Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Consorţiul GIS a devenit realitate!

26 Septembrie 2009Proiectul SIGRIT, pe care l-am prezentat acum câteva numere în rubrica Lumea Geospaţială, s-a încheiat cu succes. La sfârşitul lunii august a fost semnat şi acordul pentru înfiinţarea Consorţiului GIS, care era preconizat să se înfiinţeze ca pas ulterior de dezvoltare a proiectului.

La iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa a fost propus un proiect de realizare şi completare a bazei de date tehnice la nivelul judeţului Constanţa, cu informaţii privind riscurile la inundaţii pentru zona geografică a judeţului Constanţa şi zona transfrontalieră a municipalităţii Dobrich, din Bulgaria. Soluţia a fost realizată de un consorţiu format din două firme, Intergraph Computer Services şi Expertissa Constanţa, Intergraph Computer Services având rolul de lider al asociaţiei.


Sub denumirea „Reducerea riscului la inundaţii prin dezvoltarea tehnologiilor de informare şi comunicare în regiunea transfrontalieră”, CJ Constanţa, ISU „Dobrogea”, RAJDP Constanţa, RAJA Constanţa şi municipalitatea Dobrich au derulat în comun un proiect cu finanţare Phare, în cadrul căruia cea mai importantă componentă a fost realizarea unui Sistem Informatic Geospaţial pentru Reducerea riscului la Inundaţii în zona transfrontalieră, prin dezvoltarea de tehnologii IT, mai pe scurt, SIGRIT.


A fost înfiinţat Consorţiul GIS


Pornind de la experienţa dobândită în cadrul proiectului transfrontalier de prevenire a riscurilor la inundaţii în judeţul Constanţa şi zona gestionată de Municipalitatea Dobrich din Bulgaria, a apărut ideea înfiinţării unui Consorţiu GIS în regiune, ca pas ulterior de dezvoltare a proiectului.


Acordul pentru înfiinţarea acestui consorţiu s-a semnat la sfârşitul lunii august, între Consiliul Judeţean Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Constanţa, SC Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa şi Municipalitatea Dobrich. Obiectul Acordului de Colaborare GIS este de a monitoriza şi îmbunătăţi activităţile geospaţiale care conduc la maximizarea eficienţei instituţionale a părţilor şi, în final, la o gestiune mai eficientă a teritoriului administrat.


În acordul de colaborare sunt stipulate activităţile care vor putea fi derulate în cadrul Acordului de colaborare GIS, însă părţile pot efectua şi alte activităţi, dar nu limitativ, acestea putând fi diversificate de către parteneri. Partenerii pot, de exemplu, să identifice noi proiecte comune pentru dezvoltarea soluţiei (SIGRIT fiind primul dintre acestea), pot stabili un comitet al partenerilor şi grupuri de lucru pe specialităţi (reţele, urbanism, situaţii de urgenţă, gospodărire comunală, integrare europeană etc). De asemenea, se pot identifica parteneri cheie, care pot contribui la iniţiativele geospaţiale şi, în acelaşi timp, partenerii pot identifica şi pot colabora cu organizaţii angajate în activităţi similare. Partenerii pot organiza întruniri pentru identificarea oportunităţilor, stabilirea de proceduri de lucru, politici de acces la date, standarde de comunicare, licenţierea pachetelor de date, securităţi.


Principalele activităţi pe care şi le propun membrii Consorţiului GIS includ şi crearea unui mecanism de integrare a datelor geospaţiale într-un format standardizat, în vederea constituirii unui fond de date comun – această activitate presupune şi stabilirea unor protocoale de schimb de baze de date vectoriale – dar şi agregarea şi actualizarea periodică a hărţilor de risc la inundaţii, în vederea includerii acestora în planurile de urbanism generale, elaborate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Constanţa şi municipalitatea Dobrich.


„Acestea sunt primele activităţi pe care şi le propun membrii consorţiului, însă nu ne vom limita la acestea. Suntem conştienţi că o hartă robustă a teritoriului stă la baza fundamentării deciziilor strategice în privinţa dezvoltării regiunii, nu doar a activităţilor destinate minimizării riscului la inundaţii, dar trebuie să începem cu primul pas. De asemenea, trebuie să precizez că acest Consorţiu GIS nu este unul cu termen de finalizare, ci este un cadru de colaborare inter-instituţională, care presupune o colaborare continuă”, declară Sevil Sumanariu, directorul executiv al Direcţiei de Informatizare şi Cooperare la Marea Neagră în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa.


Proaspăt înfiinţatul Consorţiu GIS reuşeşte o standardizare a comunicării inter-instituţionale prin conturarea unei „hărţi” oficiale şi unice la nivelul judeţului, prin stabilirea responsabililor de generare şi întreţinere de date geospaţiale, prin stabilirea procedurilor şi frecvenţei de schimb/actualizare de date geospaţiale. Deosebit de importante sunt şi încheierea acordului de asociere şi agrearea modalităţii în care „harta” poate fi utilizată pentru scopurile proprii ale membrilor consorţiului şi de către instituţii terţe.


Oricare dintre părţi poate denunţa unilateral acordul, cu respectarea unui termen de preaviz de 60 zile. Acordul de colaborare nu angajează din punct de vedere financiar nici una din părţile semnatare, iar orice modificare a acestui acord de colaborare va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite