Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Întreprinderile, finanțate pentru cercetare

16 Noiembrie 2023Ba deplânsă constant ca dificil de susținut din cauza costurilor, ba frecvent ocolită în favoarea preluărilor din surse externe (într-un cuvânt, restrânsă serios), cercetarea „de întreprindere” primește acum un sprijin consistent prin finanțarea cu 3.100.000.000 de lei a 7.500 de întreprinderi care au în obiectul de activitate cercetare și dezvoltare, prin Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Executivul a aprobat în acest sens schema de ajutor de stat printr-un memorandum cu tema „Încadrarea schemei de ajutor de stat privind finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic, din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român”.

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan, reamintește că suma aprobată acum se adaugă creșterii alocării bugetare în 2023 cu peste 60% față de 2022, ceea ce „contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare și în documentele programatice”.

Relația dintre mediul economic și cercetare a mai beneficiat de susținere în exercițiul financiar european 2014-2020, prin Programul Operațional Competitivitate (POC). Un exemplu în acest sens este proiectul „Noi tehnologii avansate de acoperire a suprafețelor folosind fasciculul laser de mare putere în vederea creșterii fiabiliății și performanțelor materialelor – PRELAM”, cu obiectivul principal „exploatarea eficientă a rezultatelor cercetării finanţate din fonduri europene, în vederea transpunerii lor în produse/tehnologii/servicii noi sau imbunătățite”, proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR). Din cele nouă contracte subsidiare încheiate, cinci au fost în colaborare efectivă a unor întreprinderi cu institutul și patru de cercetare efectuată la cerere de institut pentru cerințe aplicate ale întreprinderilor. Proiectul a generat transferuri de tehnologie către partenerii industriali constând din tehnologii și soluții complexe pentru introducerea de produse noi sau îmbunătățite pe piață, care au ajuns la stadiul de maturitate TRL 5 -.7 și în unele cazuri până la TRL 9.

Un alt exemplu de conlucrare între industrie și cercetare, având ca rezultat creșterea competivității întreprinderilor în urma transferurilor de tehnologie îl constituie proiectul „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA – TRANSENERG”, derulat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională. În total au fost încheiate cu parteneri economici 15contracte, cele mai multe, derulate în parteneriat cu întreprinderile respective, iar câteva, derulate numai de către ICPE-CA la solicitarea directă și neimplicată a firmei sau prin punerea la dispoziție a infrastructurii de cercetare-dezvoltare a institutului. Tematic, proiectele componente ale proiectului integrator au vizat eficiența energetică, sursele regenerabile de energie și mediul – schimbările climatice, în conexiune cu problematici energetice.

Față de cadrul și mecanismul finațării exemplificate aici a conlucrării în cercetare între firme economice și institute, noua formă de alocare aduce o serie de noutăți. În primul rând, iese în evidență caracterul cuprinzător, nu numai cantitativ (un total de ordinul mai multor mii de întreprinderi), ci și categorial, aria beneficiarilor ajutorului de stat fiind largă – microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari, indiferent de statutul lor juridic, singura cerință sub acest aspect (și asta este o altă noutate) fiind să aibă în obiectul de activitate cercetarea și dezvoltarea.

De semnalat, de asemenea, ca particularitate, este și faptul că urmează să fie finanțate „atât activități cu caracter economic, cât și activități care constau în oferirea de produse/servicii destinate comercializării pe piață”.

Totodată, de data aceasta, nu este prevăzută cofinanțare din partea întreprinderilor industriale, ci „ajutorul de stat se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă (grant) pentru activitățile eligibile cuprinse în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare, implementate prin contracte de finanțare din cadrul celor cinci programe ale schemei, conform obiectivelor specifice ale Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al MCID: Programul 5.5 Infrastructuri de cercetare; Programul 5.6 Provocări; Programul 5.7 Parteneriate pentru inovare; Programul 5.8 Cooperare europeană și internațională; Programul 5.9 Cercetare în domenii de interes strategic”.

O altă deosebire față de finanțarea de până acum a activităților de cercetare-inovare este reprezentată de inversarea direcțiilor de acțiune procedurală. Institutele de cercetare-dezvoltare-inovare nu-și vor mai căuta ele beneficiari (și, implicit, parteneri) în industrie, ci, cu banii alocați, întreprinderile economice vor fi „provocate” să-și caute ele parteneri în mediul de cercetare, ca și în domeniul universitar, nu pentru a primi, pur și simplu, rezultate ale unor demersuri de cercetare, ci pentru a fi sprijinite în propria activitate de cercetare.

Promițătoare și angajantă, susținerea financiară a cercetării de la nivelul întreprinderilor este de privit și cu o strângere de inimă. Doar o zecime dintre întreprinderile din România desfășoară activitate de cercetare-inovare. Date ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că, la nivelul perioadei 2018-2020, ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 10,7%, iar a întreprinderilor non-inovatoare, de 89,3%, cu sublinierea că, în perioada respectivă, ponderea întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor a scăzut cu 3,9 puncte procentuale față de perioada 2016-2018.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite