Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Monitorizarea zgomotului aeroportuar şi implementarea în rețelele de tip smart-city

25 Noiembrie 2020Pe parcursul ultimilor 15 ani, laboratorul de Acustică şi Vibrații din cadrul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI şi-a concentrat cercetările în domeniul reducerii zgomotului produs de aeronave şi în mod deosebit pe monitorizarea zgomotului aeroportuar, participând activ în cadrul unor proiecte de cercetare europene, cum ar fi NINHA - FP7 (2013), ANCORA – FP7(2013), ANIMA – H2020 (2020). De asemenea, a fost parte activă în contracte economice prin care, în anul 2008, în colaborare cu ENVISA SAS, a realizat harta de zgomot a Aeroportului Internaţional Henri Coandă. În perioada 2018-2019 INCDT COMOTI a realizat un studiu al zgomotului produs pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (AIHCB), ca urmare a unei acțiuni de monitorizare permanentă a zgomotului din apropierea comunităților învecinate şi a emis hărți de zgomot corespunzătoare duratei analizate.În urma participării în cadrul proiectelor de cercetare europene, a colaborării cu aeroporturi la nivel național (AIHCB, AIAIC, AI Iaşi) şi a studierii legislației de zgomot actualizate, INCDT COMOTI a identificat necesitatea dezvoltării unui sistem inteligent de monitorizare a zgomotului, capabil să ofere o imagine reală a poluării sonore în zonele învecinate aeroporturilor şi să pună la dispoziția autorităților aeroportuare şi administrative locale, dar şi populației interesate, a informațiilor legate de zgomotul produs de aeronavele ce survolează sau operează în zona de interes. Astfel a apărut ideea proiectului „Sistem avansat pentru managementul zgomotului aeroportuar într-un oraș inteligent” (acronim SAMI), în valoare de 1,35 milioane de lei, finanțat începând cu iunie 2020 în cadrul Programului național Transfer la operatorul Economic (PTE), în parteneriat cu SC TehnoVolt SRL (în calitate de coordonator) şi Universitatea Politehnica din București (în calitate de partener) şi care are ca scop transferul rezultatelor CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) către agentul economic, prin asimilarea de către compania TehnoVolt a sistemului de monitorizare zgomot dezvoltat de INCDT COMOTI.

România, din poziția de Stat Membru al Uniunii Europene, este subordonată Directivei Europene de zgomot END (European Noise Directive) la nivel european, precum şi recomandărilor emise de WHO (World Health Organization) la nivel internațional, pentru protejarea comunităților expuse la zgomot. Monitorizarea zgomotului aeroportului este o activitate necesară să fie aplicată în toate aeroporturile, datorită faptului că oferă informații cu privire la situația reală a zgomotului în apropierea aeroportului şi astfel se pot controla, gestiona și reduce impactul acestui fenomen asupra comunităților învecinate.

În cadrul proiectului SAMI, sistemul de monitorizare existent - atât componenta hardware ce reprezintă stația de monitorizare propriu-zisă, cât şi platforma web - va fi dezvoltat în vederea obținerii unui sistem inteligent de monitorizare precisă a zgomotului aeroportuar, capabil să fie valorificat într-un mod competitiv, atât pe piața de profil din România, cât şi la nivel european. De asemenea, proiectul își propune realizarea unei aplicații smartphone care să permită populației aflată în vecinătatea aeroportului să interacționeze într-un mod activ cu platforma web şi prin aceasta cu autoritățile locale, semnalizând evenimentele de zgomot deranjante produse de aeronave.

Caracterul inovativ al proiectului este dat de integrarea în sistemului de monitorizare zgomot a unui sistem de detecție a aeronavelor MLAT (Multilateration), sistem ce permite identificarea cu mare precizie a tuturor aeronavelor aflate în operare. În plus, cu ajutorul datelor ce exprimă valorile de expunere la zgomot în timp real şi care pot fi accesate de către cetățeni prin platforma inteligentă, se pot realiza rapoarte cu privire la nivelul de zgomot perceput ca deranjant, şi ca urmare se pot centraliza şi genera „hărți” ale reclamațiilor, evidențiindu-se totodată zonele sensibile ale disconfortului fonic.

Un aspect important al stației de monitorizare dezvoltate în cadrul proiectului constă în faptul că arhitectura pe care aceasta este creată este una flexibilă, putând fi folosită şi în monitorizarea altor surse de zgomot, cum ar fi cel de trafic rutier sau portuar, iar printr-o modificarea minimă poate fi aplicată şi în cazul monitorizării vibrațiilor sau a altor parametri.Nu în ultimul rând, se poate evidenția intenția proiectului de a realiza acest sistem de monitorizare la un cost semnificativ mai redus comparativ cu cele clasice, deja existente pe piață.
Pornind de la modelul de laborator al sistemului de monitorizare dezvoltat de către INCDT COMOTI, parteneriatul își propune îmbunătățirea acestuia şi obținerea unui protoptip al staţiei de monitorizare al zgomotului aeroportuar, capabil să funcționeze în condiții reale de mediu şi trafic aeroportuar.

Rezultatele proiectului constau în realizarea a trei stații de monitorizare, ca modele de laborator într-o primă fază, urmată de evaluarea stațiilor în faza de prototip, prin testare atât în condiții de laborator, cât şi în condiții reale relevante de funcționare, şi, în final, de dezvoltarea platformei inteligente web. Proiectul își propune ca platforma web să aibă o interfață grafică prietenoasă, astfel ca datele preluate de la sistemul MLAT să fie integrate în platformă web, corelarea datelor de zgomot cu datele de trafic aerian să fie realizată în timp real, iar fiecărui eveniment produs de o aeronavă să-i fie atribuit codul de înregistrare al aeronavei care l-a produs, totul printr-o accesare facilă şi în timp real a datelor de zgomot şi a celor înregistrate. Întreaga arhitectură a platformei web şi a aplicației smartphone este realizată astfel încât datele de zgomot şi trafic aerian achiziționate şi procesate să poată fi transmise către aeroport sau către autoritățile locale. Prin operarea sa completă şi integrată, sistemul de monitorizare își propune să fie un instrument activ de management al zgomotului.

Implementarea proiectului
Încă din faza de început a proiectului, în luna august a anului 2020 a fost încheiat un acord de colaborare pe o perioadă de 2 ani, între INCDT COMOTI şi Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj- Napoca, pentru permiterea accesului şi instalarea în cadrul aeroportului a două sisteme de monitorizare zgomot şi a unui sistem de monitorizare trafic aerian format din 2 receptoare de trafic aerian amplasate în perimetrul aeroportului. Sistemele instalate permit ca datele de zgomot şi trafic aerian să fie transmise în timp real către partenerii implicați în acest proiect, date pe care aceștia le folosesc pentru dezvoltarea platformei web.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite