Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

USAMVB sustine durabil dezvoltarea agriculturii romanesti prin formarea specialistilor activi

31 Iulie 2014Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului (FIFIM) împreună cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) şi doi parteneri transnaţionali, ASAJA şi Centro de Estudios Infer S.L., au pus bazele Centrului pilot de dezvoltare a specialiştilor în domeniul agricol cu scopul de a facilita inserţia acestora pe piaţa muncii. Bugetul aprobat al pro-iectului este de aproximativ 2,5 milioane de euro, iar miza amenajării Centrului este crearea în cadrul USAMVB a unui pol de competenţă pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii româneşti.


Agricultura este o ramură importantă a economiei, iar Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) este instituţia de învăţământ superior din România care are obligaţia de a pregăti specialişti în domeniul agricol, având un număr aproximativ de 12.000 de studenţi. De aceea, susţinerea absolvenţilor USAMVB la finalizarea studiilor este necesară pentru ca aceștia să nu abandoneze pregătirea pe care au obţinut-o pe parcursul anilor de studiu.

„Aşa a luat naştere ideea realizării unui Centru pilot de dezvoltare a specialiştilor din domeniul agricol, care să aibă ca obiectiv general facilitarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor. Obiectivele proiectului AgriCons-AgriTin sunt ambiţioase pentru perioada scurtă de implementare, dar rezultatele aşteptate sunt în măsură să dezvolte în universitatea noastră un pol de competenţă pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii româneşti. Prin acest proiect am gândit să acoperim regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, S-E şi S-V şi un total de 875 de persoane, reprezentat de:
• 200 de persoane în căutarea unui loc de muncă;
• 300 de persoane inactive;
• 288 de şomeri de lungă durată;
• 87 de şomeri tineri“, precizează Conf. dr. Răzvan Teodorescu, managerul proiectului şi decanul FIFIM.Obiectivele proiectului AgriCons-AgriTin

„Proiectul AgriCons-AgriTin a demarat deja la începutul lunii aprilie a.c. şi durează 18 luni. Conform graficului de derulare a proiectului, la începutul lui 2015 Centrul trebuie să fie amenajat şi funcţional. Având în vedere faptul că se va adresa studenţilor şi absolvenţilor, sediul Centrului a fost stabilit în zona studenţească a Campusului din Herăstrău, în zona căminelor studenţeşti. Încă din anul 2012, de când conduc această facultate, am avut ca obiectiv, pe lângă dezvoltarea facultăţii prin acreditarea unor noi programe de licenţă şi master, şi identificarea unor cursuri de formare profesională continuă pentru a creşte maturitatea instituţională şi atractivitatea pe piaţa educaţională. Am plecat de la faptul că, pe parcursul celor 4 ani de studiu, studenţii au posibilităţi reduse pentru dezvoltarea profesională şi trebuie sprijiniţi, obiectiv menţionat şi în planul meu managerial“, explică decanul FIFIM.

Pentru realizarea obiectivului general al proiectului AgriCons-AgriTin au fost stabilite o serie de cinci obiective specifice reprezentate de:
Înfiinţarea şi operaţionalizarea unui centru-pilot de dezvoltare a specialiştilor în domeniul agricol, care vizează stimularea şi promovarea măsurilor de ocupare în rândul membrilor grupului ţintă, precum şi accelerarea dezvoltării economico-sociale durabile pe termen lung, constituindu-se astfel ca principal instrument al sustenabilităţii prezentului proiect.Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 875 de persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă şi şomeri din regiunile Sud-Muntenia, S-V, S-E şi Bucureşti-Ilfov, în vederea stabilirii unui itinerariu profesional şi activării acestora pe piaţa muncii prin facilitarea accesului la servicii de consiliere şi orientare profesională şi, subsecvent, la servicii de mediere.Asimilarea şi dezvoltarea cunoştinţelor profesionale necesare inserţiei/reinserţiei profesionale prin furnizarea a 44 de programe de formare şi 11 workshop-uri naţionale şi transnaţionale unui număr de 850 de persoane din zonele vizate, persoane inactive, şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea facilitării accesului la ocupare.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite