Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - inovație și excelență în educație și cercetare cu recunoaștere europeană

17 Aprilie 2024Prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), a prezentat recent raportul mandatului său de-a lungul anilor 2020-2024, perioadă în care consemnăm rezultate notabile pe majoritatea palierelor semnificative din evoluția unei instituții de învâțământ superior. Marcați de transformări globale - de la pandemie la conflicte și crize multiple – ultimii ani au remodelat fundamentul lumii noastre, inclusiv peisajul academic. În acest context provocator și complex, UTCN a reușit să-și consolideze poziția de lider în educația superioară din regiunea de Nord-Vest a României și rolul său cheie în definirea viitorului învățământului superior tehnic din Europa. În interviul de copertă prezent descoperim reperele unui parcurs academic remarcabil.Domnule rector, vă invit să evidențiați transformările din mandatul 2020-2024. Cum v-ați pus amprenta asupra identității și vocației UTCN de universitate tehnică de talie europeană.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) s-a confruntat cu provocări multiple, la fel ca multe alte instituții academice, dar a răspuns cu hotărâre și responsabilitate, angajându-se într-o strategie de deschidere continuă către societate și mediul socio-economic. Pandemia ne-a unit și mobilizat resursele umane, stimulând adaptabilitatea și îmbogățindu-ne cu noi competențe și cunoștințe. În acest context dinamic și provocator, am menținut o atenție constantă asupra participării active a universității noastre în proiectul instituțional de formare a unei Universități Europene de Tehnologie (European University of Technology - EUt+), o inițiativă strategică a Uniunii Europene, în domeniul educației, cercetării și inovării. Această inițiativă ambițioasă și provocatoare va oferi numeroase avantaje studenților, corpului academic și administrativ prin apartenența UTCN în acest consorțiu de prestigiu. Avem privilegiul de a fi parte a unuia dintre cele mai promițătoare consorții recunoscute de Comisia Europeană, dedicat redefinirii viitorului educației universitare europene. Continuăm să avansăm prin implementarea unor modele inovatoare de colaborare transnațională, în cadrul EUt+, contribuind direct la evoluția educației superioare tehnice în Europa. Una dintre cele mai semnificative realizări este facilitarea recunoașterii automate a creditelor academice, printr-o diplomă europeană, consolidând astfel mobilitatea și integrarea academică la nivel continental.

Care sunt realizările majore ale ultimilor ani care au consolidat o traiectorie ascendentă valoric pentru universitatea pe care o conduceți?
Din punct de vedere al calităţii actului educativ şi de cercetare ştiinţifică, UTCN a obținut în ultimii patru ani rezultate semnificative, precum menținerea acreditării pentru Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) și pentru toate cele 14 domenii de studii doctorale. Această reușită a venit ca urmare a evaluării comprehensive efectuate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), din luna mai 2021. Continuând pe această traiectorie de excelență, UTCN a primit reconfirmarea statutului de „Universitate cu grad de încredere ridicat”, acordat pentru ciclul 2023-2028, urmare a unei noi evaluări instituționale externe realizate de ARACIS, în luna iunie 2023. În planul cercetării științifice, în urma unui riguros proces de evaluare, care s-a derulat pe o perioadă de peste trei ani de zile, UTCN a obținut Diploma de Excelență pentru Resursa Umană de Cercetare, sub egida programului „Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R” (decembrie 2023), fiind astfel recunoscut angajamentul instituției noastre de a îmbunătăți în mod continuu politicile de resurse umane, în conformitate cu standardele europene, precum Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

Participarea UTCN în calitate de membru deplin al European Network of Innovative Higher Education Institutions (ENIHEI), un forum consultativ pentru Comisia Europeană (CE) pe teme de educație și inovare, alături de alte 37 de universități europene de prestigiu, precum Universitatea RWTH Aachen, Universitatea Tehnică din München, Trinity College Dublin, Universitatea de Tehnologie Delft, Universitatea din Aveiro, Universitatea din Malmö, Universitatea Aalto, Universitatea Tehnică din Danemarca etc., toate nominalizate de către CE, constituie o validare a excelenței și a contribuției semnificative a UTCN la comunitatea academică și științifică europeană. În perioada 20 - 23 martie 2023, instituția noastră a avut onoarea de a fi reprezentată la cel mai înalt nivel, la forumul „European Innovation Days in Silicon Valley”, fiind invitat de către Comisarul European de atunci, Mariya Gabriel, să mă alătur unei delegații prestigioase, formată din membri ai Parlamentului European, rectori și reprezentanți ai peste 40 de companii de top din Europa, fapt ce reconfirmă recunoașterea și aprecierea constantă a contribuției universității noastre la inovație, antreprenoriat și cercetare la nivel european.În ultimii patru ani, chiar și în contextul unei concurențe acerbe în clasamentele internaționale, universitatea noastră a reușit să își mențină sau chiar să-și îmbunătățească pozițiile în Metarankingul Național și în diverse ranking-uri internaționale, cu precădere în cele pe domenii specifice. Astfel, în Metarankingul Național, care este utilizat de Ministerul Educației pentru alocarea fondurilor de cercetare către universități, UTCN se plasează pe locul 9 (cu un scor total de 10.42 puncte) între cele 45 de instituții de învățământ superior publice din România. Un indicator clar al acestei aspirații și al realizărilor noastre este clasarea UTCN, pentru prima dată, în prestigiosul clasament Shanghai, domeniul Matematică, în intervalul 401-500. Această performanță subliniază excelența academică și de cercetare a universității noastre într-un domeniu fundamental. În QS Rankings pe specializări, UTCN obține de asemenea poziții remarcabile în domenii precum: locul 351-400 la nivel mondial și locul 2 în România în Inginerie electrică și electronică, locul 601-650 la nivel mondial și locul 4 în România în domeniul Calculatoare, și locul 301-350 la nivel mondial și prima poziție în România în domeniul Inginerie mecanică, dintr-un total de 1,594 de instituții clasificate.
Conform bazei de date a Comisiei Europene (https://dashboard.tech.ec.europa.eu), UTCN se clasează pe locul al treilea în România în raport cu valoarea finanțărilor atrase prin programele UE de cercetare și inovare (cum ar fi FP7, H2020, Horizon Europe etc.), cu un buget total de 19.13 milioane euro. Cu această valoare, UTCN se plasează după Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu 28.72 milioane de euro și UBB Cluj-Napoca, cu 20.07 milioane de euro.La acest capitol nu putem omite nici rolul major asumat de UTCN în construcția instituțională a alianței de universități europene European University of Technology - EUt+, prin preluarea președinției Consiliului Rectorilor, în luna ianuarie 2024. Acest moment marchează o consolidare a poziției UTCN în cadrul alianței și reafirmă angajamentul instituției noastre față de viziunea EUt+ și față de viziunea UE de a crea universități europene deschise, incluzive și orientate spre excelență. Universitatea noastră este dedicată acestei viziuni și este convinsă că EUt+ va juca un rol de lider în definirea viitorului învățământului superior tehnic din Europa. Pe parcursul celor 4 ani am încheiat cu succes prima fază a proiectului EUt+ și am demarat faza a doua, EUt Accelerate, cu o finanțare totală a proiectului de 14.4 milioane de euro pentru perioada 2023-2028.
Dintre realizările notabile ale ultimilor ani, aș dori să menționez și creșterea semnificativă a numărului de proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile europene. Astfel, UTCN face parte din două inițiative europene de tip Digital Innovation HUB (Transilvania Digital Innovation Hub -TDIH și respectiv Digital Innovation Hub For a Smarter, Safer and more Sustainable Society - DIH4Society), proiecte prin care instituția noastră oferă un spectru larg de servicii pentru aproximativ 330 de IMM-uri, cuprinzând acces la resurse de testare și prototipare digitală, precum și programe de formare în competențe digitale.
Unul dintre proiectele majore ale UTCN, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), obținut în urma competiției din anul 2023, se află în prezent în faza de implementare. Scopul principal al acestui proiect este digitalizarea comprehensivă a universității, un demers esențial pentru adaptarea la cerințele și provocările erei digitale. Cu un buget nerambursabil total de 34,500,000 lei, proiectul „Transformarea ecosistemului universitar prin tranziția digitală către un viitor european sustenabil - eUT4ALL” asigură dezvoltarea infrastructurii digitale specifice domeniilor de specializare prioritare României, asociate programelor de studii la nivelul facultăților - prin 21 centre și laboratoare noi sau modernizate.
Tot în cadrul programului PNRR, mai precis „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, UTCN a reușit să obțină finanțare pentru 5 proiecte, având o rată de succes de83.33%, ceea ce plaseazăuniversitatea noastră în fruntea instituțiilor academice din România în domeniul Physical Sciences & Engineering. În aceste proiecte, cadre didactice din universitate vor colabora cu cercetători din instituții academice și centre de cercetare prestigioase din Franța (Université de Lorraine și Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS), Portugalia (Universidade Nova de Lisboa și Universidade do Minho - Braga) și Belgia (Universiteit Gent). Valoarea totalăaprobată pentru cele 5 proiecte semnate de UTCN se ridică la suma de35,000,000 lei, iar durata de implementare este de36 de luni. Aceste proiecte sunt:
♦ AI Design of Decentralized Competitive Control Over Networks - DECIDE;
♦ Collaborative Platform for Smart Agriculture - COSA;
♦ New Frontiers in Adaptive Modular Robotics for Patient-Centered Medical Rehabilitation - ASKLEPIOS;
♦ New Smart and Adaptive Robotics Solutions for Personalized Minimally Invasive Surgery in Cancer Treatment - ATHENA;
♦ Centre of Excellence in Computer Assisted Systems for Drug Dosing Control Optimization.
Alte trei proiecte majore instituționale, finanțate prin PNRR, marchează un pas semnificativ spre consolidarea și dezvoltarea pe termen lung a instituției noastre. Participând în două consorții universitare, UTCN va contribui la crearea, în Regiunea de Dezvoltare Centru și, respectiv, în cea de Nord-Vest, a câte unui campus dedicat învățământului dual. Aceste campusuri (Alba Iulia și Cluj-Napoca) vor oferi oportunități inovatoare pentru integrarea studenților în mediul profesional și vor sprijini adaptarea învățământului superior la nevoile pieței de muncă, având un impact major asupra calității educației și a cercetării în regiunile respective. Al treilea proiect major, intitulat „National Competence Centre and Solutions for the Development of Climate Neutral and Smart Cities”, cu un buget UTCN de 2,500,000 lei, consolidează instituția noastră drept lider național în domeniul sustenabilității, tranziției energetice și orașelor inteligente.
În anii care vin, alte inițiative de importanță strategică națională asigură participarea UTCN în programe majore derulate prin Proiectul Important de Interes Comun European (IPCEI), în care universitatea noastră va participa ca şi beneficiar indirect, alături de companii din domeniul microelectronicii (Bosch, Continental, NXP România), IMM-uri şi alte instituţii de învăţământ superior din România la structurarea şi dezvoltarea competenţelor de concepţie, fabricaţie şi utilizare a componentelor microelectronice într-un ecosistem naţional coerent.
Din anul 2024, UTCN va deveni un actor important și în alte două proiecte strategice naționale, finanțate prin programul POCIDIF 2021-2027, respectiv în Hub-ul Român de Inteligenţă Artificială (HRIA) și în Hub-ul Român de Hidrogen (RO-HydroHUB).
Nu în ultimul rând, trebuie să menționez aprobarea prin Hotărâre de Guvern (decembrie 2023) a investiției privind edificarea Institutului de Cercetări în Inteligență Artificială. Institutul va contribui semnificativ la dezvoltarea competențelor și a cercetărilor avansate în inteligența artificială, cu aplicații în toate domeniile științifice, amplificând impactul UTCN atât la nivel național, cât și internațional. Lucrările de execuție vor fi demarate în mai 2024, iar termenul de finalizare este mai 2026.Anul trecut, UTCN a semnat continuarea acordului de colaborare cu Laboratorul de Cercetare și Leadership în domeniul Științei, Tehnologiei și Ingineriei (STELaRLab) din cadrul companiei Lockheed Martin, pentru cercetare în domeniul inteligențeiartificiale.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite