Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetători cu experienţă internaţională, preluaţi de centrul de excelenţă din IMT

04 Aprilie 2010Proiectul FP7, „European Centre of Excellence in Microwave, Millimetre Wave and Optical Devices, based on Micro-Electro-Mechanical Systems for Advanced Communication Systems and Sensors” (acronim MIMOMEMS, 2008-2011) din programul „Potenţiale regionale“ (competiţia REGPOT 2007-1-01), are ca principal obiectiv crearea unui centru de excelenţă european în domeniul dispozitivelor de microunde, unde milimetrice şi fotonice în cadrul IMT- Bucureşti.

Unul din obiectivele proiectului îl constituie recrutarea specialiştilor cu înaltă calificare ce au fost angajaţi iniţial pe o durată determinată, fiind plătiţi din proiectul „MIMOMEMS”.

Realizarea acestui obiectiv nu a fost un deziderat simplu. În ciuda unor progrese remarcabile în ceea ce priveşte modul în care este privită cercetarea ştiinţifică în România, insuficienta restructurare, statutul de „cenuşăreasa” pe care l-a avut acest domeniu până destul de curând şi instabilitatea finanţării interne fac să existe încă o reţinere majoră a cercetătorilor români stabiliţi peste hotare, la ideea “repatrierii”. Totuşi, am reuşit să recrutăm trei cercetători, care s-au integrat deja foarte bine în activităţile colectivului de dispozitive de microunde. Îi prezentăm în continuare şi le dăm şi cuvântul (Dr. Alexandru Muller, Coordonator proiect MIMOMEMS).

- Emil Mihai Pavelescu a absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti în 1995; Doctor în Tehnologie la Universitatea din Tampere, Finlanda, în 2004. În perioada 2004-2006 a desfăşurat activitate didactică ca preparator şi asistent universitar la Catedra de Fizică a Universităţii Valahia din Târgovişte. În 1999 câştigă prin concurs naţional o bursă guvernamentală şi se deplasează pentru 6 luni la IELS-FORTH/MRG, Heraklion, Grecia, pentru activităţi de cercetare privind proprietăţile optice şi electrice ale nitriţilor cu bandă largă (GaN), crescuţi pe diferite substraturi. Graţie unei burse europene Marie Curie, se alătură în 2001 Centrului de Cercetări în Optoelectronică al Universităţii din Tampere, Finlanda, unde desfăşoară activităţi de cercetare privind creşterea şi caracterizarea heterostructurilor semiconductoare folosite în diverse dispozitive optoelectronice, precum laseri sau diode luminescente. Din 2006 şi până în 2009 desfăşoară cercetări la Universitatea din Kassel, Germania, privind obţinerea şi caracterizarea heterostructurilor şi dispozitivelor laser cu puncte cuantice crescute pe substraturi de GaAs sau InP. Începând cu 2009 se alătură Centrului de Excelenţă MIMOMEMS al IMT-Bucureşti, unde participă la cercetarea heterostructurilor nitriţilor cu bandă largă de forma (Al)GaN, crescuţi pe substrat de siliciu pentru realizarea dispozitivelor MEMS, precum şi la dezvoltarea unor tehnici de caracterizare (difracţie cu raze X) a structurilor semiconductoare. Dr. Pavelescu a publicat peste 60 de lucrări în reviste ştiinţifice internaţionale cotate ISI şi proceedings-uri ale unor conferinţe.

Microinterviu: E. M. Pavelescu

M-a impresionat în mod deosebit dotarea la nivel european existentă la ora actuală în IMT, în domeniul caracterizării dispozitivelor şi circuitelor; aceasta îmi va facilita continuarea activităţii de cercetare începută în centrele de cercetare de la Tampere şi Kassel. Dorinţa mea este să mă integrez cât mai bine în activităţile principale ale institutului, şi, eventual, extinderea acestora la realizarea heterostructurilor semiconductoare de tip III-Nitrizi pe substrat de siliciu, cu aplicaţii în realizarea dispozitivelor acustice şi a tranzistoarelor HEMT. Îmi doresc ca la sfârşitul stagiului să îmi prelungesc activitatea de cercetare la IMT.Emil Mihai Pavelescu

- Alexandra Raluca Ştefanescu a absolvit Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, în 2006, proiectul de diplomă fiind efectuat la École Supérieure d’Électricité (SUPELEC), Franţa. În 2009 a finalizat studiile doctorale la Universitatea Politehnica Bucureşti. În perioada 2006-2009 a lucrat ca asistent de cercetare în cadrul Centrului de Inginerie Electrică Asistată de Calculator din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, unde a participat la modelarea efectelor electromagnetice din blocurile RF de dimensiuni nanometrice funcţionând la frecvenţe de ordinul GHz. În această perioadă a efectuat stagii la Universita degli Studi di Catania, Italia şi Technische Universiteit Eindhoven, Olanda. În 2008 a fost invitată în calitate de „distinguished PhD student” să prezinte o lucrare la conferinţa Scientific Computing in Electrical Engineering 2008, Helsinki, Finlanda. Din octombrie 2009 lucrează în cadrul MIMOMEMS, unde se ocupă de proiectarea/simularea dispozitivelor acustice şi de caracterizarea fotodetectorilor în ultraviolet realizaţi pe membrane de GaN.

Microinterviu A. Ştefanescu:

În timpul studiilor am avut oportunitatea de a lucra în echipa mai multor proiecte de cercetare naţionale şi europene cu parteneri din mediul academic şi industrial. Mi-am dorit să lucrez în continuare în cercetare, să fiu implicată în proiecte internaţionale şi de aceea am fost interesată de proiectul FP7 MIMOMEMS. M-a atras în mod deosebit faptul că la IMT am posibilitatea să învăţ lucruri legate de procesele tehnologice (nanolitografie) pentru dispozitivele microelectronice, de măsurători şi caracterizări, şi totodată să aplic cunoştinţele dobândite în ceea ce priveşte modelarea acestor dispozitive; de asemenea m-a atras şi ideea de a putea lucra în continuare în proiecte europene.Alexandra Raluca ŞtefanescuParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite