Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Laser Valley – Land of Lights: imaginea dezvoltării teritoriale inteligente

23 Martie 2017• Prima hartă comună de lucru luminează oportunitățile oferite de materializarea proiectului

După finalizarea concursului internațional de idei, proiectul Laser Valley – Land of Lights a intrat în etapa înțelegerii modului în care dezvoltarea inteligentă a teritoriului din jurul orașului Măgurele poate fi pusă in operă. Drd. urb. Corina Chirilă şi lect. dr. arh. Andrei Mitrea, doi tineri specialiști entuziaşti, membri ai personalului didactic ai Facultății de Urbanism, din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“, şi totodată membri ai grupului de lucru dedicat proiectului Laser Valley, creionează această perspectivă, explicând ce etape trebuie parcurse pentru a împlini acest deziderat.De la idee, la soluție
Cum toate realizările importante ale omenirii pleacă de la o idee, nici în cazul proiectului Laser Valley situaţia nu a stat altfel. În colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ a lansat anul trecut un concurs de idei dedicat dezvoltării unor proiecte de urbanism și amenajarea teritoriului legate de Laser Valley, un concept care, aşa cum se ştie deja, include în miezul lui crearea celui mai puternic laser din lume.

A fost primul concurs de idei pe o temă de urbanism şi de amenajare a teritoriului, după o lungă absenţă. Ultimul astfel de concurs, București 2000, a avut loc în anii 1995-1996 şi a vizat regenerarea zonei bulevardului Victoria Socialismului. Evident, la fel ca în cazul tuturor concursurilor de idei, şi cel privind Laser Valley a mizat mai mult sau mai puţin pe viziuni utopice ale participanţilor legate de proiectele de dezvoltare urbană şi de amenajare a teritoriului. O astfel de viziune utopică nu are obligatoriu elemente care se pot ancora fix în realitatea existentă.

Dacă un concurs de idei vine cu soluţii utopice, asta nu înseamnă decât că energia de a le transpune în realitate va fi mai mare”, consideră Andrei Mitrea. „Totuşi, din experienţa noastră, dacă se sare peste etapa iniţială a concursului de idei, există un risc pronunțat ca soluțiile urbanistice să fie foarte concentrate pe rezolvarea unor probleme punctuale. Din acest motiv, prima fază a Laser Valley a constat exact într-un asemenea concurs de idei, care a cuprins o suită de viziuni mai mult sau mai puţin utopice. Strategia din spatele concursului s-a bazat pe extragerea ideilor valoroase din suita de proiecte câştigătoare, care să poată fi testate în realitate”.

După un concurs de idei, în mod normal ar trebui să existe un concurs de soluţii. Acesta din urmă vine şi rezolvă problemele reale şi pragmatice, fiind foarte diferit de cel de idei”, adaugă Corina Chirilă.O verigă importantă: partiurile teritoriale și cele urbanistice

Însă drumul până la apariţia unei soluţii câştigătoare în urma unui concurs este încă lung, iar una din etapele premergătoare constă în realizarea partiurilor teritoriale și a celor urbanistice. Ele stau la baza construcției documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. La rândul lor, ele se împart în două clase mari. Astfel, documentațiile de amenajarea teritoriului conțin principii directoare de organizare a teritoriului, în vreme ce documentațiile de urbanism au un rol de reglementare. Excepția de la această regulă o reprezintă Planul Urbanistic General, care are un caracter mixt, fiind atât un plan director, cât și un plan de reglementare. Toate aceste documentații sunt importante pentru dezvoltarea proiectului Laser Valley.

Prima schemă de partiu teritorial, primele beneficii

Acestea sunt documentaţiile actuale prevăzute de lege, peste care se mai suprapun nişte documente de programare strategică, din care, pentru situaţia despre care vorbim, relevante sunt Master Planul General de Transport (MPGT) şi, pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)”, spune Andrei Mitrea. „În afara lor, mai există o categorie de proiecte, așa numitele schemele de partiu. Acestea au un rol important în explicarea mecanismului de funcţionare a zonei studiate şi în determinarea unui orizont de opţiuni posibile. În plus, ele au un rol similar cu concursul de idei, în sensul în care contribuie la formularea unei teme clare de proiectare pentru documentațiile de urbanism și de amenajarea teritoriului. Din tema de proiectare se pot construi restul tipurilor de documentaţii, care sunt instrumentele de lucru în teren şi în realitate. Partiul nu are însă nicio putere de reglementare, ci doar de ordonare şi explicare a lor. În ceea ce priveşte Laser Valley, după concursul de idei a urmat schiţarea unei scheme de partiu teritorial, fază de care ne-am ocupat în cadrul întâlnirilor de lucru din toamna şi iarna anului 2016. Până în acest moment am transpus ideile de dezvoltare şi viziunile diferitelor autorităţi şi instituţii implicate pe un suport vizibil, ordonat şi ierarhizat, care va permite discuţii și negocieri ce se vor baza pe un limbaj comun”.A fost un efort relativ mare, dar care, conform celor doi reprezentanţi ai Universităţii, a meritat din plin, deoarece pentru prima dată s-a văzut gradul de suprapunere între diferite viziuni şi neconcordanțele între ele. Practic, în evoluţia proiectului Laser Valley, concursul de idei şi schema de partiu teritorial pun fenomenul Măgurele într-un context teritorial mai larg, definit la sud de Dunăre, la est de Constanţa, la nord de judeţul Ilfov, iar la vest de judeţul Teleorman. De ce s-a procedat aşa? Deoarece Bucureştiul e caracterizat de concentrări mari de talente şi de forţă de muncă înalt calificată, în vreme ce zona din jurul Bucureştiului este caracterizată de unele din cele mai puternice disparităţi teritoriale, unde nivelurile de venituri, de educaţie şi de bunăstare variază foarte mult. Din această perspectivă, proiectul Laser Valley are o importanţă enormă la nivel naţional.

Operaționalizarea viziunii, următoarea etapă
Schema de partiu teritorial este prima etapă în operaționalizarea viziunii pentru dezvoltarea proiectului Laser Valley. În etapele următoare, partiul va fi tradus într-o suită de direcții de acțiune, care să poată fi ulterior transformate în politici publice integrate cu un impact teritorial semnificativ.
În opinia noastră, la ora actuală trebuie făcută o analiză cantitativă şi calitativă, şi trebuie lucrat teritoriul”, spune Andrei Mitrea. „Trebuie văzut ce fenomene sunt active, ce fenomene s-au inactivat, ce fenomene se pot activa în viitor. De pildă, dacă influenţa Bucureştiului creşte sau scade, ce se întâmplă cu judeţele din jur din perspectiva forţei de muncă, a educației, a sănătății, a mediului privat etc. Nu în ultimul rând, trebuie înțeles ce se întâmplă din perspectiva unei planificări strategice. La final trebuie să avem o explicaţie foarte clară şi fundamentată a modului în care funcţionează teritoriul. Efortul este imens”.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite