii (de exemplu către domeniile inteligență artificială şi robotică). Suntem în discuţii cu responsabili ai acestui proiect UNESCO pentru planificarea paşilor concreţi de dezvoltare a proiectului: selectarea unor modele de kit-uri, obţinerea lor de la UNESCO cu titlu gratuit, consultanță UNESCO cu formatori pentru profesori, demararea unui proiect pilot, implementarea lor în curriculă. Obiectivul principal al proiectului este reformarea sistemului de predare a ştiinţelor de bază în şcoală, cu implicarea deopotrivă a elevilor şi profesorilor.
În domeniul diseminării rezultatelor ştiinţifice şi atragerea tinerilor către ştiinţă, CIFRA are de asemenea câteva acţiuni notabile. Menţionăm în primul rând rolul diseminării și promovării rezultatelor ştiinţifice obţinute în ţară prin prezentări la conferinţe internaţionale relevante desfăşurate în toată lumea şi în lecţii invitate în instituţii de prestigiu. Apoi, organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în România. Notăm aici seria de workshop-uri în domeniul fizicii materialelor în colaborare ICTP, INCDFM şi Catedra UNESCO a Fundaţiei Horia Hulubei. Apoi, organizarea „Pontecorvo Neutrino Physics School” un eveniment ştiinţific major, organizat periodic, în colaborare cu Universitatea Tehnică şi Charles din Praga, Universitatea Comenius din Bratislava, Universitatea din Torino şi IUCN-Dubna. CIFRA a organizat ediţia a VIII-a a acestei Şcoli, Sinaia-2019. Scopul Şcolii este formarea unei reţele europeane de cercetare în domeniul fizicii neutrinilor, unul din cele mai promiţătoare domenii de cercetare actuale pentru descoperiri la frontiera cunoaşterii.

O evaluare cu concluzii pesteașteptări
Activitatea CIFRA a fost evaluată de curând în vederea extinderii Acordului pentru funcţionarea CIFRA. Procesul de evaluare a fost declanşat de UNESCO şi a fost făcut, conform procedurii UNESCO, de către o comisie independentă de UNESCO şi de alte instituţii ce ar putea avea legătură cu CIFRA. În urma evaluarii riguroase condusă de profesorul Alan Hurd de la Los Alamos Naţional Laboratory, SUA, concluzia raportului de evaluare a fost: „My key finding is that the criteria for renewal of a Category 2 UNESCO Centre have been substantially met or exceeded’’, fapt care a dus la extinderea Acordului dintre guvernul României şi UNESCO pe o perioadă de 8 ani. Acordul a fost semnat din partea României de către Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Dezvoltării, Inovarii şi Digitalizării, iar din partea UNESCO de către Audrey Azoulay, director general UNESCO, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la sediul UNESCO din Paris, pe 7 iulie, 2022, condusă de Shamila Nair-Bedouelle, director general adjunct pentru sectorul de Științe Naturale al UNESCO. În cadrul aceleiași ceremonii, reînnoirea centrului a fost făcută şi printr-un MoU între CIFRA și UNESCO semnat de SabinStoica, directorul CIFRA.Câștiguri capitalizate de România
Existenţa CIFRA, centru UNESCO, prezintă faţă de alte instituţii unele atuuri care îl poate face un vector important în promovarea imaginii României şi asumarea/exercitarea/întărirea rolului ei de donor în domeniile ştiinţei şi educaţiei. Acestea includ: i) umbrela UNESCO şi apartenenţa la reţeaua de institute şi centre UNESCO din toate domeniile şi toate zonele geografice din lume, ceea ce poate deschide oportunităţi importante în cadrul unei strategii coerente de dezvoltare de relaţii în ştiinţă şi educaţie cu multe ţări, în special non-UE; ii) relaţia specială cu ICTP-Trieste de Centru afiliat oferă CIFRA oportunităţi suplimentare: obţinere de expertiză, participare în proiecte comune/complementare, promovare şi susţinere internaţionale. Menţionăm că ICTP este cel mai important Centru UNESCO cat. 1, care se bucură de o deosebită reputație internatională și care şi-a dezvoltat o reţea de cooperare cu peste 180 ţări. iii) Cooperarea cu TWAS (The World Academy of Science), o Agenţie UNESCO ce reuneşte circa 200 de instituţii (universităţi, centre de cercetare, etc.) din ţări în curs de dezvoltare, în special din Africa, al cărui director executiv este membru în Comitetul Ştiinţific Internaţional al CIFRA. Printre alte activităţi, TWAS promovează activ domeniul „science diplomacy”, organizând şi cursuri cu largă participare internaţională. CIFRA poate fi şi o interfaţă între TWAS şi alte instituţii naţionale interesate de acest domeniu, ce poate aduce beneficii semnificative în deschiderea unor relaţii de cooperare internaţională în diverse domenii.
România dispune de o importantă infrastructura de cercetare şi de expertiză în domeniul ştiinţelor de bază şi inginereşti şi poate să le utilizeze avantajos în cadrul unor relaţii internaţionale, de interes fiind și ţările mai puţin dezvoltate dar cu economii emergente, non-UE, din zone precum Balcani, Europa de Est, Africa, Asia, America Centrală şi de Sud.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite