Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

SupraChem Lab cristalizează la Iași un pol de cercetare performant în chimie supramoleculară

29 Iulie 2020


Și, deoarece s-a dovedit că la ora actuală știința nu se poate face într-un „turn de fildeş”, o altă dimensiune extrem de importantă în formarea echipei SupraChem Lab a reprezentat-o interconectarea echipei: atât în cadrul ICMPP, cât şi în peisajul științific național şi internațional. Astfel, prin intermediul proiectului SupraChem Lab a fost posibilă organizarea în cadrul grupului a unor evenimente cu participări internaționale, cât şi implicarea membrilor echipei la evenimente de prestigiu, asigurându-se, în acest mod, creșterea vizibilității grupului şi încheierea unor colaborări științifice. Aceste colaborări științifice prestigioase au permis câștigarea unor proiecte de cercetare importante (ex. Proiectul 5D-nanoP (PNIII-PCCF-0050) sub coordonarea prof. Aatto Laaksonen, Universitatea Stockholm, Suedia, sau un proiect PD, având ca mentor prof. Christoph Janiak, Universitatea din Düsseldorf, Germania, etc.) şi care vor asigura sustenabilitatea proiectului SupraChem Lab.

Dintre personalitățile de prestigiu cu care a interacționat echipa SupraChem Lab, şi care au contribuit la formarea acesteia - prin consultanță, prezentarea de conferințe şi organizarea unor programe de formare avansate - evidențiem:
• Prof. Jean-Marie Lehn, câștigător al premiului Nobel 1987, Universitatea Louis Pasteur Strasbourg, Franța;
• Prof. Christoph Janiak, Universitatea din Dusseldorf, Germania;
• Prof. Louise De Cola, Universitatea Louis Pasteur Strasbourg, Franța;
• Dr. Simon Webb, Universitatea din Manchester, UK;
• Dr. Cristina Iojoiu, CPI, CNRS, LEPMI (Laborator d electrochimie si fisico chimie des materiales si interfate) - Grenoble-INP, Franța;
• Prof. aggr. dr. Francesca Mocci, Universitatea din Cagliari, Italia;
• Prof. dr. Danny O Hare, Imperial College, London, UK;
• Prof. dr. Aatto Laaksonen, Stockholm University, Stockholm, Suedia;
• Dr. Porzio William, C.N.R. – Istituto Per Lo Studio Delle Macromolecole (ISMAC), Responsible for the Morphology and Structure Laboratory, Milano, Italia;
• Dr. Nadine Wilhelm Group Manager for Preclinical Nanomedicine group, Fraunhofer-Institut fur Biomedizinische Technik (IBMT), Germania;
• Dr. Sylvia Wagner, Head of Department Bioprocessing & Bioanalytics; Fraunhofer-Institut fur Biomedizinische Technik (IBMT), Germania;
• Dr. Alice Cristina Mija Associate Professor HDR at University of Nice Sophia Antipolis;
• Professor Cristina Has - UNIVERSITATSKLINIKUM FREIBURG, Klinik fur Dermatologie Molekulare Dermatologie, Germania;
• Prof. Joao Goulao Crespo - Professor of Chemical Engineering at the Faculty of Sciences and Technology - Universidade Nova de Lisboa, Portugalia;
• Prof. Stephane Vincent - Professor at the Faculty of Sciences, Director of the Bio-Organic Chemistry Laboratory, Namur University, Namur, Belgia;
• Dr. Marc Baaden, Laboratoire de Biochimie Theorique, CNRS, Paris, Franța;
• Dr. Mihail Dumitru Barboiu, Institut Europeen des Membranes in Montpellier, Franța;
• Prof. Bernold Hasenknopf, Professeur, Université Pierre et Marie Curie, Institut Parisien de Chimie Moleculaire, Paris, Franța;
• Prof. Olof Ramström, Royal Institute of Technology, Department of Chemistry/Organic Chemistry, Stockholm, Suedia.

În afara acestor personalități științifice se pot menționa şi personalități europene care au vizitat grupul de lucru la el acasă, cum ar fi:
• Signe RATSO, director general adjunct - Direcția generală „Cercetare și inovare“ Comisia Europeană;
• Magda DE CARLI, șefa Direcției generale „Cercetare și inovare“ Comisia Europeană;
• Joao Albuquerque SILVA, responsabil de politică, Direcția Generală Cercetare, Tehnologie și Inovare, Comisia Europeană;
• General-locotenent în Rezervă Dumitru PRUNARIU, vice-președinte al Comitetului de Relații Internaționale al Agenției Spațiale Europene și Președinte Onorific al Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie din Brussels.Și lista poate continua, dar o privire de ansamblu în ceea ce privește activtatea de networking a grupului este sugestivă:Povestea continuă cu un nou capitol: InfraSuprachem Lab
La final de proiect se poate afirma că s-a reuşit crearea unei echipe interdisciplinare, dinamice și competitive în domeniul chimiei supramoleculare, dar povestea de succes nu se incheie aici. Proiectul SupraChem Lab a determinat la nivel de cercetare atingerea unei dimensiuni strategice, gândită pe termen lung, prin formarea unei echipe înalt specializată, tânară, responsabilă şi determinată să continue dezvoltarea domeniul.

Trebuie subliniat faptul că echipa proiectului SupraChem Lab va beneficia şi de o infrastructură adecvată domeniului în care a fost specializată, prin implementarea unui proiect finanţat din fondurile europene 2014-2020, alocate special pentru crearea unor infrastructuri de cercetare specifice tematicilor dezvoltate prin intermediul proiectelor ERA Chair. Astfel, este în curs de contractare proiectul InfraSuprachem Lab, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020, în valoare de 4 milioane de euro, care va asigura extinderea spaţiilor de lucru pentru echipa SupraChem Lab, precum şi achiziția unor echipamente speciale specifice domeniului științific vizat. Crearea unei infrastructuri moderne ar permite demonstrarea şi diversificarea aplicabilităţii sistemelor dezvoltate în cadrul echipei formate prin intermediul proiectului Orizont 2020 SupraChem Lab.

„Mai mult decât o poveste de succes în știință, SupraChem Lab este și o poveste umană, scrisă de toți cei implicați în proiect, care au știut să depășească obstacolele inerente apărute în timpul implementării. Azi, la sfârșit de drum, se poate spune că a luat naștere mai mult decât un simplu grup de cercetare: echipa SupraChem Lab este o mică famile, care va fi capabilă să ducă mai departe ceea ce s-a început în cadrul proiectului O2020“, consideră dr. Teodora Rusu, Managerul Proiectului.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite