Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Internaționalizarea și perfecționarea modelului educațional UTCN prin parteneriate strategice cu SUA

14 Decembrie 2023Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) și-a asumat misiunea formării unui nou model educațional pentru învățământul tehnic superior din Europa, prin parteneriate academice strategice și explorarea modelelor performante existente pe plan mondial. După participarea din luna martie - în cadrul delegației Comisiei Europene, condusă de comisarul european Mariya Gabriel - a rectorului UTCN, prof. dr. ing. Vasile Țopa, la forumul „European Innovation Days” din Silicon Valley, o oportunitate de a pune bazele unor noi colaborări valoroase în cercetare și educație, în toamnă reprezentanții universității clujene au fost din nou în SUA, vizitând în perioada 8-18 octombrie mai multe instituții prestigioase.. „Interacțiunile au oferit perspective cheie asupra colaborărilor de succes industrie - mediul academic și practici educaționale inovatoare, modelând înțelegerea UTCN despre cum să-și îmbunătățească modelul educațional”, sintetizează conf.dr.ing. Ovidiu Stan, directorul Departamentului pentru Relații cu Mediul Socio-Economic din cadrul UTCN și conducătorul delegației universității. Interviul acordat revistei Market Watch oferă prilejul de a evidenția semnificațiile și câștigurile acestor întâlniri academice de cel mai înalt nivel, precum și modul în care noile colaborări internaționale își pun amprenta asupra excelenței UTCN în educație și cercetare.

Care au fost obiectivele specifice ale noii vizite a UTCN pe pământ american? Puteți furniza informații despre abordările UTCN în timpul acestei vizite, despre oamenii cheie din delegație și despre instituțiile cu care ați interacționat?

Delegația universității noastre i-a inclus și pe Vlad Mureșan (profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare), pe Ștefan Cîrstea (conferențiar la Facultatea de Inginerie Electrică), și pe Alexandru Lazarec (director Departament Fonduri Structurale). Obiectivele noastre principale au fost două: să ne facem cunoscuți și să obținem perspective asupra modului în care contextul academic se aliniază cu industria, adaptând curricula pentru a satisface atât nevoile prezente, cât și viitoare ale pieței muncii, reflectând practicile universităților americane.
În esență, ne-am propus să înțelegem modul în care UTCN poate contribui activ la abordarea cerințelor dinamice ale pieței muncii. În timpul acestei vizite, UTCN a folosit un cadru de colaborare, angajându-se în discuții aprofundate și sesiuni de schimb de cunoștințe cu reprezentanți ai instituțiilor prestigioase precum Worcester Polytechnic Institute (WPI), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Northeastern University, University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell) și University of Massachusetts Amherst (UMass Amherst).
Deoarece UTCN se poziționează ca un centru de inovare și excelență, căutăm să aliniem colaborarea cu aceste instituții atât lanivelul cerințelor actuale ale industriei, cât și în ceea ce privește nevoile anticipate ale viitoarei piețe a muncii. Prin strategia și misiunea UTCN, împreună cu aceste inițiative, ne propunem să ne asigurăm că ofertele noaste educaționale rămân dinamice și receptive la cerințele industriei aflate într-o permanentă evoluție, aducând astfel contribuții semnificative la progresul învățământului tehnic românesc și european.

Pe ce a pus UTCN accent în cadrul discuțiilor și care a fost mesajul transmis?
UTCN a urmărit să evidențieze câteva aspecte esențiale ale obiectivului nostru instituțional, subliniind dedicarea noastră neclintită față de inovare, colaborare și excelență academică. Am conturat meticulos strategii de colaborare cu mediul socio-economic, prezentând inițiativele noastre de a implica atât marile corporațiile, cât și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în formarea viitorilor ingineri. Oferind exemple specifice și studii de caz, am ilustrat rezultatele tangibile ale acestor colaborări, accentuând impactul lor practic asupra soluțiilor și progreselor tehnologice.
Mai mult, activitățile noastre de informare au subliniat importanța parteneriatelor în dezvoltarea de proiecte și consultanță, elucidând modul în care UTCN transferă în mod activ cunoștințe pentru a aborda provocările din lumea reală. Am oferit informații despre direcțiile noastre de cercetare și resursele substanțiale dedicate progresului cunoștințelor în domeniul nostru.
Extinzându-ne perspectiva dincolo de contextul local, am poziționat UTCN în peisajulinternațional. Am punctat prezența noastră activă în structuri de tip cluster în celemai reprezentative domenii de actualitate, în start-up-uri și în elaborarea de strategii-cadru naționale. În special, am subliniat importanțamajoră a statutului de membru al alianței European University ofTechnologyEUt+, prezentând oportunitățilepe care aceasta le aduce universității noastre și comunității academice în general.
Privind spre viitor, am împărtășit viziunea noastră privind adaptabilitatea, detaliind modul în care UTCN intenționează să rămână în fruntea învățământului tehnic, răspunzând provocărilor și oportunităților emergente. Mesajul nostru a urmărit nu doar să transmită o imagine a eforturilor noastre actuale, ci și o perspectivă de viitor care reflectă dedicarea noastră de a modela viitorul educației tehnice.

Ce au transmis în mod special instituțiile americane UTCN-ului?
Dialogul cu reprezentanții acestor universități a cuprins un schimb valoros axat pe aspecte specifice fiecărei instituții, aprofundarea aspectelor strategice și de inovare, capacitatea de cercetare, dezvoltarea de start-up-uri/spin-off-uri și caracteristicile unice ale UTCN și ale ecosistemului clujean, în special în domeniul capitalului de risc.
Universitatea Northeastern și-a exprimat dorința de a deveni o universitate globală și a prezentat acțiunile pe care le întreprind pentru a-și îndeplini obiectivele; totodată au subliniat rolul lor de lideri în învățarea prin cooperare, aproximativ 90% dintre studenți optând pentru învățarea cooperativă experiențială.
Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), în discuțiile conduse de prof. Daniela Rus, director al MIT Computer Science și al Laboratorului de Inteligență Artificială al MIT (CSAIL), s-au abordat, pe lângă temele de cercetare fundamentală și posibilitatea creării unui Comitet Consultativ pentru Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială al UTCN. În calitate de Doctor Honoris Causa al UTCN, doamna profesor Rus și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini evenimentele dedicate de AI menite să sporească popularitatea subiectului în România și să atragă parteneri industriali.Institutul Politehnic din Worcester (WPI) a împărtășit informații despre programele lor de învățare bazate pe proiecte, despre colaborarea cu mediul socio-economic privind integrarea absolvenților în educație și cercetare, și despre abordarea lor privind adaptabilitatea curriculei; evident au fost abordate și politici specifice de sprijinire a cercetării, a laboratoarelor de cercetare și a inițiativelor antreprenoriale.Universitatea Lowell din Massachussetts (UMass Lowell) a evidențiat concentrarea departamentelor sale de inovare pe oferirea unei creșteri graduale de expansiune pentru companiile din afara SUA (soft landing) și a discutat despre alinierea structurii cursurilor sale la cerințele companiilor colaboratoare. S-a remarcat și diferența în profilarea incubatoarelor de afaceri pe tematici specifice.Universitatea Amherst din Massachussetts (UMass Amherst) a evidențiat strategiile de succes în cercetare, colaborarea cu industria și sprijinul pentru start-up-uri. Reprezentanții au împărtășit informații despre Institutul de Științe Aplicate (ISA) și facilitățile de bază pe care acesta le oferă personalului UMass Amherst, dar și partenerilor lor din industrie. Tot în cadrul acestei vizite s-au evidențiat și caracteristicile specifice ale Facultății de Inginerie și de Știința Calculatoarelor utilizate în angajamentul cu industria.

În strategia UTCN, relația cu industria este unul dintre principalii vectori ai dezvoltării instituționale și modalitatea de a deveni o universitate antreprenorială. Cum funcționează relația dintre universități și industrie în SUA? Este un model care poate fi replicat în România, în cadrul UTCN?
În examinarea relației dintre universități și industrie din SUA, exemplele notabile prezintă abordări inovatoare care ar putea servi drept inspirație pentru obiectivele strategice ale UTCN.
De exemplu, UMass Amherst a înființat un institut dedicat gestionării laboratoarelor universitare cu un accent principal pe colaborarea cu industria. Acest institut sprijină activ start-up-urile în primii ani prin incubare și accelerare. Odată ce aceste afaceri ating maturitatea și un flux de numerar pozitiv, institutul primește un procent din veniturile lor. Acest model este luat în considerare pentru implementare în cadrul Fundației UTCN, reprezentând un potențial instrument pentru promovarea inițiativelor similare. Discuțiile se învârt în jurul lansării de fonduri dedicate pentru incubatoarele de afaceri, permițând universităților să acceseze sprijin crucial în acest domeniu. Dr. Peter Reinhart, director fondator al ISA, și-a exprimat interesul în sprijinirea UTCN în adoptarea și implementarea unui model de afaceri comparabil.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite